B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Recept na kvalitu v komerčních prádelnách

Ilustrační foto: redakce

Pokud má být prádlo dobře vyprané, neobejde se prádelna bez kvalitní a dostatečně dimenzované prací technologie. Jen ta sama o sobě ale dokonalé vyprání nezajistí. Do hry vstupuje i kvalita vody a pracích prostředků – a také jejich správné nadávkování. Právě důležitost kvalitní prací chemie, stejně jako jejího správného dávkování, však bývá v podmínkách malých prádelen, jako jsou například prádelny v hotelech nebo v zařízeních sociální péče, opomíjena. A na prádle je to pak znát.

Prací prostředky nejsou zadarmo a tvoří nezanedbatelnou část nákladů – může to být až 10% celkových nákladů na praní. V situaci, kdy řada zejména menších prádelen doslova bojuje o přežití a snaží se hledat úspory, kde se dá, se může zdát lákavé začít osekávat náklady i tady a při nákupu prací chemie se řídit heslem: Čím levnější, tím lepší. Jenže takové šetření se může v konečném důsledku dost prodražit. Samozřejmě vysoká cena pracího prostředku ještě nemusí být automaticky zárukou jeho kvality, na druhé straně kvalita vždy něco stojí a příliš nízká cena se tak nutně musí na složení pracího detergentu a kvalitě jeho působení projevit. V případě použití nekvalitních prostředků s cílem co nejnižší ceny vzrůstá objem přepírek, které dosažené úspory spolehlivě převáží. Prádelně tak hrozí odliv zákazníků.

Není kilo, jako kilo, není litr jako litr
Cenu pracích prostředků řeší v každém provozu, ne všude však hledají nejnižší cenu úplně za každou cenu. Nicméně důraz na cenu je znát všude.
I v prostředí profesionálních prádelen – řeč je především o menších komerčních prádelnách s kapacitou do tuny prádla denně – se lze setkat i s tím, že se nakupují chemické přípravky určené pro použití v domácnostech za co nejnižší cenu bez ohledu na prací výkon a možný vysoký stupeň poškození opakovaně praných textilií. Především pak prací prostředky z kategorie tzv. privátních značek maloobchodních řetězců, kde je hlavním imperativem co nejnižší cena, mnohdy za každou cenu. A prací výkon těchto protředků tomu většinou odpovídá.
V případě těchto privátních značek tak platí pořekadlo, nechci slevu zadarmo. Nízká cena, kterou se honosí, je nízká jen na pohled –ve skutečnosti jde z hlediska účinnosti jejich složení často o dost drahou záležitost. Běžně je této ceny dosaženo několikanásobným zředěním drahých účinných látek výrobku plnivem – levným inertním materiálem, který dá výrobku objem bez přidané hodnoty aplikační účinnosti. Zákazník si tak mne ruce, jak za pár kaček pořídit veliký balík pracího prášku. Ve skutečnosti ale získal jen několik kilogramů produktu bez valné užitné hodnoty a bez výkonu. Někdy dokonce nese domů víc plniva než pracího prostředku. Tekuté detergenty privátních značek nezůstávají v „kvalitě“ ani trochu „pozadu“ –některé z nich obsahují jen zhruba 5 % účinných látek v porovnání se zavedenými značkami velkých výrobců.
Při praní s nekvalitními pracími prostředky nepomůže ani dobré technické vybavení prádelny. Sebevýkonnější profesionální pračka, pokud do ní budou v prádelně  sypat levný nekvalitní prací prášek, nikdy kvalitně nevypere. A navíc podstatně dříve „odejde“.

Domácí nestačí
Druhý typ přístupu představují prádelny, kde sice také volí prací chemii určenou pro domácnosti, ale namísto privátních značek řetězců nebo nejlevnějších „no name“ přípravků volí značkové prací prostředky dodávané na trh předními světovými výrobci. Ani toto řešení však není pro profesionální prádelšnský provoz vhodné. A to ani tam, kde prádelna slouží „interním“ potřebám – například prádelna v penzionu či třeba v domově pro seniory. Tyto značkové přípravky určené pro domácnosti vyperou poměrně širokou škálu běžných skvrn. Ale ani ony si neporadí dostatečně s tzv. těžkou špínou, jakou je např. zašpinění prádla tukem (kuchyňské a stolní prádlo), či třeba prádlo znečištěné fekáliemi, což je častý případ prádla v domovech seniorů či léčebnách dlouhodobě nemocných.
Z hlediska kvality praní je samozřejmě nejlepší třetí typ přístupu - nákup chemických systémů pro profesionální aplikace označovaných jako „professional system“. Tyto systémy vyperou téměř veškerá zašpinění běžně se vyskytující na prádle. Jde obvykle o chemické systémy složené z několika chemických přípravků, které se aplikují podle předem stanoveného a odzkoušeného plánu pomocí automatických dávkovacích systémů ve správný čas a na správné místo pracího cyklu pračky. Zároveň si s takovým systémem prádelna nekupuje jen soubor pracích detergentů, ale také technologickou podporu a poradenství zkušeného technologa. Spolupráce s technologem pak může vést k nalezení řešení, jak optimalizovat proces praní, aby se zvýšila jeho efektivita, zachovala jeho účinnost a zároveň snížiyl nákaldy na energie.

Sypký, nebo tekutý?
V profesionálních podmínkách se pere v převážné míře s využitím tekutých detergentů. Hlavním důvodem je jednodušší výroba a mnohem levnější dávkovací systémy Pracím práškům – tedy sypkým detergentům – ani v profesionálních provozech však zatím neodzvonilo. Práškové detergenty se i v profesionálních provozech stále běžně používají. Výkonné značky práškových pracích prostředků mají stále cca o 30 % vyšší výkon než tekuté prací prostředky. Mají však i některé nevýhody. Při praní v tvrdé vodě a při nesprávném dávkování rychle pokrývají povrchy praček organickými i neorganickými úsadami zrovna tak jako opakovaně prané prádlo.
Tekuté jsou k prádlu i zařízení šetrnější, na druhé straně jejich výkon je celkově nižší a vyperou jen omezený počet skvrn. Jsou určeny spíše pro praní „čistého“ prádla a pro praní luxusního jemného prádla. Pokud je potřeba vyprat skvrny, na které přípravek nezabírá, je nutné použít ve směsi zesilovače účinku, které mohou indikovaný nedostatek výkonu doplnit

Kvalitní praní vyžaduje i přesné dávkování
Důležitou součástí moderní prádelny jsou i automatické dávkovače. Ty zajišťují optimální dávkování detergentů v průběhu pracího procesu s přesností na mililitry a zajišťují tak optimální složení pracího roztoku pro dokonalé a zároveň šetrné vyprání prádla. Optimálním dávkováním eliminují i riziko plýtvání prací chemií. Ve velkých průmyslových prádelnách jsou již sofistikované automatické dávkovací systémy samozřejmostí, v řadě menších prádelenských provozů však stále ještě problematice správného dávkování není věnována pozornost, jaká by být měla – a dávkování chemie zajišťuje obsluha manuálně. Týká se to i prádelen v ubytovacích zařízeních – tam, kde dali přednost praní „ve vlastním“ či např. v zařízeních sociální péče. I v těchto, často velmi malých prádelenských provozech, však má investice do automatického dávkovacího systému smysl. Protože i tady je kvalita vyprání důležitou součástí celkové úrovně služeb, podle kterých klienti daný podnik posuzují.

Bez kvalitní techniky to nejde
Kvalitně vyprat samozřejmě nejde ani bez kvalitní prací technologie. Kromě ceny vybavení zajímá provozovatele prádelen v současné době především spotřeba vody a energií. Každá profesionální pračka je vybavena škálou základních programů, která zahrnuje jak programy pro praní silně znečištěného prádla, tak ekonomické programy pro mírně znečištěné prádlo. Velkou výhodou většiny profesionálních praček je možnost sestavení vlastních programů, které lze kdykoliv, podle aktuální potřeby, upravovat a měnit.
Při výběru pračky by měl provozovatel prádelny vzít v úvahu robustnost stroje a tudíž jeho dlouhá životnost, spolehlivost stroje a dostupnost servisu, záruční lhůty a podmínky, kladné reference. Spotřeby energií, deklarované v reklamním letáku je lepší brát s rezervou a současně mít na paměti, že profesionální stroje jsou stroje volně programovatelné.
Energeticky nejnáročnějšími částmi prádelenského provozu jsou nikoli pračky, ale sušiče a mandly. Zatímco v pračce je nutné vodu ohřát, v sušičce je nutné ji odpařit – a to je mnohem energeticky náročnější proces. Proto je důležité vybírat zařízení s úspornými technologiemi např. sušiče s ohřevem pomocí tepelného čerpadla. Pro ohřev vzduchu v sušičích a mandlech vychází jako energetický zdroj z pohledu ekonomiky provozu lépe plyn než elektřina.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz