B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Prádelenská certifikace není legrace

Foto: redakce

 

Konkurence mezi prádelnami je veliká. Své služby jich na českém trhu nabízí celá řada. O své zákazníky musí bojovat nejen cenou, ale i kvalitou služeb. A některé mají i „razítko“ na kvalitu. Jak ale může prádelna svým zákazníkům přesvědčivě sdělit, že opravdu umí poskytnout za danou cenu kvalitní služby? Cosi jako „razítko na kvalitu“ opravdu existuje. I v prádelenském světě.

Vstupujeme do prádelenského provozu prádelny společnosti Praní a čištění. Připomíná to trochu proceduru vstupu do laboratorního provozu nebo na operační sál – zkrátka do míst, na která jsou kladeny zvýšené hygienické nároky. Než mohu vstoupit, musím si přes oblečení natáhnout bílý plášť. A to není všechno. Ještě než vejdu dovnitř, musím si umýt ruce dezinfekčním roztokem. „To všechno patří k podmínkám certifikace RAL,“ říká ředitel prádelny Karel Koskuba. Prádelna Praní a čištění ve Velké Hleďsebi se může pochlubit hned dvěma certifikáty podle norem RAL -  RAL 992/1 a RAL 992/2. „První jmenovaná je pro hotelové a komerční prádlo, ta druhá pak pro prádlo zdravotnické,“ říká Karel Koskuba. Certifikaci RAL pro zdravotnické prádlo má prádelna jako jediná v republice.

Razítko na kvalitu
Cesta k certifikaci podle normy RAL začala už před rokem a půl. „Jeden z našich největších zákazníků je firma z Německa, která vlastní síť prádelen a především pronajímá prádlo, pro jehož praní využívá i externí prádelny – naši prádelnu využívají pro praní rovného prádla,“ vysvětluje Karel Koskuba. „Podmínkou, k jejímuž splnění jsme se ve smlouvě zavázali, bylo získání certifikace RAL – do čtvrt roku jsme museli zvládnout certifikaci prvního stupně, to znamená pro hotelové prádlo a domácnosti,“ vypráví Karel Koskuba. Certifikace RAL 992/1 je nezbytným předpokladem pro získání certifikace RAL 992/2 – pro zdravotnické prádlo. „Získání této certifikace je ale možné až rok od chvíle, kdy prádelna úspěšně projde certifikací podle RAL 992/1, dříve ne – proto jsme museli na druhý stupeň čekat až do letošního října,“ vysvětluje Karel Koskuba.
Prádelna, která chce projít certifikací, musí splnit velmi přísná kritéria. Základem je zavedení systému managementu jakosti a kontinuálního monitoringu kvality. „Například voda využívaná k praní i voda na máchání musí být denně testována, sledována musí být i kvalita vypraného prádla na výstupu,“ říká Fritz Ulrich Eckert z Hohenstein Laboratories. V případě vody jsou sledovány nejen mikrobiologická kritéria, ale i limity pro obsah kovů či tvrdost vody. U prádla je sledována jak čistota, tak kvalita vyprání ve vztahu k materiálu.

Pravidelné testování

Prádelna se certifikací zavazuje k pravidelnému praní testovacích klůcků. V závislosti na velikosti prádelny vždy obdrží z Institutu Hohenstein několik bavlněných klůcků, které po padesáti vypráních zašle zpět do Institutu Hohenstein. V jeho laboratořích pak odborníci z institutu zkoumají míru fyzického a chemického poškození vláken a vyhodnocují splnění limitů pro anorganickou inkrustaci, bělost, atd. Denně musí být kontrolovány také prádelenské stroje.
K základním požadavkům patří oddělení čisté a špinavé strany dělící stěnou, existence personální propusti mezi čistou a špinavou stranou, dezinfekční box na přepravní vozíky, fyzické oddělení infekčního prádla či existence prokládacích praček. Pro zdravotnické prádlo platí zákaz třídění na vstupu.  Prádelna také musí mít vyškoleného manažera hygieny, který absolvuje školení v Institutu Hohenstein (školení je ukončeno zkouškou) a zpracovaný hygienický plán (dodržování oblečení, desinfekce personálu, prostor, úklidy, zacházení s prádlem, péče o nákladový prostor vozového parku atd.).
Součástí certifikace je i kontrola hygieny provozu na doslova mikroskopické úrovni. Auditor provádí v průběhu certifikačního auditu 29 stěrů v rámci celé prádelny – bere stěry z pracovních ploch strojů, z rukou personálu, z prádla (mokrého i suchého), z praček, ze sušiček, z nákladního prostoru auta, které prádlo rozváží. Pokud stěry nesplní přísné limity, může prádelna na certifikaci zapomenout. I když certifikaci získá, nemá ještě úplně vyhráno. V případě certifikace RAL nejde o jednorázovou záležitost, ale o závazek neustálého dodržování nastavených limitů a pravidel. Certifikačním auditem kontrola ze strany nezávislého auditorského orgánu nekončí. Institut Hohenstein dělá kromě pravidelných kontrol i  kontroly přepadové, kdy dorazí auditor zcela bez ohlášení, provede kontrolu, odebere vzorky procesní vody, vody v máchání, provede mikrobiologické měření desinfekčnosti praní a odebere stěry ze všech možných ploch. Certifikaci, kterou je těžké získat, je pak poměrně snadné ztratit.

Lidé jsou klíč
Kvalitní vyprání vyžaduje kromě potřebné techniky a kvalitních pracích detergentů i kvalitní obsluhu. „Zaměstnanci z chemické čistírny se zúčastňují speciálních kurzů. Kromě toho se účastníme odborných přednášek a sympozií jak v Čechách, tak v zahraničí, například v Německu či Švýcarsku. Naši lidé se také zúčastňují specializovaných přednášek z oborů péče o textil, hygieny a podobně,“ říká ředitel prádelny Karel Koskuba.
Důležitost kvality personálu pro kvalitní péči o prádlo zdůrazňuje i Fritz Ulrich Eckert z Hohenstein Laboratories, který na konci října předal zástupcům vedení prádelny certifikát stvrzující naplnění přísných požadavků normy RAL 992/2. „To, zda prádelna splní tyto přísné požadavky, jaké norma RAL 992/2 stanoví, nezáleží jen na technologickém vybavení a použitých pracích prostředcích, ale z velké míry na lidech, kteří s těmito zařízeními a prostředky každý den pracují,“ míní. „Vše může fungovat jedině tehdy, pokud všichni zúčastnění znají směr, kudy se mají ubírat a táhnou za jeden provaz. To platí i pro RAL – pokud lidé v provozu znají požadavky normy, vědí, co mají splnit a dbají na to, aby to plnili, pak vše funguje, jak má,“ říká Eckert.

Certifikace v českých luzích a hájích
Certifikace dle RAL 992 je uznávaná mezinárodně. Na německém trhu, kde prádelna Praní a čištění z Velké Hleďsebe má část svých zákazníků, je navíc zákazníky prádelen vyžadována. „Nemocnice v Německu ve výběrových řízeních požadují prokázání certifikace podle RAL 992/2,“ říká ředitel prádelny Praní a čištění Karel Koskuba. „Certifikace je pro nás určitou výhodou i na českém trhu. Je referencí o kvalitě služeb a zárukou, že plněním norem RAL zároveň splňujeme i ty nejpřísnější české předpisy a jejich plnění je pravidelně ověřováno,“ podotýká.
I v České republice existuje systém prádelenských certifikací. Potřeba prezentovat kvalitu služeb prádelenského oboru vedla v roce 1999 k vytvoření pracovní skupiny, která zpracovala Zásady odborného ošetření zdravotnického prádla. Ty vycházely z principů osvědčených v Evropě a stanovily stavební, technologické a hygienické požadavky na prádelnu, která pere prádlo pro zdravotnická či sociální zařízení. Pracovní skupina připravila i Směrnici pro certifikaci a spolu s relevantními technickými normami Textilního zkušebního ústavu tak vznikl normativní základ pro dobrovolné hodnocení prádelen. K Zásadám pro odborné ošetření zdravotnického prádla později ještě přibyly Zásady pro odborné ošetření prádla z potravinářských provozů a připravily tak podmínky i pro certifikaci prádelny, která pere pro klienty z dalšího oboru se zvýšenými nároky na hygienu. Na základě dohody mezi Asociací prádelen a čistíren a Textilním zkušebním ústavem došlo pak k dílčímu přepracování „Zásad“ a k jejich převedení do podoby Oborových specifikací, které vydává Textilní zkušební ústav. Návazně došlo k přepracování i Směrnice pro certifikaci. V současnosti je podle Oborových specifikací certifikována řada prádelen, jejich seznam je možno nalézt na stránkách Asociace prádelen a čistíren. Prádelna z Velké Hleďsebe k nim zatím nepatří. „My ale tím, že máme oba stupně RAL 992, splňujeme bohatě i požadavky českých specifikací – německá norma je ještě o trochu přísnější a udělení certifikace podle českých oborových specifikací na základě získání certifikace RAL je již v jednání a mělo by být schváleno,“ říká Karel Koskuba. V českém prostředí naráží snaha nastavit standardy kvality a certifikovat je na základní problém. Nezájem zákazníků. „Snažíme se, v rámci naší činnosti v Asociaci prádelen a čistíren, aby se požadavek na certifikaci dostával do výběrových řízení, zatím se to ale moc nedaří, řekl bych dokonce, že se situace v poslední době ještě zhoršuje,“ míní Karel Koskuba. „Hlavním požadavkem je co nejnižší cena, dokonce v některých výběrových řízeních pro zdravotnická zařízení je cena nejen hlavním, ale přímo jediným kritériem,“ dodává.
Německá norma RAL byla vzorem i pro českou certifikaci prádelen podle zásad Asociace prádelen a čistíren. Certifikace se týká prádelen, které perou prádlo spojené s nejvyššími hygienickými standardy tj. prádlo zdravotnické, z potravinářských provozů a také z hotelů. Praní v tomto případě musí být zaručeně dezinfekční a jeho mikrobiologické znečištění po vyprání nesmí překročit přísné normy. Náklady spojené s certifikací si hradí prádelna a jsou v řádu desítek tisíc korun. Certifikace je  několikastupňová a podílí se na ní kromě Asociace prádelen a čistíren i Textilní zkušební ústav v Brně. Prádelny se mohou také certifikovat podle ČSN EN ISO 9001:2001 a také podle norem řady 14000. Jde o obecnou certifikaci systémů řízení vztahující se k jakékoliv činnosti a bezprostředně nesouvisí s kvalitou poskytovaných prádelenských služeb.
Text: Roman Peterka

 

Foto: redakce

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz