B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Vztahy k pracovníkům úklidu se liší podle věku zaměstnanců a velikosti pracoviště

Úklid během dne se stává stále častější, a role úklidových pracovníků se mění z neviditelného uklízení během noci na přirozenou součást běžného pracovního dne. Aby se dozvěděla více o vztahu k pracovníkům úklidu, SCA a její globální značka hygieny mimo domov Tork provedla evropský výzkum, který studuje vztahy kancelářských zaměstnanců a uklízečů. Jedním z výsledků je, že zaměstnanci potkávají úklidové čety častěji ve větších kancelářích. V menších pracovištích je ale častější, že s uklízeči mluví. Z výzkumu vyplývá, že více než polovina profesionálního úklidu se odehrává časně ráno nebo během pracovní doby. Celkově také platí, že kancelářští zaměstnanci respektují každodenní práci uklizečů a přičítají jí velkou hodnotu – co se týče kvality jejich vlastního pracovního života a také pro hodnotu pro firmu. Celých 84 % souhlasí, že úklid má přímý vliv na kvalitu jejich pracovního dne a podle 92 %  má úklid kladný vliv na to, jak zákazníci vnímají společnost.

Jsme partneři globálního úklidového průmyslu, který podporujeme, jak jen můžeme. Úklid během dne je jednou z největších změn v tomto oboru. My jej pozorně sledujeme, abychom zjistili, jaký má dopad a jak my můžeme pomoci, od produktové inovace po sdílení informací s facility managery, řekl Václav Votruba, product manager značky Tork.

Interakce s uklízeči se ale zásadně liší podle toho, zda jde o velkou firmu nebo mladý start-up s méně než 10 zaměstnanci. Ve firmě s více než 200 zaměstnanci se pracovníci kanceláře a úklidové firmy potkávají daleko častěji než v malé kanceláři. U velkých firem 40% potkává pracovníky úklidu denně, ale jen 15% v menších firmách. V malých kancelářích spolu ale častěji mluví. I proto 6 z 10 pracovníků v malé firmě zná jména uklízečů, oproti 3 ve velkých firmách.Výzkum jasně ukazuje, jak se pracovníci úklidu chovají v sociálním kontextu, kde se rozhovory a vztahy stávají přirozenou součástí pracovního života. To ještě posiluje naši vizi, aby zásobníky a výměna náplní byly co nejsnazší. Tak mohou zaměstnanci úklidu efektivně pracovat v sociálním prostředí, řekl Václav Votruba, product manager značky Tork.


Liší se také přístup mladé a starší generace. Starší zaměstnanci mají pozitivnější přístup k uklízečům a úklidu během pracovní doby. Počet zaměstnanců, kteří nikdy s pracovníky úklidu nemluví, je výrazně vyšší pro mladší 25 let než pro ty, co už oslavili 50 narozeniny. Stejně tak starší zaměstnanci vždy pozdraví a pracovníky úklidu považují za kolegy.
Starší generace je také otevřenější a tolerantnější k úklidu během pracovní doby. Například 43 % zaměstnanců mezi 18-25 nepovažují za příjemné, když někdo uklízí jejich stůl během práce, oproti 27 % jejich kolegů ve věku mezi 50-65 lety.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz