B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Tajemství ceny za úklid

Úklidové firmy potřebují uklízet za takové ceny, aby byly schopny pokrýt náklady a ještě vytvořit alespoň mírný zisk. V ideálním případě co největší zisk. Zákazníci chtějí za úklid platit cenu co nejnižší, v ideálním případě by se jim líbilo, kdyby jim někdo uklízel kvalitně a zadarmo. Mezi těmito protichůdnými tlaky probíhá úklidová cenotvorba. Do jejího tajemství nechávají úklidové firmy nahlížet jen velmi nerady. Je to jedno z jejich obchodních tajemství a zbraň v tvrdém konkurenčním boji, který se v úklidovém oboru odehrává zhusta právě na poli cenovém.

Způsobů, jak určit cenu produktu nebo služby, je více. Základními přístupy jsou tzv. nákladově orientovaná tvorba cen, poptávkově orientovaná tvorba cen a konkurenčně orientovaná tvorba cen. Nákladově orientovaná tvorba cen je nejjednodušší metodou tvorby cen. Vychází z kalkulace úplných vlastních nákladů, k nimž se přičte žádoucí zisková přirážka podle rozhodnutí vedení firmy. Její výhodou je jednoduchost a to, že jasně určuje hranici vlastních nákladů, pod kterou nelze dlouhodobě jít. Nevýhodou je, že ne vždy se sejde s očekáváním zákazníka (toho nezajímají dodavatelovy výrobní náklady, ale užitek, který mu výrobek či služba přinese), neřeší konkurenci. Poptávkově orientovaná tvorba cen bere za základ ceny zákazníkem vnímanou hodnotu výrobku. Základem úspěšného použití této metody je přesné zjištění názoru kupujícího na hodnotu nabízeného výrobku. Konkurenčně orientovaná tvorba cen odvozuje ceny od úrovně cen účtovaných konkurencí. Firma zjistí průměr konkurenčních cen, vyhodnotí přednosti a slabiny vlastního výrobku a cenu stanoví buď nad, nebo pod konkurenční průměr.

Náklady plus zisk?
V úklidové branži převažuje nákladová tvorba cen, která vychází z kalkulace úplných vlastních nákladů, k nimž se přičte žádoucí zisková přirážka. Nebo alespoň nějaká zisková přirážka. Někdy se však v praxi jde v důsledku tvrdého cenového boje na ceny, u kterých je jasné, že nemohou být ani na hranici nákladů, ale pod ní – nebo musí dodavatel někde něco „ošidit“. Typické je to u výběrových řízení na úklid pro instituce veřejné správy, kde je kritériem nejnižší cena. V úklidové branži se často mluví o tom, že mnohdy je nejnižší cena dosažena úsporami tam, kde jsou náklady nejvyšší – tedy v oblasti nákladů spojených se zaměstnáváním lidské síly (mluví se o zaměstnávání „načerno“ a podobných praktikách za hranou zákona).
Ne všichni ale v této cenové válce „jedou“. „Mám svůj vzorec, na základě kterého si spočítám cenu za úklid daného objektu, abych ji byla schopna poskytnout, cena pokryla náklady, které jsou s úklidem spojené, to znamená i mzdy pro zaměstnance a odvody státu, a dala mi prostor pro mírný, nijak přehnaný zisk,“ říká majitelka úklidové firmy Partena Soňa Prokopová. „Pokud by zákazník tlačil na nižší cenu, raději bych takovou zakázku oželela – ve výsledku by mě přivedla jen do problémů,“ říká. „Je to ale i tím, že naše firma působí úspěšně na trhu od roku 1996 a má za tu dobu vytvořenu svou stálou klientelu, nedokážu si představit začínat rozjíždět úklidovou firmu v dnešní době, kdy se jde často skutečně přes mrtvoly,“ podotýká. Tajemství svého vzorce samozřejmě odhalit nechce.

Šetřit náklady, ale ne za každou cenu
Největší položkou v nákladech je právě lidská síla. „Mzdové náklady tvoří největší část, ostatní jsou minoritní,“ říká Renata Frouzová, jednatelka společnosti Agentura Delfina, která se zabývá profesionálním úklidem domácností. Kromě mezd jsou samozřejmě se zaměstnanci spojeny i další náklady. „Školení BOZP a PO, školení hygienických norem, účet za telefon,“ vypočítává Jana Hýbnerová , majitelka firmy Jana – kompletní úklidové práce. „Je tu také účetnictví, pojištění zodpovědnosti proti škodě, čisticí a dezinfekční chemie, odpadové sáčky a pytle, neutralizační kámen a podobně, použití úklidové techniky atd.,“ dodává. Podle Renaty Frouzové lze ale těžko nabídnout kvalitní služby, pokud se firma nesnaží o kvalitní profesní politiku a jde jí jen o co nejnižší cenu. „Pro nás platí jiná rovnice, kvalitně zaplacený zaměstnanec, který je na svou profesi hrdý a spokojený zákazník, který ví, že platí kvalitu, která se mu v důsledku vždy i finančně vrátí,“ tvrdí. Stejně tak se nevyplácí šetřit za každou cenu na úklidové chemii. „Levná cena ještě v konečném výsledku neznamená úsporu nákladů. Snažíme se najít přijatelnou cenu za vysokou kvalitu,“ říká Jana Hýbnerová, majitelka firmy Jana – kompletní úklidové práce.

Nejen metry čtvereční
Způsob, jakým je cena pro zákazníka stanovena, je různý. Často se odvíjí od velikosti uklízené plochy, i když ta samozřejmě není jediným kritériem. „Přizpůsobujeme kalkulaci na míru, kde je rozhodující počet m2, specifikace daného objektu a náročnost, a to jak časová, tak daného objektu celkem,“ říká Jana Hýbnerová. „Samozřejmě vždy máme pro své klienty, stabilní i nové, připravený balíček ve formě slev či bonusů, který vždy potěší,“ dodává.
Ne vždy je ale cena přepočtena na metry čtvereční uklízené plochy. „Zabýváme se profesionálním úklidem domácností a na trhu působíme již 11 let. Profesionální úklid domácnosti se nestavuje dle metrů čtverečních, nýbrž dle přání a potřeb každého klienta, jež jsou velice odlišné. Cena je stanovena hodinovou sazbou,“ říká Renata Frouzová ze společnosti Agentura Delfina.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz