B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Nový výzkum ukazuje, že toalety na pracovišti jsou používány jako soukromé zóny

Jak souvisí nejtěžší jachtařský závod a hygiena na toaletách? Víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Globální poskytovatel řešení pro veřejnou hygienu společnost SCA a její značka Tork se účastní Volvo Ocean Race – nejtěžšího jachtařského závodu na otevřeném moři. V souvislosti s tímto závodem provedla SCA výzkum veřejné hygieny a hygieny na pracovištích ve 13 zemích, včetně zemí, kde se budou posádky zastavovat. A co výzkum, jehož se zúčastnilo 13 492 respondentů ze 13 zemí Evropy, Asie, Severní a Jižní Ameriky a Afriky, zjistil?

Z výsledků výzkumu společnosti SCA vyplývá, že toalety na pracovištích jsou soukromým prostorem, kde zaměstnanci mohou popustit uzdu své frustraci, vést soukromé rozhovory nebo dokonce cvičit.


Veřejná hygienická zařízení jsou klíčovou oblastí veřejné hygieny a to se týká zejména toalet v zaměstnání, kde lidé tráví většinu času, kdy nejsou doma. Nový výzkum ukazuje, že toalety v práci neslouží zdaleka jen ke svému prvotnímu účelu. V mnoha případech jsou toalety jedinou možnou místností, kde mají zaměstnanci soukromí a hrají tak důležitou sociální funkci pro zaměstnance.


Studie dochází k závěru, že celkový dojem z hygienického zázemí je důležitý pro to, aby se zaměstnanci cítili v práci příjemně a že počet návštěv toalety nezávisí jen na jejím užívaní, ale i dalších důvodech. „Jako globální poskytovatel hygienických řešení považujeme za klíčové pochopit, k čemu všemu toalety slouží a jak vypadá komplexní kombinace potřeb uživatelů,“ říká Václav Votruba, marketingový manažer značky Tork společnosti SCA Hygiene Products.


Podle výzkumu jsou toalety na pracovišti používány jako soukromé místo, kde může být zaměstnanec o samotě (15 %), kde může ventilovat svou frustraci (11%). Deset procent zaměstnanců také vedlo soukromý rozhovor, 3 % na toaletách spalo nebo cvičilo. „Pro zaměstnavatele to znamená, že toalety jsou čas od času využívány jako soukromé zóny,  čemuž by měla odpovídat i jejich vybavení a správa,“ dodává Votruba.
Podle výzkumu totiž polovina respondentů chce, aby jejich zaměstnavatel věnoval pozornost vybavení toalet, každý pátý není spokojen se stavem hygienického zázemí a třetina respondentů má pocit, že v práci nemají dostatek toalet.


Tork stále vyvíjí nové způsoby, jak celkovou hygienu zlepšovat, z hlediska uživatelů a těch, kteří se o hygienická zázemí starají. V tomto roce představil inovativní koncept, který zdokonaluje úklid a správu toalet. Tork EasyCubeTM jsou zásobníky a koše s integrovanými senzory, které v reálném čase dodávají data, zda je třeba zásobníky doplnit. Další zdokonalení jsou třeba dezodorační systém nebo mechanismus zásobníků, který zabraňuje tomu, aby papír padal na zem. Všechny produkty Tork jsou navržené tak, aby jejich tvar a materiál podporovaly hygienu, aby byly jednoduché na čištění a údržbu. „Nemůžeme ovlivnit počet toalet a jejich dostupnost, ale vždy pomůžeme zlepšit stav stávajících zařízení, ať jde o školu, restauraci nebo jiný veřejný prostor,“ upřesňuje Votruba.


Volvo Ocean Race je nejtěžší jachtařský závod na otevřeném moři. Začal 11. října v Alicante a skončí 27. června 2015 ve švédském Göteborgu. Společnost SCA a její globální značku Tork reprezentuje 100% ženská posádka. Další informace najdete na www.teamsca.com.


SCA je vedoucí globální společností, působící v oblasti hygieny a dřevozpracujícího průmyslu. Skupina SCA vyvíjí a vyrábí dlouhodobě udržitelným způsobem produkty osobní hygieny, hygienické papírové výrobky a produkty ze dřeva. Své produkty prodává přibližně ve 100 zemích světa pod silnými značkami včetně nadnárodních značek TENA a Tork i značek regionálních jako Lotus, Libresse, Tempo a Libero. Jako největší vlastník lesů v Evropě klade SCA vysoký důraz na trvale udržitelný rozvoj v lesním hospodářství. Skupina SCA zaměstnává přibližně 34 000 lidí (údaje na konci roku 2013). Prodej v roce 2013 dosáhl částky 89 miliard SEK (10,3 miliardy EUR). SCA byla založena v roce 1929, hlavní sídlo má ve Stockholmu ve Švédsku, kde je zapsána na burze NASDAQ OMX. Pro více informací navštivte prosím www.sca.com

hygiena na toaletách

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz