B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Profesionální technika pro prádelny: Sušení a žehlení

Prádlo je nutné nejen dobře vyprat, ale také usušit a vyžehlit. I tyto dvě fáze se výrazně podílejí na kvalitě koncového výstupu profesionální prádelny. I to vyžaduje v případě profesionálních prádelenských provozů profesionální technologie.

Sušičky určené pro použití v domácnostech potřebám profesionálních prádelen. A to ani těch, které slouží např. pro potřeby jednoho zařízení (např. prádelna malého hotelu nebo domova důchodců) a denní objemy vypraného prádla tak jsou na profesionální podmínky poměrně malé. Technika pro domácnosti v denním zápřahu moc nestíhá. Není na něj ani konstruována.

Sušící profíci stíhají lépe
Profesionální sušiče jsou v porovnání se svými kolegy“ určenými pro domácnosti mnohem výkonnější – a zvládnou tak usušit stejné množství prádla za mnohem kratší dobu. „Sušicí cyklus u profesionálních sušiček je mnohem rychlejší, zejména díky tomu, že mají výkonnější topná tělesa či jiné médium ohřevu (plyn, pára) a také tím, že v drtivé většině nejsou kondenzační, ale používají odtah vlhkosti do exteriéru,“ vysvětluje brand manager značky Primus David Grendysa ze společnosti Alliance Laundry CE.  Profi sušička také zvládne sušit jednu várku prádla za druhou den co den řadu let– sušičku pro domácnost by takový zápřah odrovnal za pár měsíců. „Na rozdíl od domácích přístrojů jsou profesionální sušičky záměrně konstruovány pro větší provozní zátěž a vyšší hmotnosti i objemy sušeného prádla. Počítá se také s výrazně delší dobou, po kterou je přístroj v každodenním provozu,“ potvrzuje za společnost Miele Roman Holba, sales manager Miele Professional. Navíc by se provoz takové sušičky v profesionální zátěži výrazně prodražil i na nákladech za energie. Profesionální provoz s domácími sušičkami by byl v konečném důsledku extrémně neefektivní a energeticky náročný.
Profesionální sušiče zvládají vysušit prádlo rychleji, ale zároveň lépe a šetrněji, než sušičky pro domácnost. Domácí sušičky jsou kondenzační a při jejich provozu dochází k polámání vláken prádla, a tím výraznému zvýšení pracnosti při vlastním žehlení. Profesionální sušičky pracují s průtokovým systémem sušení a jsou vybavené kontrolou úrovně sušení, umí optimalizovat průběh sušení v závislosti na vlhkosti prádla a předcházejí tak riziku přesušení prádla a polámání vláken. „Profesionální údržba prádla vyžaduje perfektní přizpůsobení jednotlivým druhům materiálů. Rozmanité programy obsahují senzitivní měření zbytkové vlhkosti prádla a součástí nabídky jsou i přídavné speciální programy, které jsou optimálně sladěny s procesem praní,“ říká k tomu Roman Holba z Miele.

Úspory táhnou
Při výběru sušičky do prádelenského provozu je jedním z důležitých měřítek spotřeba energie.  Sušiče jsou (spolu s mandly) energeticky vůbec nejnáročnějšími částmi prádelenského provozu. Zatímco v pračce je nutné vodu ohřát, v sušičce je nutné ji odpařit – a to je energeticky mnohem náročnější proces. „Spotřeba energie je jedním z nejdůležitějších parametrů při výběru sušičky,“ potvrzuje David Grendysa z Alliance Laundry CE.
Jak upozorňuje Roman Holba z Miele, ekonomické tlaky vedou v konečném důsledku k ekologickým ohledům. „ „V posledních letech se také dostává na přední místo při rozhodování jakou značku pro prádelnu zvolit i možnost využití alternativních zdrojů energií. Zohlednění tohoto kritéria není pouze ekologickým krokem ale zároveň se tak snižují i provozní náklady a v důsledku toho lze snadno korigovat konečné ceny nabízených služeb,“ upozorňuje.
Investice do výměny staré sušicí technologie za novou samozřejmě není zanedbatelná. Na úsporách energie se ale rychle vrátí. Pokrok v tomto ohledu je skutečně znát – a už jen výměnou starého typu sušiče za nový lze ušetřit spoustu peněz na provozních nákladech. Hledání možností, jak ještě více stlačit spotřebu energií při sušení prádla, neustále pokračuje. „Největším trendem jsou v současné době sušiče s ohřevem pomocí tepelného čerpadla, které mají výrazně nižší spotřebu elektrické energie – až o 60% - oproti stejnému sušiči s klasickým elektrickým ohřevem o stejné kapacitě prádla,“ informuje David Grendysa z Alliance Laundry CE. Nevýhodou je ale o něco delší doba sušicího cyklu. Řešení tohoto druhu má ale i další výhody, které v konečném důsledku šetří peníze. „Tyto sušiče používají uzavřený systém, takže se ušetří za instalační práce do odtahů a komínů i za instalovaný příkon,“ vysvětluje David Grendysa.
Jak už bylo zmíněno, trendem poslední doby je i orientace na alternativní zdroje energie. „Nejvýraznějším trendem je v oblasti profesionálního sušení prádla přechod k masivnímu využívání alternativních energií, což současně představuje velký potenciál pro úspory,“ potvrzuje Roman Holba z Miele. A na příkaldu dvou novinek ilustruje, jak takové využívání alternativních zdrojů enerhie v praxi vypadá. „Společnost Miele přichází se dvěma novinkami, které využívají ekologických zdrojů energie: horkovodními sušičkami H2O a sušičkami s tepelným čerpadlem Horkovodní sušičky umí efektivně využívat energii z horké vody, která se získá například solárním ohřevem, dálkovým vytápěním, nebo jako vedlejší produkt při chlazení kogenerační jednotky. Teplá voda ohřívá prostřednictvím topných spirál procesní vzduch v sušičkách, které jsou nabízeny v různých velikostech od 325 do 800 l objemu bubnu a náplní 10 až 40 kg prádla. Sušicí programy byly speciálně optimalizovány pro použití při nižších teplotách procesního vzduchu, což je obzvláště šetrné k prádlu. Pokud je jako zdroj tepla použita kogenerační jednotka, H2O sušičky pracují téměř za nulový tarif. Zde je totiž teplá voda vedlejším produktem při chlazení jednotky, takže nemusí být dále ohřívána,“ vysvětluje Holba. Užitečným vedlejším účinkem je, že díky použití tepla v H2O sušičce je teplá voda okruhu kogenerační jednotky opět ochlazena a může být znovu použita. Sušičky Miele s tepelným čerpadlem zase pracují s uzavřeným oběhem vzduchu, a proto nepotřebují žádné odvětrávání. Princip tepelného čerpadla vychází z toho, že zbytkové teplo je opětovně využito v rámci uzavřeného okruhu a za pomoci výměníku tepla. „Snižují náklady na energie až o 60 procent. Pracují s nízkou teplotou procesního vzduchu a starají se tak o mimořádně šetrné sušení textilií. Navíc je možné je využít tam, kde není dostatečný výkon v síti, nebo je nutné se vyhnout špičkovému zatížení,“ podotýká Roman Holba.

Hlavně spolehlivě a výkonně
Snaha o úspory energií při sušení ale nesmí jít za hranici fyzikálních zákonů. Nízká spotřeba nemůže být jediným faktorem při výběru sušičky pro profesionální provoz. „Důležitý je hodinový výkon v poměru se spotřebou,“ upozorňuje David Grendysa z Alliance Laundry CE. „V neposlední řadě je třeba vybírat také podle dostupnosti servisní sítě,“ podotýká. S tím souhlasí i Roman Holba z Miele. „Prádelny, které denně zpracovávají velké objemy prádla, musí při výběru klást důraz především na kvalitu a spolehlivost svých přístrojů. Při náročném provozu si nemohou dovolit časté výpadky přístrojů nebo dlouhé čekání na servisní služby,“ míní. „Důležitým hlediskem je při výběru profesionální sušičky optimální spotřeba energií, dobrý poměr mezi cenou, výkonem a kvalitou přístroje a samozřejmě rychlý a dostupný servis. Dalším neméně důležitým faktorem je perfektní avšak současně šetrné vyčištění a následné vysušení prádla,“ dodává.

Žehlit se musí
Po vyprání a usušení přichází na řadu žehlení – a s ním i přislušná technika – žehlicí stroje: klasické mandly pro dokončování rovného prádla, žehlicí stoly pro tvarované prádlo či pneumatické žehlicí lisy. Při výběru žehlicího stroje je nutné vycházet z kapacitních potřeb. „Samozřejmě je třeba spočítat, kolik tzv. rovného prádla tj. povlečení, ubrusy apod. potřebujeme žehlit. Kolik místa a personálu máme k dispozici a podle toho už se dá určit typ stroje, který bude nejvhodnější. Některé typy žehličů tzv. válcové, umožňují přeskočit fázi sušení, protože jsou schopny prádlo vytažené z vysokootáčkové pračky rovnou usušit i vyžehlit,“ říká David Grendysa z Alliance Laundry CE. I u žehlicí techniky se pozornost výrobců i uživatelů v poslední době hodně zaměřuje na energetickou náročnost provozu. „Zároveň se stále více prosazují žehliče s automatickým vkládáním, skládáním a stohováním, které ušetří pracovní sílu,“ podotýká David Grendysa.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz