B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Nanotechnologie, nebo mikrovlákno ?

Foto: redakce

Titulek článku by mohl znít také „ Nanotechnologie  a  mikrovlákno“. Oba tyto pojmy jsou v dnešní úklidové praxi velmi často používány, a jejich produkty chváleny i zatracovány, zpravidla podle toho, jak se daří uplatňovat jejich aplikace v běžné každodenní praxi.

Obecně jde v obou případech o nástroje sloužící k dosažení vyšší efektivity práce a především se stále rostoucími nároky na kvalitu úklidu, již na nás kladou moderní stavební materiály i požadavky doby. Proberme si oba pojmy odděleně a hledejme společně použití a příklady, kde se jejich dobré vlastnosti doplňují.

Malé velké procesy
Pojem nanotechnologie zahrnuje celý rozsáhlý vědní obor, ve kterém má česká věda ve světovém měřítku významné zastoupení, zejména v oblasti textilních vláken. Nanotechnologie jsou fyzikální, chemické a molekulární procesy, které probíhají v měřítku nanometrů (milióntin milimetru), čili daleko mimo dosah našich smyslů, přesto  dokážeme vnímat jejich účinky.
V úklidové praxi se s nanotechnologií můžeme setkat na úrovni úprav povrchů. S využitím nanotechnologie je možné změnit povrch stávajících materiálů tak, aby jejich údržba byla podstatně jednodušší. Jako příklad z přírody nám může posloužit lotosový list, po jehož povrchu sklouzne každá kapka vody, aniž by na něm zanechala nečistoty, které obsahuje. Proto je lotos neustále čistý. Jeho povrch má takzvaný hydrofobní (vodoodpudivý) efekt. Tuto vlastnost je možné využít v místech, kde jsou povrchy často mokré. V případě použití vhodných stavebních materiálů pak můžeme s využitím nanotechnologií omezit čištění těchto prostor na pouhé setření vlhkosti z povrchu. Jako příklad z úklidové praxe se nabízí sprchový kout opatřený vhodnou  dlažbou a vyčištěný prostředkem, který na povrchu zanechává slabou  nanovrstvu vodoodpudivého prostředku.

Nanotechnologie v úklidové praxi
Při aplikaci je důležitá zejména první fáze, tzn. čištění, protože pouze čistý a hladký povrch zabezpečí dostatečné přilnutí vodoodpudivé vrstvy. Pro jednoduchou aplikaci lze použít prostředek, který proces vyčištění a nanesení nanovrstvy obstará v jednom kroku - například „Cleamen 410“ nebo „Krystal na koupelny“ ze sortimentu firmy Cormen. Jednoduchosti použití je samozřejmě úměrná životnost nanesené vrstvy.
V silně zatíženém (průmyslovém) prostředí se bude lišit jak typ čisticích prostředků, tak jejich aplikace. Fáze čištění se bude provádět účinnějšími prostředky podle charakteru znečištění - např. Cleamen 442 - a bude oddělena od fáze aplikace nanovrstvy, kterou budeme nazývat jako „impregnaci“. Před nanesením impregnace musíme nechat povrch dokonale vyschnout a typ impregnace zvolit podle charakteru povrchu: na savé povrchy to bude Cleamen 125, na nesavé Cleamen 126. Nanášení provedeme ve dvou, nebo zejména u savých materiálů ve více vrstvách, které necháme vsáknout a zaschnout. Charakteru povrchu bude odpovídat spotřeba prostředku, ale také jeho životnost, která se může pohybovat od několika měsíců u nesavých povrchů, až po několik let u materiálů savých.

Kouzelná nano-impregnace
Důležitou vlastností impregnace je, že nemění vzhled povrchu, maximálně zdůrazní jeho probarvení, a také to, že povrch porézních materiálů může dýchat. Impregnace totiž neucpává póry materiálu, pouze zabraňuje vnikání vody do nich. Tohoto efektu je možno využívat například u cihlových povrchů vystavených vlivům počasí (pozor ale, zejména u porézních materiálů je důležité dbát na dokonalé vyčištění před aplikací impregnace, protože případné nečistoty už pak nikdy nepůjdou vyčistit).
Dalším významným efektem impregnační nanovrstvy, především na površích ve vodním prostředí je, že se na impregnovaných místech netvoří vodní kámen – protože voda, která jej přináší, je nanovrstvou odpuzována. Tato vlastnost je výhodná při použití přírodních materiálů jako obkladů např. v bazénech. V případě, že jsou neimpregnované obklady zasaženy vodním kamenem a nelze je čistit kyselými čisticími prostředky, jsou nenávratně znehodnoceny.
Z hlediska úklidu je největší výhodou takovéto impregnace skutečnost, že se impregnované povrchy znečišťují jen nepatrně, tudíž stačí vodu setřít mopem nebo stěrkou, v průmyslových provozech je možno použít i ofouknutí vzduchem (používá se v myčkách aut).  Díky tomu, že se impregnované povrchy znečišťují jen málo, stačí na jejich vyčištění i menší množství čisticích prostředků (což znamená úsporu peněz na jejich nákup) a také celý proces úklidu je rychlejší. Dalším argumentem pro investici do těchto moderních čisticích prostředků je zvýšená úroveň čistoty impregnovaných prostor a tím i zvýšená kvalita úklidových prací. Je věcí každé úklidové služby, kde hodlá hledat možné úspory ve své každodenní práci a zda se vyplatí investovat do zvýšení kvality úklidu a opatřit si na svých pracovních plochách své „lotosové listy“.

Kouzelné mikrovlákno
Mikrovlákna se objevila na trhu před několika lety jako takzvané švédské utěrky. Jejich princip spočívá ve výrobě velmi jemného vlákna vážícího méně než 1 g na 100 km délky. Vlákna se navíc nevyrábějí s kruhovým průřezem, ale jejich průřezy mají tvary různých hvězdic, trojúhelníkovitých segmentů apod. Toho se dosahuje pomocí různých metod štěpení jednotlivých vláken. Účelem této změny je, aby tvar vláken byl ostrý a lépe přijímal drobné nečistoty. Nakolik je daný materiál použitý pro výrobu mikrovlákna účinný, se pozná podle toho, jak se utěrka „lepí na ruce“. Je to nepříjemný pocit, asi jako když máte místo pokožky struhadlo – ale je to přesně to, co napomáhá dobrému úklidu. To, jak dlouho utěrce tato vlastnost vydrží a zda se zcela nevytratí po prvním praní, závisí na její kvalitě. Záleží samozřejmě také na typu zpracování – výšce smyčky froté, její tvrdosti a hustotě, nebo na  hladkosti povrchu u lešticích mikrovláken.

Jak funguje mikrovlákno 
Mikrovláknové utěrky se zpravidla vyrábí ze směsi 20 – 30 procent polyamidu (PAD) a 70 – 80 procent polyesteru (PES). Jejich štěpením vzniká jednak uvedená jemnost a také jejich charakteristický tvar s množstvím kapilár, které jim dávají jejich zázračné vlastnosti.  Přestože je mikrovlákno vyrobeno ze syntetických materiálů, které mají nepatrnou nasákavost (PAD< 0,5% a PES < 0,1%) má mikrovlákno schopnost přijímat až sedminásobek hmotnosti vody. To nedokážou ani bavlněné materiály, jež se mohou „chlubit“ nasákavostí kolem 30 %. To je také významná výhoda mikrovláken při mokrém úklidu – jejich schopnost snadno přijmout, ale také vydat veliké množství vody.  A protože s vodou jsou unášeny i nečistoty, je jasné, v čem je skryto tajemství vysoké čisticí schopnosti těchto produktů.
Významnou výhodou malé nasákavosti je, že po skončení úklidu a dokonalém vyždímání nám mikrovlákno rychle vyschne a tím omezuje možnost množení nežádoucích mikroorganismů. Na rozdíl od bavlny, která se svých 30 procent vlhkosti, jež se nedají vyždímat, zbavuje jen velmi pomalu.
S pomocí mikrovláken jsme schopni provést úklid rychle a efektivně, doslova jedním tahem.  To je fenomén, který se stává pro úklidové firmy otázkou bytí a nebytí. Tato výhoda má ale také své podmínky a ty musíme naplnit, jinak se nám kýžený efekt nedostaví. Aby mikrovlákno dobře odstraňovalo nečistoty, je třeba, aby nebylo těmito nečistotami zaplněno –  musí být čisté.
Jak to ale udělat, abychom měli mikrovlákno vždy čisté? Je třeba zvolit vhodný způsob práce. Důležité je provádět tahy mikrovláknem vždy jedním směrem, čili utěrka nebo mop bude mít vždy svoji přední a zadní stranu a ty nebudeme zaměňovat, protože přední strana je znečištěná a zadní je čistá. Dobré je přeložit dvakrát utěrku na polovinu a pracovat s ní tak, že máme čtyři čisté čtvrtiny a po jejím otočení další čtyři čisté čtvrtiny. Tím se vyhneme nebezpečí, že nečistoty, které jsme na začátku sebrali, budeme na jiném místě rozmazávat.
Velmi důležité je udržovat utěrku čistou a často a správně ji prát. Nejvhodnější pro to je neutrální mýdlo a dostatek vody na oplach. Utěrky se dají prát i v automatických pračkách, ale pozor, abychom je neznehodnotili agresivními chemikáliemi, nenaimpregnovali aviváží či nepoškodili příliš vysokou teplotou. Po praní s bavlněnými materiály bude třeba ještě utěrky samostatně vymáchat, aby se zbavily uvolněných vláken.

Limity mikrovlákna
Mikrovlákno funguje i za sucha – to je sice pravda, ale ne v každém případě.  Zasucha lze uklízet pouze nečistoty ve formě prachu, které volně leží na povrchu.  Nečistoty, které k povrchu přilnuly, bude nutno odstranit pomocí vodního roztoku. Rovněž ne zcela pravdivé je tvrzení,  že k úklidu s mikrovláknem stačí pouze voda – stačí, ale pouze na některé druhy nečistot. Tam, kde je nutno ulpělé nečistoty napřed rozpustit, nám vhodný roztok čisticího prostředku práci nejen usnadní, ale i urychlí a zkvalitní.  Výhodou je, že intenzivnější mechanické působení mikrovlákna nám umožní používat méně účinnou chemii, pokud možno na neutrální bázi.
Mikrovlákno se přes všechny své nepopiratelné výhody nehodí na všechno!   Zejména proto, že ho lze snadno znehodnotit, ať už mechanicky (například takové piliny v průmyslovém provozu se do mikrovlákna vsáknou tak, že už ven nikdy nepůjdou) či chemicky - ropné produkty mohou mikrovlákno dokonale naimpregnovat tak, že ztratí své vlastnosti, stejně jako aviváž, která zalepí kapiláry. Zničit mikrovlákno mohou i vysoké teploty při dezinfekčním praní.  Mikrovlákno se také nehodí k čištění velmi hrubých povrchů, které ho ničí – jako jsou  cihly, hrubé přírodní kameny, hrubě broušený nerez.  V případě měkkých plastů naopak může použití mikrovlákna poškodit čištěný povrch - např. plexisklo může po použití kvalitního mikrovlákna zmatnět. Dřevo se dá mikrovláknem ošetřovat pouze opatřené lakovou vrstvou a nejlépe nasucho.

Nanotechnologie i mikrovlákno usnadňují úklid
Dnes proniká mikrovlákno do všech oblastí úklidu, takže vedle běžných utěrek se používá na různé mopy, oprašovače apod. zejména při práci s mopy je třeba se připravit na to, že mikrovláknový mop bude mít na podlaze podstatně vyšší odpor.  Je to způsobeno podstatně větší stykovou plochou vláken s podlahou. Proto pozor na použití větších mopů, aby nebyly příliš těžké, zejména při ošetřování dlažeb s protiskluzovým strukturovaným povrchem, pro jejichž čištění je mikrovlákno jinak ideálním prostředkem.
Na hladké a lesklé plochy je třeba použít po vlhkém čištění suché lešticí mikrovlákno (bez smyček), u tvrdých ploch jako sklo nejlépe po použití stěrky, na plastových plochách je třeba dávat pozor před poškrábáním.
Používání mikrovláken je nezbytnou součástí moderního úklidu a je věcí každého uživatele jak těchto výhod použije pro svůj vlastní prospěch.Na závěr se vraťme k otázce v titulku článku – nanotechnologie nebo mikrovlákno? A odpovězme si rovněž otázkou: Oba fenomény jsou prostředky, které usnadní a zjednoduší práci. Tak proč to nezkusit obojí?

Miroslav Kučera
Product manager
Cormen  s.r.o.

Popisek k obrázku:
Na obrázku nahoře je názorný příklad mikrovlákna, do jehož kapilár se nasávají nečistoty tak, že za vláknem je povrch dokonale čistý. To je důležité zejména na hladkých a lesklých plochách. Spodní obrázek ukazuje běžné vlákno, na jehož hladký povrch se přichytí jenom část nečistot a zbytek zůstává na povrchu. Pro jejich odstranění je proto třeba čisticí proces vícekrát opakovat.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz