B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Prací prostředky: Důležitá je kvalita i správné dávkování

O kvalitě praní rozhoduje nejen výkonnost prádelenských technologií, ale také kvalita chemických prostředků, které jsou při praní používány. Snaha ušetřit na kvalitě pracího prostředku je znát – jak na snížené kvalitě vyprání, tak mnohdy na životnosti prádla.
Problém je, že v některých prádelenských provozech se stále rozhodují při nákupu pracích prostředků jen podle pořizovací ceny. Té nejnižší. Platí to zejména pro menší prádelny, jako jsou např. prádelny v zařízeních sociální péče. „Záleží na tom, o jaký provoz jde. V zařízeních s účastí státu nákup pracích detergentů – a nejen jich – probíhá veřejně přes elektronická tržiště, kde je nejnižší cena jednoznačným kritériem výběru,“ říká Stanislav Beliansky, Territory Manager divize Textile Care firmy Ecolab. „Častokrát je to na úkor živostnosti textilu nebo s sebou takové řešení nese nepříznivé dopady v podobě zvyšování dalších nákladů za vodu a energie kvůli nutnosti předpírání. Naopak v zařízeních vlastněných soukromým kapitálem je řídícím pracovníkům obvykle jasné, že nákup pracích prostředků není v prádelně jediná položka. A přistupují k nákupu zodpovědněji. Jsou také více otevřeni produktům s přidanou hodnotou, jako je praní při nižších teplotách nebo odborný poradenský servis,“ říká Stanislav Beliansky.

I nízká cena má svou cenu
Snaha hledat co nejnižší cenu je pochopitelná. Náklady na prací prostředky nejsou zanedbatelné. Mohou tvořit až 10 procent celkových nákladů na praní. V situaci, kdy řada zejména menších prádelen doslova bojuje o přežití a snaží se hledat nesystémové úspory „kde se dá“, se může zdát lákavé začít osekávat náklady i při nákupu pracích prostředků pod heslem: „Čím levnější, tím lepší“. Jenže takové šetření se může v konečném důsledku dost prodražit. Samozřejmě vysoká cena pracího prostředku ještě nemusí být automaticky zárukou jeho kvality, na druhé straně kvalita vždy něco stojí a příliš nízká cena se tak nutně musí na složení pracího detergentu a kvalitě jeho působení projevit. Jak už bylo zmíněno,  v případě použití nekvalitních nízko výkonných pracích prostředků  s cílem co nejnižší dosažitelné ceny, vzrůstá objem přepírek, které dosažené úspory spolehlivě  převáží. Navíc ani tak nebude nejspíš prádlo vyprané skutečně dočista, prádlo bude rychleji „odcházet. Při použití detergentu o nízkém výkonu a také při praní v tvrdé vodě – kvalita vody je také důležitým parametrem, který se projevuje na kvalitě vyprání - se životní cyklus textilu výrazně zkracuje praní v účinných profesionálních detergentech a ve změkčené vodě. Zákazníci pak samozřejmě nezáří spokojeností, naopak. Hlavním „efektem“ tak může být odliv zákazníků ke konkurenci – v konečném důsledku tak může být snaha ušetřit na pořizovací ceně pracích prostředků doslova za každou cenu pro prádelnu likvidační. Stejně jako zvýšené náklady na praní s nekvalitními prostředky. „Hlavní rizika spočívají ve vlivu nekvalitních pracích prostředků na výsledek praní, stepně bělosti a životnost textilu. Tyto faktory v konečném důsledku ovlivňují dodatečné náklady, jako je nutnost prát textil znovu nebo nutnost nakoupit nový textil dřív, než by bylo při kvalitním praní potřeba – protože se nekvalitním praním dříve opotřebuje,“ dodává.

Profesionální praní chce profesionální prostředky
Mezi menšími prádelnami existují i takové, které se snaží ušetřit nákupem pracích prostředků určených pro praní v domácnostech. A to ty nejlevnější – tedy přípravky prodávané pod privátními značkami řetězců. Problém je, že nízká cena je v případě těchto výrobků dosahována obvykle několikanásobným zředěním drahých účinných látek výrobku plnivem – levným inertním materiálem, který přidá na objemu, ale jinak žádný efekt nemá. Účinnost pracího prostředku spíše sníží – protože v jednotlivé dávce je skutečného pracího prostředku jen minimum. Zákazník tak získá několik kilogramů produktu bez valné užitné hodnoty a bez výkonu. Takto šizené prací prostředky nejsou výjimkou ani mezi tekutými detergenty – některé mohou být až desetkrát zředěny oproti kvalitním značkovým produktům.
Vhodnou cestou – a to ani pro malé prádelenské provozy – ale není ani nákup prostředků sice značkových, ale určených pro praní v domácnostech. Přece jen je rozdíl mezi praním prádla po čtyřčlenné rodině a praní prádla po klientech v zařízení sociální péče či stolního prádla z hotelové kuchyně. Profesionální prostředky si musí poradit i s obtížně odstranitelnými druhy zašpinění, jako je zašpinění prádla tukem (kuchyňské a stolní prádlo) nebo prádlo ze zařízení typu LDN, které často obsahuje znečištění fekáliemi. Pro profesionální praní jsou zkrátka určeny profesionální prací prostředky.
Ty mohou být sypké i tekuté. V profesionálních podmínkách se pere v převážné míře s využitím tekutých detergentů. Pracím práškům – tedy sypkým detergentům – ani v profesionálních provozech však zatím neodzvonilo. „V malých prádelnách mají sypké prací detergenty stále ještě svoje místo. Dodavatelé si to uvědomují a poskytují ve svém sortimentu i tento typ produktů,“ říká Stanislav Beliansky, Territory Manager divize Textile Care firmy Ecolab.
Výhodou tekutých detergentů je jednodušší výroba a mnohem levnější dávkovací systémy, které zajišťují dávkování automaticky v průběhu celého pracího procesu. Sypké detergenty pro profesionální použití jsou v porovnání s tekutými univerzálnější a mají vysoký prací výkon. Mají však i některé nevýhody. Při praní v tvrdé vodě a při nesprávném dávkování rychle pokrývají povrchy praček organickými i neorganickými úsadami zrovna tak jako opakovaně prané prádlo. „Výhodou tekutých detergentů je možnost sestavit dávkovací proces přesně podle stupně znečištění, druhu textilu a druhu znečištění, bez nutnosti použít složky, které jsou v konkrétním případě neúčinné,“ vysvětluje Stanislav Beliansky, Territory Manager divize Textile Care firmy Ecolab. „Výhodou je také přesné a načasované dávkování do pracího stroje, eliminace lidského faktoru při dávkování a zjednodušení obsluhy pracího stroje. Nevýhodou využívání tekutých detergentů je pak nezbytnost investice do dávkovacího zařízení a jeho servis,“ dodává.

Ani málo, ani moc
Pokud je pracího prostředku málo, nebude prádlo dobře vyprané. Pokud ho bude použito příliš, ničí se prádlo a spotřebovává se zbytečně velké množství pracího prostředku, což stojí peníze. Správné dávkování je tak důležité nejen s ohledem na optimalizaci nákladů na vyprání, ale i s ohledem na kvalitu praní. Automatické dávkovací systémy se proto stávají stále běžnější součástí prádelenských provozů. Tyto systémy zajišťují optimální dávkování detergentů v průběhu pracího procesu s přesností na mililitry a zajišťují tak dokonalé a zároveň šetrné vyprání prádla. Bez automatického dávkovače by to v takovém případě vyžadovalo člověka, který by po celou dobu míchal roztoky a přidával je ve správnou chvíli do pračky – stejně by to nezvládl tak dobře, jako dávkovač a navíc by náklady na něj byly podstatně vyšší, než celá investice do dávkovače a následné provozní náklady
Ve velkých průmyslových prádelnách jsou již sofistikované automatické dávkovací systémy samozřejmostí, v řadě menších prádelenských provozů to však ještě tak docela neplatí. I když i tady už se objevují. „Dávkovací systémy si pomalu, ale jistě nacházejí cestu i do malých prádelenských provozů. Ve státem financovaných provozech ale stále dominuje ruční dávkování,“ říká Stanislav Beliansky z Ecolabu.

Pozor na tvrdou vodu
Kvalitu praní a účinnost pracího prostředku ovlivňuje i kvalita vody. Platí, že čím je tvrdší, tím je to horší. Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO) ve vodě. „Tvrdost vody na sebe přirozeně váže část z účinných látek v detergentu, tomu je nutné pak přizpůsobit dávkování. Doporučené dávkování se tak odvíjí i od tvrdosti vody – čím tvrdší voda, tím více detergentu je třeba,“ vysvětluje Stanislav Beliansky z Ecolabu. Rizikem praní v tvrdé vodě je také inkrustace textilu – kdy se usazeniny z tvrdé vody hromadí ve vláknech a negativně tak ovlivňují fyzikálně chemické vlastnosti opakovaně praných textilií. „Složky na vázání tvrdosti vody obsažené v pracím detergentu mají za úkol spíše zabraňovat usazeninám,  by se usazovaly v pracím stroji,“ podotýká k tomu Stanislav Beliansky.
V českých zemích se tvrdost vody měřila v tzv. německých stupních, kde jeden stupeň odpovídá 10 mg CaO/litr nebo 7,2 mg MgO/litr. Podle současných norem se vyjadřuje jako suma vápníku a hořčíku v mmol/l. Tato norma však byla zavedena poměrně nedávno. 1 mmol/l odpovídá 5,61 německého stupně. Voda s tvrdostí do 0,7 mmol/l se považuje za velmi měkkou, nad 3,75 mmol/l za velmi tvrdou.  „Ideální tvrdost vody pro praní je 0 stupňů německé tvrdosti,“ radí Stanislav Beliansky z Ecolabu.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz