B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Přihlašte se již nyní k prezentaci na veletrhu FOR WASTE & CLEANING

Specializovaný odborný veletrh FOR WASTE & CLEANING přitahuje stále více vystavovatelů i návštěvníků, což je dáno neustálým rozvojem oboru

 

   Odpadové hospodářství je v dnešní náročné době významným segmentem ekonomiky i našeho budoucího života. Na toto odvětví velmi úzce navazuje také věci, týkající se úklidu a čištění. Veletržní správa ABF, a.s., vědoma si této skutečnosti, přistoupila od roku 2011 ke společné prezentaci těchto vzájemně se doplňujících oborů a zařadila k doposud pořádanému veletrhu FOR WASTE také specializovaný veletrh úklidu a čištění FOR CLEANING. Propojení těchto vysoce odborných veletrhů vytvoří komplexní platformu pro prezentaci a řešení problematiky rozvoje technologií, strojních zařízení, výrobků a služeb v daných oborech.
   Výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství JUDr. Ing. Petr Měchura srdečně zve všechny, kteří působí v oblastech odpadového hospodářství, recyklací, ekologie, čištění a úklidu, k účasti a ke spolupráci v rámci veletrhu FOR WASTE & CLEANING 2011. Tento specializovaný odborný veletrh přitahuje stále více vystavovatelů i návštěvníků, což je dáno neustálým rozvojem oboru v návaznosti na evropskou legislativu, jejíž plnění si vyžaduje stále sofistikovanější způsoby nakládání s odpady a recyklace. FOR WASTE se v poměrně krátké době stal největším veletrhem v tomto oboru v naší republice! Jeho hlavní odborný garant proto nepochybuje, že i nastávající ročník s rozšířenými možnostmi bude ještě kvalitnější než minulé ročníky, že všichni vystavovatelé budou s jeho výsledkem plně spokojeni a najdou potenciální zákazníky pro své výrobky a služby.

Vidět a být viděn – zajistěte si nejoptimálnější podmínky své prezentace

   Vidět a být viděn znamená, zajistit si včasnou a kvalitní přípravou nejoptimálnější podmínky prezentace a podnikatelsky úspěšný rok 2011. Vystavovatelé mohou vybírat z řady atraktivních řešení, využít osobní konzultace a zadat si zpracování individuální nabídky pro svou účast na veletrhu FOR WASTE & CLEANING, který se uskuteční od 3. do 5. května 2011 v Pražském veletržním areálu Letňany. Veletržní správa ABF, a.s. nabízí vystavovatelům optimální varianty pro zviditelnění jejich produktů včetně bonusů připravených u příležitosti konání souběžného jubilejního 10. ročníku veletrhu strojírenských technologií FOR INDUSTRY. 
   Na podrobnosti o zajímavých podmínkách pro zajištění expozice, kde můžete osobně prezentovat vaši společnost, výrobky či služby, se informujte u manažerky veletrhu Ing. Reginy Fibichové (e-mail: fibichova@abf.cz, tel.: 225 291 265).Více najdete také na internetových stránkách:www.forwastecleaning.cz.

 

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ je mediálním partnerem veletrhu FOR WASTE & CLEANING 2011. Této události bude věnováno speciálně upravené č. 2/2011. Na možnosti prezentace již nyní se můžete informovat na adrese redakce@uklidplus.cz nebo na telefonu 226 218 862.
Redakce

 

Veletržní správa ABF, a.s. nabízí vystavovatelům optimální varianty pro zviditelnění jejich produktů

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz