B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Prádlo na leasing

Otázku, jak zajistit prádelenské služby, řeší celá řada firem – a nejen z oblasti služeb souvisejících s ubytováním či stravováním. Prát se musí i pracovní oděvy – což se dotýká širokého spektra firem. Klasickou cestou, jak vyřešit problém pravidelného praní znečištěného prádla, je svěření péče o prádlo externímu dodavateli, profesionální prádelně. Pokročilejší možností je si prádlo či oděvy od prádelny jen pronajmout. Podobně, jako když si firma pořídí na leasing flotilu služebních aut. Jaké jsou přednosti a úskalí prádla na leasing?

Leasing prádla je v podstatě outsourcing péče o prádlo dovedený do krajnosti. Tady už nejde o to, že si zákazník nechává prát prádlo v externí prádelně, ale o vztah na bázi operativního leasingu – klient nemá své vlastní prádlo, to je v majetku prádelenské společnosti a veškerá  starost o něj je na jejích bedrech. Výhody jsou zřejmé – v případě ubytovacích zařízení odpadá nutnost investovat před započetím provozu významnou částku do pořízení potřebné zásoby prádla (což znamená minimálně dvojnásobek počtu lůžek, aby množství prádla stíhalo pokrýt obrátku hostů). V případě např. montážních či výrobních firem pak odpadá nutnost investice do nákupu pracovních oděvů. Jednorázový investiční náklad jde v případě leasingu prádla a oděvů za prádelenskou firmou, zákazník jí de facto splácí po kouskách v platbách za kontinuální dodávky čistého prádla.

Za paušál i za kus
Platebních modelů pro realizaci tohoto leasingového vztahu existuje více, záleží na poskytovateli leasingu, pro jaký se rozhodne. „Uplatňujeme dva způsoby plateb. Buď je pronájem promítnut přímo do ceny praní každého jednotlivého kusu prádla – což pak znamená opticky vyšší cenu za vyprání v porovnání s praním prádla, která patří zákazníkovi, nebo zákazník platí běžnou cenu za vyprání jednotlivého kusu prádla a k tomu fixní částku za pronájem,“ vysvětluje Alena Marešová, spolumajitelka prádelenské společnosti Korál servis LTM. „Možných způsobů fakturace je více a záleží pouze na domluvě,“ říká Ivan Tichý, ředitel firmy Praní a čištění. „U nás je to tak, že např. měsíční paušální platbu používáme spíše u pronájmu osobního pracovního prádla, zatímco u hotelového prádla převažuje platba za každý cyklus, ve kterém se prádlo otoč“ v prádelně. Zákazník pak zaplatí za počet cyklů skutečně realizovaných v daném fakturačním období ,“ popisuje.

Poptávka roste
Leasing prádla a pracovních oděvů je dynamicky se rozvíjejícím segmentem prádelenského trhu. Stále je tu ale určitě potenciál k růstu. Ačkoli služby tohoto typu jsou už na českém trhu prádelenských služeb dostupné relativně dlouho, k většímu rozšíření a povědomí o nich dochází až v poslední době. A určitě nejde o převažující model. Záleží také na regionu. „Situace je určitě jiná například v Praze, kde je s vyšším počtem nadnárodních firem i vyšší poptávka po pronájmu, který je v zahraničí pořád mnohem obvyklejší než u nás,“ říká ředitel firmy Praní a čištění Ivan Tichý. „Ale je potřeba říct, že i v západních Čechách, kde působíme, zájem roste, i když ne tak rychle,“ dodává. „Zájem zaznamenáváme od malých i větších zákazníků, především z hotelů a penzionů s větší kapacitou,“ říká k tomu Alena Marešová ze společnosti Korál servis LTM.
Jak poznamenává Ivan Tichý z firmy Praní a čištění, počet zákazníků pomalu roste, často však je znát, že se hodně o využití této služby rozmýšlejí a přistupují k ní s velkou opatrností. „Nejde vždy jen o pronájem celého sortimentu prádla, většina zákazníků si pronajme např. jen froté nebo naopak ložní prádlo a teprve až si pronájem otestuje na vlastní kůži, přejde na něj i u jiného sortimentu,“ vysvětluje Tichý.

Výhody a úskalí
Pro zákazníky má leasing prádla řadu výhod. Finanční i nefinanční. O převedení pořizovací investice na poskytovatele leasingu a její rozplynutí do plateb za službu už byla řeč. Souvisí s tím i další výhody – zákazník nemusí řešit průběžné nákupy na doplnění zásob prádla (které se postupně opotřebovává nebo může být jednorázově poškozeno při „nehodě“ typu propálení cigaretou apod.). I to je starost poskytovatele leasingu. To má pozitivní dopad na cashflow.
Jednou z výhod zmiňovaných v souvislosti s leasingem prádla, je kvalita. Prádlo je v majetku prádelny, která za něj musela vydat peníze – a v případě, kdy daná várka doslouží, bude na ní zainvestovat do její obnovy. Je proto v zájmu prádelny, aby vydrželo co nejdéle a poskytování pronájmu prádla tak pro ni bylo ekonomicky přínosné. Což znamená, že prádelna vybírá pro leasing prádlo s ohledem na životnost i po řadě cyklů praní – ne tedy jen s ohledem na nejlevnější cenu, ale spíše s ohledem na poměr „cena/výkon“ – tedy kvality za rozumnou cenu. „Prádlo je stále v dobré kondici a zákazník tak stále drží vysoký standard, neriskuje nákup nekvalitního respektive pro profesionální použití nevhodného prádla, nemusí držet zásoby pro doplňování, sezónní výkyvy a větší nárazové akce. Tím pádem také neřeší prostor pro uskladnění takových zásob. nemusí se starat o likvidaci opotřebeného prádla, do jisté míry neřeší ztráty a poškození. Tohle všechno samozřejmě přináší i úspory na personálních nákladech,“ shrnuje výhody Ivan Tichý ze společnosti Praní a čištění.
Pro zákazníka je spíše na zvážení, nakolik se mu leasing s ohledem na jeho potřeby vyplatí. „Pro naši kapacitu se jeví optimální objem cca od 150 lůžek při plné obsazenosti – záleží ale na lokalitě, dostupnosti, četnosti svozů a především ekonomických propočtech této činnosti,“ říká k tomu Alena Marešová ze společnosti Korál servis.
Výhody má samozřejmě tato služba i pro poskytovatele – jinak by se ji nesnažili nabízet. „Prádelna má jistý objem zakázek (má práci), má jistý finanční příjem, zná kvalitu svého prádla,“ říká Alena Marešová z Korál servisu. Pronájem prádla má však pro prádelnu i jistá rizika. „Především řešení ztrát a poškození prádla, při neplnění smluvních podmínek musí zákazník vrátit prádlo majiteli a ten musí najít jiný odbyt,“ popisuje Alena Marešová. Všemu se dá ale předejít dobře postavenou smlouvou,“ dodává.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz