Warning: Table 'fq_watchdog' is read only query: INSERT INTO fq_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:270:\"Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_949_0.MYI' (Errcode: 30)\nquery: SELECT t.* FROM fq_term_node r INNER JOIN fq_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN fq_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 1055 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name\";s:5:\"%file\";s:71:\"/var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/taxonomy/taxonomy.module\";s:5:\"%line\";i:617;}', 3, '', 'http://www.uklidplus.cz/rubriky/profesionalni-uklid-ekonomicky-i-ekologicky', '', '107.21.16.70', 1548307414) in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table 'fq_watchdog' is read only query: INSERT INTO fq_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:336:\"Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_949_0.MYI' (Errcode: 30)\nquery: SELECT DISTINCT b.* FROM fq_blocks b LEFT JOIN fq_blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'uklidplus' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module\";s:5:\"%file\";s:65:\"/var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/block/block.module\";s:5:\"%line\";i:433;}', 3, '', 'http://www.uklidplus.cz/rubriky/profesionalni-uklid-ekonomicky-i-ekologicky', '', '107.21.16.70', 154830741 in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/includes/database.mysqli.inc on line 128
Profesionální úklid: Ekonomicky i ekologicky? | uklidplus.cz

B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Profesionální úklid: Ekonomicky i ekologicky?

  • user warning: Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_949_0.MYI' (Errcode: 30) query: SELECT t.* FROM fq_term_node r INNER JOIN fq_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN fq_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 1055 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_949_0.MYI' (Errcode: 30) query: SELECT DISTINCT b.* FROM fq_blocks b LEFT JOIN fq_blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'uklidplus' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/block/block.module on line 433.
Foto: redakce

Úklid je vždy spojen s nasazením chemických čisticích prostředků, které více nebo méně zatěžují životní prostředí a také zdraví těch, kdo je používají. I proto by při úklidu měli mít ti, kdo uklízejí, i ti, kdo si je na úklidové práce najímají, na zřeteli i ohledy k životnímu prostředí. „Každý, kdo uklízí jiným, by měl být člověk velmi ohleduplný, protože uklízet něčí domácnost nebo pracoviště je velmi citlivá záležitost. Není to "jen" práce, vyžaduje to i určité sociální předpoklady - i uklízečka by se měla zamyslet nad tím, jak svojí činností působí ve světě,“ říká Kateřina Matošková ze společnosti Gazděnka - ekologické čistění a služby pro domácnost.

Podle ní není nutné při úklidu – a to ani tom profesionálním – využívat spousty umělých čisticích prostředků. Zejména při úklidech v domácnostech. „O tom, že k dostatečnému úklidu potřebujeme uměle vytvořené čisticí prostředky, se nás snaží přesvědčit již několik desítek let jejich výrobci. Není pravda, že je potřebujeme ke kvalitnímu úklidu. To může zjistit každý, kdo to zkusí jinak, nebo si o tom něco málo přečte. Internet je plný takových článků, jak lze levně, kvalitně a ekologicky uklízet,“ tvrdí. „Naši předkové si vystačili s horkou vodou, žlučovým mýdlem, octem, sodou a podobně - a jejich domácnosti nebyly o nic méně čisté, hlavním činitelem čistoty je voda, případně teplota, tlak. A hlavně pravidelnost. Nejsou to ani umělá aromata, ani umělá barviva, ani agresivní chemie - to se nám snaží vsugerovat výrobci takových prostředků, ale já preferuji zdravý selský rozum. Moje babička dodnes uklízí tak, jak byla zvyklá, a čistější domácnost jsem u žádné ženy zatím nepoznala,“ dodává.

Ekologické a účinné čističe?
Podobný přístup k úklidu by byl v profesionálních podmínkách úklidových firem, které uklízí hektary administrativních a dalších komerčních či výrobních prostor, asi nemá šanci se prosadit, určitě je ale i v podmínkách tohoto úklidu možné uklízet „ekologicky šetrnými“ čisticími prostředky. Ty jsou vyrobeny ze surovin, které jsou snadno biologicky odbouratelné a mají nízkou úroveň ekotoxicity. Tím se výrazně liší od klasických čisticích prostředků, které často obsahují i vyšší procento látek nesplňujících tato kritéria.
Nevýhodou „ekologických“ čisticích prostředků může být jejich obvykle o něco vyšší cena. „Cena prostředků se ale do ceny úklidu promítá jen minimálně, platí se především za práci, ne za prostředky,“ upozorňuje Kateřina Matošková ze společnosti Gazděnka Gazděnka - ekologické čistění a služby pro domácnost. Uklízet s využitím ekologických čisticích prostředků tak neznamená nutně uklízet draze.

Správné dávkování zamezí plýtvání
O tom rozhoduje i správné dávkování. Ve spojení se systémy pro dávkování nemusí být náklady na čisticí prostředky pro „ekologický úklid“ nutně vyšší, v porovnání s „klasikou“. A správné dávkování je samozřejmě důležitou součástí úspěchu i tam, kde se při úklidu používá běžná čisticí chemie. I tady má pak příznivý vliv – nespotřebovává se víc chemických prostředků, než je pro dobrý výsledek úklidu nezbytně nutné.
Pokud je čisticího prostředku příliš málo, není účinek čisticího roztoku optimální – zkrátka svou silou na nečistoty nestačí. Určitě ale neplatí, že čím více čisticího prostředku, tím je zaručena větší čisticí síla. Přílišná koncentrace riziko poškození čištěného povrchu v případě agresivnějších čisticích prostředků. Zbytečně „velkorysé“ přidávání čisticího prostředku do vody při úklidu navíc představuje v podmínkách profesionální úklidové firmy, která počítá uklizené povrchy na stovky metrů čtverečních denně, i zbytečné finanční ztráty. „Vídáme ztráty běžně v desítkách až stovkách procent v přímých nákladech na chemii. Další vícenáklady pak sebou nesou neodborně ošetřené povrchy, většinou předávkovanými prostředky. Zde dovedou být ekonomické ztráty velmi vysoké, pokud dojde až k poškození povrchů. Dalším negativem může být ztráta zákazníka,“ říká k tomu Pavel Valenta z firmy Everstar. Ne všechny úklidové firmy ale věnují pozornost správnému dávkování. „Setkáváme se s úklidovými firmami, které pozornost dávkování a doporučených koncentrací plně dodržují – většinou mají zavedený systém úklidu a tyto věci jsou jim známé. Výrazně šetří náklady, úklid je kvalitní a naplno se využívá potenciálu profi úklidových prostředků. Ty firmy, které toto nerespektují, jsou pak rozladěné jak z nákladů, tak výsledného efektu úklidu. Málo i moc je chyba, která se někde negativně odrazí. Potkáváme oba typy firem, plus ještě variantu že vědí, chtějí dodržovat správné dávkování, ale lidský faktor se nedaří eliminovat,“ říká k tomu Pavel Valenta z firmy Everstar.
Eliminace lidského faktoru je tu klíčová. Ruční odměřování vyžaduje pečlivost a disciplinovanost, na kterou se nedá vždy u úklidového personálu spolehnout. Úklidové firmy mnohdy ani nehledí dostatečně na dostatečné proškolování a vzdělávání úklidových pracovníků – ti pak berou svou práci jako stále se opakující rutinu a prostředky „odměřují“ od oka, pokud vůbec mají přibližnou představu o tom, jaká je správná dávka čisticího prostředku. „Snahou dodavatelů chemie je instalovat u úklidových firem dávkovací zařízení, která eliminují lidský faktor při dávkování a díky kterým je dodrženo i správné dávkování,“ říká Jiří Mazáč, District Manager divize Institutional společnosti Ecolab.