B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Úspory a ekologie v prostředí moderních prádelen

Foto: redakce

V současné době sílí snahy ohlížet se nejen na ekonomickou stránku podnikání, ale i na jeho dopady na životní prostředí. Ani prádelenství není výjimkou. Pro výrobce prací techniky a také pro dodavatele pracích detergentů je šetrnost k životnímu prostředí jednou z hlavních priorit.

Pro jejich zákazníky, poskytovatele profesionálních prádelenských služeb, je prioritou především snižování nákladů při zachování co nejvyšší účinnosti praní – aby mohli nabídnout svým zákazníkům konkurenceschopné ceny. To však nemusí být v rozporu. V případě snižování dopadů činnosti prádelen na životní prostředí jde především o hledání cest, jak spotřebovat méně energií, méně vody – a to se projeví příznivě i na provozních nákladech prádelny. „Ekologie, šetrnost k životnímu prostředí a s tím související technologie šetřící vodu a energie jsou v poslední době ústředním tématem v oblasti prádelenských technologií. Takže ekologická a ekonomická otázka jdou ruku v ruce,“ potvrzuje David Grendysa z firmy Primus, která patří k předním výrobcům prádelenské techniky.

Ekonomická ekologie
„Ekologická“ řešení tak mohou přinést i ekonomické bonusy. Pod pojmem ekologie se v prádelenství rozumí zejména snižování spotřeby vody i energie. Proto ekologicky znamená vždy i ekonomicky. Ekonomické úspory se projeví v nižších platbách prádelny za vodu a energii. Existuje celá řada sofistikovaných úsporných opatření, většinou jde o využití odpadní energie, která jinak bez užitku uniká. Nové prádelenské technologie mají nižší spotřebu vody, účinnější procesy s využitím odpadní energie, detergenty je možné dávkovat v nižší míře.
Největšími „žrouty“ vody a významnými „žrouty“ energií jsou v průmyslových prádelnách prací linky. Neobejde se bez nich žádná průmyslová prádelna. Kontinuální prací linka – tzv. tunelová pračka – se může v porovnání s klasickými vsádkovými pračkami pochlubit vyšším pracím výkonem a také mnohem větší efektivitou provozu z hlediska spotřeby vody i energie na kilogram vypraného prádla. Obvyklá spotřeba vsádkových praček se pohybuje v rozmezí 20 až 50 litrů čisté vody na jeden kilogram prádla, naproti tomu u tunelových praček se spotřeba běžně pohybuje od 4 do 15 litrů na kilogram.
Tajemství vyšší efektivity a energetické úspornosti tunelové pračky je vcelku jednoduché – konstrukce tunelových praček umožňuje vícenásobné použití vody. Při kontinuálním procesu praní s vyváženým zacházením s vodou se čistá voda přidává jen v jednom místě – v máchací sekci. Jinak se všude napouští z tanků recirkulovaná voda. Čistou vodu, která vstupuje do máchání, je možné po použití pro máchání stále ještě zcela bez problémů použít v předepírce i v hlavním praní. Právě v možnostech opakovaného využívání vody k praní je u tunelových pracích linek velký prostor k úsporám.
Možnosti, jak ušetřit vodu, se hledají neustále. Především možnosti snížit hladinu vody v prací lázni a znovupoužití vody v systému, např. vody z posledního máchání na hlavní praní dalšího pracího cyklu. „Základním principem recyklace vody v prádelnách je použití vody z posledního máchání do předpírky dalšího pracího cyklu. Tzn. vody téměř čisté, která se použije pro první kontakt špinavého prádla s prací lázní, výhodou je, že se v této lázni ještě vyskytují zbytky pracího prostředku a tudíž lze ušetřit i za detergenty,“ vysvětluje David Grendysa ze spolenčnosti Primus. Při hledání možností, jak ušetřit vodu, je ale třeba nepodléhat kouzlu až příliš jendoduchých řešení. Nejjednodušším způsobem, jak ještě dále snížit spotřebu vody v tunelové pračce, je snížení průtoku čisté vody máchací sekcí. To totiž snižuje nejen spotřebu vody, ale i kvalitu máchání. Pokud máchání neprobíhá v čisté vodě, koncentrují se pak na prádle v průběhu sušení zbytky chemikálií z lázně a dochází k jeho nevratnému poškození. Lepším řešením může být využití vody z lisování, která má ještě vyšší kvalitu, než voda z máchání, pro „předmáchání“.

Z hlediska spotřeby energií pak je největší potenciál k hledání úspor v oblasti sušení prádla a žehlení. Sušiče a mandly jsou energeticky nejnáročnějšími částmi prádelenského provozu. Zatímco v pračce je nutné vodu ohřát, v sušičce je nutné ji odpařit – a to je mnohem energeticky náročnější proces. K ohřevu jednoho kilogramu vody o jeden stupeň Celsia je zapotřebí přibližně 4,2 kJ energie. K odpaření jednoho kilogramu vody při atmosférickém tlaku je však zapotřebí mnohonásobně více. A zatímco efektivita ohřevu vody v pracích linkách je blízká 100 procentům, efektivita sušení a žehlení se 100 procentům nikdy blížit nebude. Proto je poměrně důležité vybírat zařízení s úspornými technologiemi např. sušiče s ohřevem pomocí tepelného čerpadla a vůbec nejlepší je použít na ohřev vzduchu v sušičích a mandlech plyn, kde ekonomika provozu vychází mnohem příznivěji než je tomu u elektřiny.
Zajímavým řešením  na poli úspor energie v oblasti sušení prádla jsou sušičky s ohřevem pomocí tepelného čerpadla, které snižují energetickou náročnost až o 60 procent. Recyklace tepla z odpadního vzduchu znamená nižší spotřebu energií, finanční úspory přináší i možnost podstatně nižšího instalovaného příkonu oproti klasickým sušičům.

Kvalita a ekologické ohledy
Ekologické ohledy spojené se zaváděním úsporných prádelenských technologií a postupů by ale neměli být v rozporu se snahou vyprat prádlo kvalitně. Fyzikální zákony zkrátka platí a aby bylo prádlo vypráno, určité množství vody, energie a pracích prostředků se zkrátka spotřebovat musí. Pokud „ekologizace“ prádelny spočívá v zavádění modernějších technologií, které jsou zároveň úspornější, rozpor mezi hledáním úspor, snižováním dopadů na životní prostředí a kvalitou nehrozí. „Veškeré nové ekologicky šetrné technologie se nejprve testují s ohledem na kvalitu praní, ta musí zůstat zachována a teprve pokud toto platí, tak jsou uváděny do praxe. Spousta technologií je také o rekuperaci tepla, recyklaci vody apod.,“ říká David Grendysa z prádelenské společnosti Primus.
Přístup, kdy zvyšování ekonomické efektivity a zároveň ekologické šetrnosti, spočívá v investicích do modernějších technologiích, ale vyžaduje nutnost vydat na začátku dost peněz. Tyto vstupní investice se však mohou poměrně brzy vrátit právě na nižších provozních nákladech. „Dá se říct, že výměna prádelenské technologie za řekněme pět až deset let starou technologii se vrátí provozovateli ve velmi krátké době, od jednoho roku do tří let, s ohledem na to, jakou technologii si pořídí,“ míní David Grendysa z firmy Primus.

Ekologie provozu – nejde jen o úsporná řešení
Ohleduplnost k životnímu prostředí v segmentu profesionálních prádelen ale nelze redukovat jen na hledání energeticky nejúspornějších řešení a postupů, které primárně šetří peněženku provozovatele, snížení dopadu na životní prostředí je zde spíš doprovodným efektem. Mnohem více, než o izolovaná technická řešení, která tu sníží spotřebu vody, tu energie potřebné k ohřevu sušiče, jde o celkový přístup. V poslední době se hodně mluví o udržitelném rozvoji. Člověk svou činností utváří své prostředí a ovlivňuje jeho podobu. A měl by se chovat tak, aby další generace mohly v tomto prostředí žít.
V prostředí profesionálních prádelen to znamená nejen instalovat úspornější a výkonnější prací či sušicí technologie, ale řešit i to, co z prádelny vychází v podobě odpadních vod (voda z praní nejen obsahuje organické látky v množství srovnatelném s komunálními vodami, ale navíc i množství tenzorů a hlavním problémem je zpravidla vysoké pH) a také dalších odpadů (jako jsou např. obaly od pracích prostředků a podobně).
Prádelna, která chce dát najevo, že to se svým zájmem o životní prostředí bere vážně a usiluje o zmírnění negativních vlivů svých činností, si může nechat zavést certifikovaný systém environmentálního managementu (EMS) – podobně, jako když si zavede systém jakosti. Systém environmentálního managementu je systém řízení, který je zaměřen na sledování a zlepšování všech činností podniku, které ovlivňují, nebo mohou ovlivnit, kvalitu životního prostředí nebo zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Zaměřuje se například na prevenci vzniku odpadů, efektivnější využívání surovin a paliv, spotřebu vody a čištění odpadních vod, emise do ovzduší, úniky nebezpečných látek a kontaminace vody a půdy a další.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz