B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Prádelenské certifikace

Foto: redakce

Konkurence mezi prádelnami je veliká. Své služby jich na českém trhu nabízí celá řada. O své zákazníky musí bojovat nejen cenou, ale i kvalitou služeb. A některé mají i „razítko“ na kvalitu. Jak ale může prádelna svým zákazníkům přesvědčivě sdělit, že opravdu umí poskytnout za danou cenu kvalitní služby? Cosi jako „razítko na kvalitu“ opravdu existuje. I v prádelenském světě.

Jedním z ukazatelů může být certifikace systému řízení jakosti podle normy ISO 9001. Norma ISO 9001 specifikuje základní požadavky na systém managementu jakosti v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. K základním principům, na kterých musí být systém managementu jakosti podle normy ISO 9001 postaven, je to, že nejen odstraňuje aktuální problémy, ale systémově předchází vzniku podobných problémů do budoucna. A také trvalé zlepšování systému managementu jakosti – podle hesla, že nelze usínat na vavřínech.

Razítko na kvalitu praní
Požadavky normy ISO 9001 jsou obecně použitelné pro výrobní organizace i pro služby. Tedy i pro prádelny. Jejich úspěšné zvládnutí ale nutně nemusí ještě znamenat skutečnou záruku vysoké kvality samotných služeb. Vypovídací hodnotu ale certifikát určitě má. Je třeba si uvědomit, že certifikace ověřuje způsobilost firmy řídit kvalitu a nikoliv kvalitu produktu samotného. Jinými slovy: firma certifikovaná mezinárodní certifikační společností poskytuje kvalitní služby s vyšší statistickou pravděpodobností, než stejná firma bez certifikace. Na druhou stranu o kvalitě poskytovaných služeb toho moc nevypovídá. Spousta firem dokáže poskytovat profesionální služby i bez zavedeného systému řízení kvality.
O kvalitě vyprání ale certifikát ISO sám o sobě mnoho nenapoví. „Požadavky na systém managementu kvality uvedené v normě ISO 9001 jsou hodně obecné,“ říká Pavel Malčík, ředitel Textilního zkušebního ústavu. Český svět profesionálních prádelen ale má i systém certifikací zaměřených přímo na kvalitu praní – oboriové specifikace. „Oborové certifikace se projednávají se členy Asociace prádelen a čistíren, Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, Společností pro nemocniční hygienu a Českou sterilizační společností,“ říká k tomu Pavel Malčík, ředitel Textilního zkušebního ústavu. Od té doby se staly kvalitativním požadavkem pro výběr dodavatele v řadě veřejných zakázek a základem pro oborovou certifikaci.
Na rozdíl od obecných požadavků „ISO certifikace“ jsou požadavky uvedené v oborových specifikacích velmi konkrétní. Proto má smysl nechat se certifikovat podle oborových specifikací i pro prádelnu, která již má certifikaci podle normy ISO 9001. „Rozpracovává totiž poměrně obecné požadavky norem ISO na splnění konkrétních požadavků správné prádelenské praxe a zákazníků prádelen,“ vysvětluje Václav Štika z firmy Štika-konzultace, která poskytuje poradenství v oblasti profesionálního praní a čištění textilií se zaměřením na úspory nákladů. Proto není vůbec na škodu obě certifikace spojit. Případně začlenit požadavky oborových specifikací do již vybudovaného systému managementu kvality podle ISO 9001.

Certifikace není legrace
Prádelna, která chce získat certifikaci podle některé z oborových specifikací, se musí připravit na splnění řady požadavků. „Prádelny musí provést stavební úpravy, které spočívají v oddělení cest použitého a čistého prádla a oddělení strany, na které se manipuluje použitým prádlem, od strany, na které se zpracovává již vyprané prádlo. Dále musí zpracovat hygienický plán, který zahrnuje úklid a desinfekci prostorů, pracích a dokončovacích strojů, manipulačních ploch a vozíků, mytí a desinfekci rukou personálu, výměnu pracovních oděvů a podobně. Nejdůležitější je ale zajistit dodržování hygienického plánu a dalších pravidel ze strany personálu. Mezi požadavky, které prádelna musí splnit, patří i kontrola technologie praní a dokončování, tedy kontrola kvality vody, dodržování nastavených parametrů a desinfekční účinnosti procesů praní Součástí certifikace je také kontrola kvality praní pomocí kontrolního klůcku a hygienicko-epidemiologická kontrola prádelny,“ vypočítává Pavel Malčík z Textilního a zkušebního ústavu.
Certifikace samozřejmě není zadarmo. „Vlastní náklady na proces certifikace stoupají v řadě – certifikace pro prádlo z hotelového provozu, potravinářského provozu a ze zdravotnických zařízení  a zařízení sociální péče, podle rozsahu prováděných kontrol a jsou v řádech deseti tisíců korun,“ říká Václav Štika z firmy Štika-konzultace. „V porovnání s náklady na nutné úpravy provozu jsou nevýznamné,“ podotýká. Příprava prádelny do té podoby, aby mohla o úspěšném zvládnutí certifikace vůbec uvažovat, totiž stojí obvykle mnohem více (zejména co se stavebních úprav týče).
Kontroly dodržování požadavků oborových specifikací a hygienicko-epidemiologické kontroly v provozech prádelen provádí kontroloři Textilního a zkušebního ústavu, o udělení certifikace rozhoduje Certifikační komise Asociace prádelen a čistíren (APaČ). K přípravě bna certifikaci lze využít služeb odborníků, prádelna se však může připravit i vlastními silami. „Prádelna zvládne přípravu na certifikaci podle mého názoru i vlastními silami, metodou pokusů a omylů dojde nakonec ke kýženému cíli – certifikátu. Pokud však nechce ztrácet čas a peníze, vyhledá odborníka – buď u TZÚ nebo u APaČ,“ radí Václav Štika.

Zájem roste
Počet prádelen, které se mohou pochlubit certifikátem kvality podle oborových specifikací, pomalu roste. „V současné době je 11 certifikovaných subjektů pro zdravotnictví a sociální služby, 10 certifikovaných pro potravináře a 10 pro hotely. Většina prádelen má oborový certifikát pro více oblastí,“ říká ředitel Textilního zkušebního ústavu Pavel Malčík. Některé české prádelny jsou certifikovány i podle německé, mezinárodně uznávané normy RAL 992. Ta byla do jisté míry i vzorem ro českou certifikaci prádelen podle zásad Asociace prádelen a čistíren. Požadavky oborových specifikací a normy RAL se v některých ohledech odlišují, „V České republice je 5 komerčních prádelen certifikovaných podle RAL 992, kdy 4 z nich byly nejdříve certifikovány podle českých oborových specifikací a následně splnily i požadavky RAL 992. Podle mých zkušeností ze společných certifikací podle RAL 992 a Oborové certifikace nemá komerční prádelna splňující požadavky oborových specifikací potíže splnit i požadavky RAL 992,“ podotýká Václav Štika.
K čemu je české prádelně certifikace podle německé normy? „Pokud chcete působit na německém trhu, je tato certtifikace nutností, proto ji máme, stejně jako certifikaci ISO,“ říká Irena Filipová z Prádelny Kyselý.
Podle ní má určitě pro prádelny smysl nechat se certifikovat, ať už podle RAL nebo oborových specifikací. „Samozřejmě pokud někdo hledí  jen na co nejnižší cenu praní, podobné certifikáty ho nezajímají. Ale zákazníci, pro které pereme my, jako jsou zdravotnická zařízení či třeba hotely, už nějakou formu certifikace vyžadují. Jsou k tomu v dnešní době nuceni i hygienickými předpisy,“ podotýká Irena Filipová.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz