B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Vznikla nová úklidová profesní organizace

Letos v únoru vznikla nová profesní organizace pro všechny, kdo se zabývají profesionálním úklidem, ať už jako jeho poskytovatelé nebo dodavatelé potřeb pro něj.

 Jejím cílem je být obchodně nezávislou profesní platformou, která bude šířit osvětu v oblasti úklidu směrem k laické i odborné veřejnosti a zároveň se bít za zájmy úklidového oboru u zákonodárců a snažit se vylepšit podmínky pro podnikání v tomto oboru. Vznik nové profesní asociace otevřené všem, kdo se pohybují v oblasti profesionálního úklidu a čištění byla věc, která visela ve vzduchu už delší dobu. Důvodem byla sílící nespokojenost s činností České asociace úklidu a čištění, která je podle kritiků stále více nefunkční – což se projevuje i na setrvalém úbytku členské základny v posledních letech.
 Narazil na to i jeden ze zakladatelů Unie úklidu ČR a organizátor 1. Veletrhu úklidu, který měl premiéru loni v září v Hradci Králové, Radovan Anděl. „Snažil jsem se v průběhu příprav veletrhu navázat spolupráci s asociací, bohužel to nebylo možné. Na emaily nikdo neodpovídal, telefony nikdo nezvedal, ani opakované pokusy nevedly k výsledku,“ říká. V době, kdy se pokoušel marně navázat kontakt s CAC ohledně spolupráce při pořádání veletrhu, se setkal s dalšími lidmi, kteří sdíleli jeho pohled na nefunkčnost CAC. A zároveň zjišťoval, že ve vzduchu visí potřeba funkční profesní organizace.  Jen se zatím nikdo nerozhoupal k tomu, aby ji založil. A začal se zabývat myšlenkou, že pokud se podaří uspořádat úklidový veletrh, nebylo by od věci začít přemýšlet i o založení alternativy k CAC. A protože jak ukázal úspěšně uspořádaný veletrh, od myšlenky k činu u něj není daleko, na světě je Unie úklidu ČR. Nyní musí nová organizace dokázat, že skutečně má co nabídnout. „Lidé v oboru zájem o členství ve funkční profesní organizaci mají – nedůvěra je však po špatných zkušenostech z minulosti veliká,“ říká Radovan Anděl, který je místopředsedou Unie úklidu. Jak ale podotýká předsedkyně Unie úklidu a jednatelka firmy 111 Úklid Alice Žertová, pomalu se daří pracovat na získávání důvěry. „Zatím jsme samozřejmě stále na začátku, už máme ale přibližně patnáct členů, kteří nejen podali přihlášku, ale zaplatili i členský příspěvek – což považuji za veliký úspěch,“ říká. „Samozřejmě se nám občas ozývají i lidé, kteří nám chtějí sdělit, že jsme se zbláznili, případně nás podezírají z nějakých podivných nekalých úmyslů, to se ale dalo očekávat. A těchto negativních reakcí je méně, než jsem čekala. Převažuje pozitivní zájem,“ dodává.
Z dotazníku, který může každý zájemce o členství v Unii úklidu či jen o informace o činnosti této organizace, vyplnit na stránkách www.unieuklidu.cz, vyplývá, že všichni očekávají od této organizace především aktivity zaměřené na zviditelnění úklidového oboru a zvýšení jeho prestiže, nastolení odborného vzdělávání a také to, že bude fungovat jako platforma pro setkávání firem z oboru, kde si budou moct vyměňovat své zkušenosti a hledat cesty k prosazení společných zájmů. „Naší snahou v současné době je dát o sobě vědět nejen lidem z úklidového oboru, ale také navázat kontakt s organizacemi státní správy a prosazovat u nich zájmy úklidového oboru jako celku,“ říká Alice Žertová.
První valná hromada Unie úklidu ČR proběhne v září na druhém ročníku Veletrhu úklidu. ten se bude konat opět v kongresovém centru Aldis v Hradci králové od 10. do 11. září. Cílem Veletrhu úklidu je zvýšit informovanost o profesionálním úklidu mezi klienty, zlepši postavení kvalitních úklidových firem v sektoru služeb a sdružovat je. Vystavovatelům i návštěvníkům se otevřou možnosti navázat nové obchodní vztahy, účast na veletrhu napomůže zviditelnit jednotlivé firmy pro cílovou skupinu zákazníků.
Loňský ročník se povedl, letošní proto bude ještě větší. „Už nyní máme přihlášeno více vystavovatelů, než loni,“ potvrzuje organizátor veletrhu Radovan Anděl. Součástí veletrhu budou i oborově zaměřené workshopy, připraveny budou i plochy pro předvedení možností úklidové techniky přímo v místě konání veletrhu. „Máme vyčleněná místa, kde budou probíhat ukázky čištění koberců, a také místa, kde bude možné předvést v praxi podlahové stroje na hladkých podlahách,“ říká Radovan Anděl.
Zaujalo vás téma nové profesní organizace? Chtěli byste se dozvědět více?

Pište na adresu alice.zertova@111uklid.cz.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz