B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Kvalifikovaná uklízečka

Ilustrační foto: internet

Úklid patří k nevděčným „neviditelným“ službám, jejichž dobré fungování poznáte podle toho, že o nich vůbec nevíte. Nepatří ani k nijak oblíbeným a zvlášť oceňovaným činnostem – je to prostě práce spojená s odstraňováním špíny a nepořádku nadělaného někým jiným. Zároveň je však jedním z největších oborů podnikání, který živí obrovské množství lidí a kterým, ač to možná na první pohled nevypadá, protékají obrovské peníze.

Prestiž těch, kteří se úklidu profesionálně věnují, není v očích veřejnosti valná. Převažuje mínění, že na úklidu není nic složitého – nakonec každý někdy doma uklízí. Je to trochu jako s fotbalem, novinařinou a pivem – těm taky rozumí každý. Každý si přece někdy začutal, psát jsme se všichni naučili psát. Uklízečka je dlouhodobě na spodku žebříčku profesí podle prestiže. V průzkumech Centra pro výzkum veřejného mínění na toto téma zaujímala dlouhá léta příčku úplně nejspodnější, od roku 2011 si lehce polepšila – od té doby jako ještě méně prestižní povolání vnímají lidé poslance – u uklízeček alespoň uznávají užitečnost jejich profese, byť není zrovna atraktivní. U poslanců si tou užitečností není moc lidí jisto.

Přehlížený obor
Úklid je zkrátka přehlížený obor. Co do množství lidí, které zaměstnává, a také sumy peněz, která se v něm každý rok „protočí“, přitom patří k největším odvětvím. V rámci celé Evropské unie toto odvětví zaměstnává miliony lidí a vytváří obrat v řádu desítek miliard eur. Podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je úklid dynamickým odvětvím, které představuje jednu z nejrozsáhlejších služeb pro ostatní odvětví v Evropské unii. Provádí se zkrátka všude.
A jako každá jiná profese, i úklid se musí umět, zasluhuje si svou vážnost a potřebuje řádně kvalifikovanou pracovní sílu. Nicméně v obecném povědomí je úklid zapsán jako činnost, kterou přece zvládne každý – každý z nás musí občas doma uklízet. A na to, aby se člověk dokázal ohánět hadrem a smetákem, žádná školení ani zkoušky odborné způsobilosti nepotřebuje. To je sice pravda, ale...
Ale hadr a smeták už dávno nejsou jedinými zbraněmi úklidových pracovníků při jejich práci. Ke slovu se dostávají mnohem sofistikovanější nástroje – mopovací systémy, mikrovlákna… a také pokročilá technika: profesionální vysavače, podlahové mycí stroje, parní čističe… Tyto technické prostředky nebývají nijak složité na obsluhu a i ten, kdo se s nimi setká poprvé, je dokáže obvykle po kratičkém zaučení ovládat. Musí ale také dbát na jejich základní údržbu po skončení práce – jinak stroj (jehož pořizovací hodnota není nijak malá) brzy přestane fungovat. K tomu je na trhu nepřeberné množství čistících chemických prostředků, které mohou při správném zacházení výrazně usnadnit úklidovým pracovníkům práci a zlepšit její výsledky, na druhé straně při použití na úklid povrchů, k němuž nejsou určeny, napáchají více škody, než užitku. Dnešní úklidoví pracovníci by proto měli být vzdělanými odborníky, kteří vědí jak odborně správně, systematicky a kvalitně uklidit a ošetřit povrchy a nepoškozovat přitom ošetřované materiály. K tomu je ještě nutné, aby měli při práci s úklidovou chemií na paměti i ochranu životního prostředí.
Jak je vidět, úklid není zase tak úplně jednoduchá věc – a vzhledem k popsaným rizikům by mohl být vnímán jako docela slušný adrenalinový sport. A navíc – skutečně kvalitně a správně uklidit je docela věda. Dnešní propracované metody úklidu a sofistikované úklidové systémy ve spojení s moderním technickým vybavením a moderní úklidovou chemií dokáží uklidit skutečně „do čista“. Pokud ale bude úklidový pracovník vnímán jako někdo, jehož práci může zastávat každý a tímto způsobem bude přistupováno i k jejich výběru a zaškolování, těžko lze očekávat špičkové výsledky. Podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou pracovníci úklidu při provádění svých pracovních úkolů vystaveni řadě rizik. Ty zahrnují expozici nebezpečným látkám, včetně biologických činitelů, které mohou způsobovat astma, alergie a infekce způsobené prostřednictvím krve, mohou snadno uklouznout nebo spadnout – zejména při práci s vodou – hrozí jim velké riziko úrazu elektrickým proudem od pracovního zařízení.
Přes to je úklidový obor stále podceňovanou „popelkou“. Patří k oborům, jejichž výsledky práce jsou „neviditelné“ Dokud vše řádně funguje, nikdo z těch, pro které se uklízí, o úklidu vlastně ani „neví“. Kvalita úklidu se tak paradoxně nejlépe pozná tak, že nikdo nepociťuje jeho potřebu. Začne se o něm vědět, až když je s ním problém – že je uklizeno, většinou nikdo neocení, že uklizeno není, si ale naopak všimne skoro každý. Úklidový obor tak má dost nevděčnou pozici – a s ním i ti, kdo se mu věnují. Tomu odpovídá i ohodnocení pracovníků v tomto oboru. „V naší branži je velký problém v tom, že objednatelé většinou naši práci nepovažují za specializovanou. Vlastně nechtějí zaplatit kvalitu práce dobře proškolených zaměstnanců. Je snazší pro ně zaplatit levnou pracovní sílu a nakoupit mu materiál v supermarketu za rohem. Je to levnější. A mnohdy pouze cena je jediným kritériem výběru. Nejlevnější je pak najít někoho na ulici a hodit ho do vody. Buď se naučí plavat sám (styl špatný, ale asi se neutopí) nebo to vzdá. A následuje další výběr v duchu filozofie v dostatečném množství vzorků lze najít jeden vyhovující. Úklidová firma si tento systém práce ale dovolit nemůže. Ta musí poskytovat za svoje zaměstnance a služby záruky,“ říká k tomu František Kavka ze společnosti Bulldog úklidy.

Kvalifikace pro uklízečky?
Na druhé straně nelze očekávat, že by se – vzhledem k „atraktivitě“ úklidu coby profese – našlo dostatek zájemců, kteří by se už v dobách, které tráví ve školních lavicích, systematicky připravovali na budoucí profesi úklidového pracovníka. Budovat specializované „úklidové školy“ tak nedává smysl. Řešením ale mohou být profesní zkoušky v rámci národní soustavy kvalifikací, v jehož rámci vznikají popisy stovek kvalifikací – nejen pro úklidové pracovníky, ale třeba i pro hospodyně či instruktory jógy.
Národní soustava kvalifikací v žádném případě nenahrazuje stávající vzdělávací systém, soustavy oborů, ani jiné vzdělávací struktury. Pouze se snaží o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění a o jejich užší sepětí s potřebami trhu práce. Umožňuje také každému, kdo má potřebné znalosti a dovednosti, aby složil zkoušku, aniž by se musel vracet do školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz či rekvalifikaci. Po úspěšném absolvování zkoušky z takzvané profesní kvalifikace člověk dostane celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty.
Osvědčení o profesní kvalifikaci má sloužit uchazečům o práci, kteří tak mohou doložit určité předpoklady pro výkon dané profese, tak jejich zaměstnavatelům. Přichází-li se do firmy ucházet o místo držitel osvědčení o profesní kvalifikaci, stačí zaměstnavateli otevřít si na internetu standardy příslušné kvalifikace a okamžitě přehledně vidí, co tento zájemce musel prokázat u zkoušky, co tedy umí. Posílá-li zaměstnavatel svého pracovníka na kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace, opět díky zveřejněným standardům přesně ví, s jakými znalostmi a dovednostmi se mu zaměstnanec vrátí. Současně má zaměstnavatel záruku, že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe, protože ho nesestavovaly ani školy či jiné vzdělávací organizace, ani žádná státní instituce, ale právě zástupci zaměstnavatelů.
Využívají je lidé, kteří mají praxi v určité oblasti, ale chybí jim požadované vzdělání.
U mužů vedou kurzy svářečů, obsluhy CNC strojů a řidičů vysokozdvižných vozíků. Zvýšil se také zájem o kurz strážného, to je ale kvůli změně legislativy. Ta zvýšila požadavky – zatímco dříve mohl tuto profesi vykonávat kdokoli, bez jakékoli praxe či specifických znalostí, nově je vyžadováno osvědčení.
V úklidovém oboru je definováno hned několik různých druhů kvalifikací, s ohledem na charakter práce úklidového pracovníka. Národní soustava kvalifikací, tedy celostátně uznávaný přehled všech profesních kvalifikací, zná kvalifikace úklidový pracovník administrativních ploch, úklidový pracovník průmyslových ploch, úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení, úklidový pracovník dopravních prostředků, úklidový pracovník v potravinářských provozech, úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních, úklidový pracovník ve výškách, úklidový pracovník – speciální práce, dezinfektor ve službách, mistr objektu úklidů (provozní vedoucí), hospodyně v domácnosti a hospodyně v restauračních a ubytovacích zařízeních.
„Zájem o zkoušky profesních kvalifikací je poměrně značný. V této oblasti připravujeme a realizujeme s naším odborným garantem, Českou asociací úklidu a čištění, průměrně jeden termín zkoušek za měsíc,“ říká ředitel odboru projektů a vzdělávání Hospodářské komory Martin Frélich. Právě Hospodářská komora, ve spolupráci s Českou asociací úklidu a čištění coby odborným garantem, zkoušky z profesních kvalifikací v oblasti úklidu zajišťuje. „Nejčastěji zkoušíme profesní kvalifikaci Úklidový pracovník administrativních ploch, ale zaznamenali jsme i zájem o další, jako je Úklidový pracovník v potravinářských provozech, Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních a v neposlední řadě také Úklidový pracovník - speciální práce,“ podotýká Martin Frélich.

Nejsou lidi
Zájem o zkoušky mají jak profesionálové s bohatými zkušenostmi v úklidu, tak lidé, kteří v tomto oboru vidí možnost, jak se nově „uchytit“. „Máme zájemce z obou skupin. Jde o absolventy rekvalifikačních kurzů, ale také již o zaměstnané osoby, které si touto zkouškou mohou doplnit či rozšířit kvalifikaci,“ potvrzuje Martin Frélich. Ani těm, kteří mají s profesionálním úklidem své zkušenosti, se ale nedoporučuje, aby se spoléhali an to, že už všechno potřebné vědí, protože je naučil sám život. „I těm z oboru doporučujeme alespoň přípravný kurz, protože zkouška je poměrně náročná,“ upozorňuje Martin Frélich.
A je toho opravdu dost, co by měl úklidový pracovník „certifikovaný“ Hospodářskou komorou umět a znát. Podle standardů daných Národní soustavou kvalifikací by měl například kvalifikovaný úklidový pracovník administrativních ploch dokonale znát zásady správné manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky, zásady správné údržby a bezpečného uložení pomůcek, měl by umět volit vhodné chemické a dezinfekční přípravky a nadávkovat je podle zadání oblasti úklidu, četnosti úklidu a případných speciálních požadavků klienta a vědět, proč vybírá právě tyto a ne jiné. Neměl by pro něj být problém spočítat spotřebu a určit správné dávkování daných prostředků na jednu dávku, případně na denní dávku při zadání míry znečištění a stavebního materiálu. Měl by zvládat bez problémů identifikovat základní materiály podlah, nábytku, zařízení a zvolit vhodné technologické postupy k jejich úklidu a čištění. Měl by umět rutinně zacházet nejen s mopem, ale také s podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách.
Podle Martina Frélicha se člověku, který se rozhodl hledat profesní uplatnění v úklidovém oboru, určitě bude zkouška z některé z úklidových profesních kvalifikací hodit. „Vzhledem k tomu, že tento obor se na středních odborných školách nevyučuje, je pro zaměstnavatele velmi přínosné, pokud může porovnat kompetence, které jsou popsány v hodnotícím standardu Národní soustavy kvalifikací, podle kterého zkouška probíhá. Je to jednoduchý nástroj, jak si ověřit, zda pracovník splňuje předpoklady, které daná profesní kvalifikace vyžaduje,“ míní. „Ze zkušenosti mohu říci, že přibývá firem, které NSK využívají - tedy přijímají zájemce o zaměstnání, kteří mají osvědčení o získání profesní kvalifikace,“ dodává Martin Frélich.

Zaškol si sám
Jiné zkušenosti ale ukazují, že zájemci o rekvalifikaci v oboru „úklidový pracovník“ se zase tak moc nehrnou. Na středním odborném učilišti a střední odborné škole SČMSD Lomnice u Tišnova zkoušeli v pilotním provozu zavést rekvalifikační vzdělávací program  Úklidový pracovník administrativních ploch – v rámci projektu UNIV3 (projekt ministerstva školství na podporu rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky – nová legislativa umožnila zaměřit se na segment profesního vzdělávání, tedy na vzdělávání dospělých, i středním odborným školám a projekt UNIV3 je v tom měl podpořit). „Dosud jsme neměli žádné zájemce o další vzdělávání v tomto kurzu. Zatím jím neprošel nikdo,“ konstatuje ředitelka SOU a SOŠ SČMSD Lomnice u Tišnova Libuše Procházková. Kurz přitom slibuje, že jeho absolventi získají odbornou způsobilost pro manipulaci s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, naučí se zvolit k úklidu různé pomůcky a stroje a zacházet s nimi, dokážou identifikovat základní materiály podlah, nábytku a zařízení a budou umět zvolit vhodné prostředky a postupy na jejich čištění... Zkrátka vše, co je nutné vědět, aby svěřený prostor perfektně uklidili a nenapáchali při tom více škody, než užitku. Kurz je omezen na maximálně deset osob a nevyžaduje v podstatě žádné vstupní předpoklady – stačí základní vzdělání. Ani tak se zájemci do něj zatím žádní nepřihlásili.
Možná je to i tím, že se úklidových pracovníků spíše nedostává, než že by přebývali –a  zaměstnavatelé by si tak mohli z přehršle zájemců vybírat ty, kteří mají potvrzení o úspěšně složené zkoušce z příslušné profesní kvalifikace. To nakonec přiznává i ředitelka SOU a SOŠ SČMSD Lomnice u Tišnova Libuše Procházková. „Mám problém do školy sehnat uklízečku, natož kvalifikovanou,“ odpovídá na otázku, jak moc se podle ní zaměstnavatelé z oblasti úklidových služeb ohlížejí a to, zda má zájemce o práci osvědčení o profesní kvalifikaci.
Že chybějí lidi, zaznívá i z úklidových firem. „Získat nového zaměstnance je dost velký problém. Uvítali bychom operativnější přístup ze strany Úřadu práce,“ říká majitel českolipské úklidové firmy Pavel Soukup. Je pravda, že tato firma je dost specifická. Má statut chráněné dílny, pracují tu tedy výhradně lidé s postižením. To ovlivňuje i míru zkušenosti nově přijímaných pracovníků – pokud už se podaří nějaké nové přijmout. „Při přijímání pracovníků bychom rádi dávali přednost osobám se zkušenostmi v oblasti úklidových služeb, ale s ohledem na skutečnost, že firma je „chráněnou dílnou“ a přijímá tedy pouze osoby zdravotně postižené, je naprostá většina nových zaměstnanců z řad nezaškolených,“ říká Pavel Soukup. „S uchazečem o zaměstnání v profesi uklízeč, který by vlastnil osvědčení Hospodářské komory, jsme se dosud nesetkali,“ podotýká.
Musí si proto své pracovníky vyškolit důkladně sám. „Zaškolení trvá jeden měsíc, v němž jsou zaměstnanci proškolováni z technologických postupů stanovených pro jednotlivé druhy úklidů,“ prozrazuje. Sám coby majitel firmy absolvoval řadu odborných kurzů zakončených zkouškami. „Vlastním několik certifikátů udělených Českou společností pro jakost a IPM (úklidový operátor, úklidový specialista, úklidový manažer, apod.). Firma je také držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001.  Získané vědomosti předávám pracovníkům firmy zejména při nástupu do zaměstnání a následně po dobu jejich zaškolení,“ dodává Pavel Soukup.
Potíže se sháněním zájemců o práci v úklidu mají ale i „standardní“ úklidové firmy, které se nezaměřují a zaměstnávání postižených. „Lidí ucházejících se o práci v úklidu postupně ubývá. Počet zájemců poměrně spolehlivě kopíruje míru nezaměstnanosti. Je-li pracovních míst dostatek, pocítíme to velice intenzivně. V té chvíli odpovědnost personalisty stoupá a práce se mu hodně komplikuje. Hledá jehlu v kupce sena. Ale bez dobrých lidí náš obor fungovat nemůže, musíme je tedy hledat a snažit si je udržet,“ říká František Kavka ze společnosti Bulldog úklidy s.r.o. Jen málokdy se mezi adepty na práci úklidového pracovníka objeví někdo, kdo má zkoušky z dané profesní kvalifikace. „S tímto osvědčením se nesetkáváme při náboru běžného úklidového personálu, pouze u zájemců o pozice hospodyně v domácnosti.  Tam mnohokrát vyžaduje toto osvědčení i objednatel,“ říká František Kavka ze společnosti Bulldog úklidy s.r.o.
Úklidové pracovníky si tu proto zaškolují sami. „Bez proškolení to nejde,“ říká František Kavka. Zároveň je ale nutné už na začátku z kandidátů na práci vybírat. „Vzhledem k tomu, že klademe velký důraz na komunikaci se zákazníkem, musíme nejprve při přijímacím řízení zjistit, zda dotyčný uchazeč je komunikativní, prozákaznicky orientovaný, zda dokáže v dostatečné míře odstoupit od svých představ a naučených schémat průběhu a vhodnosti prací a respektovat přání a zájem zákazníka, zda je odolný vůči stresu a dokáže ve stresových situacích udržet svoje emoce pod kontrolou. Za každou cenu je na prvním místě zákazník,“ vysvětluje František Kavka. Pokud má zájemce o práci ty správné předpoklady, musí pak ještě projít zaškolením, aby získal i nezbytné odborné kompetence. „Školení se liší na základě toho, v jakém druhu úklidu bude zaměstnanec pracovat. Jiné proškolení absolvuje úklidový personál provádějící běžný úklid, jiný pak ti, kteří provádějí specifické úklidy, jako např. čištění koberců, čištění dlažby, impregnace povrchů a podobně,“ popisuje František Kavka. „Obě proškolení se liší svojí délkou i náročností. To první trvá týden a následuje týden supervidované práce, druhé školení trvá měsíc. Odborníka na technologie prací pak proškolujeme prostřednictvím certifikované firmy. Všichni proškolení zaměstnanci jsou dostatečně poučeni zejména o vhodnosti a bezpečnosti použití jednotlivých technologií a chemických produktů. Tam, kde by mohlo dojít k poškození věci postupem, který zvolil zákazník, musí naši zaměstnanci dokázat poskytnout vysvětlení a návrh optimálního řešení,“ vypočítává, co všechno se musí nováček naučit. A to i ten, který má už v oboru úklidu své zkušenosti. „V dnešní době, kdy se na trh dostávají velice rychle nové produkty s nejrůznějšími povrchovými úpravami, je zapotřebí se neustále učit a neustrnout na místě. Ten, kdo se před dvaceti lety uživil jako pracovník v úklidu a od té doby na sobě nepracoval a není to ani ochoten udělat, nemá na dnešním trhu práce místo. Neuspěl by proto, že by jeho práce nebyla dostatečně efektivní a šetrná ke svěřenému majetku a prostředí,“ upozorňuje František Kavka. Vstupním proškolením to ve firmě Bulldog úklidy nekončí. „Školení opakujeme zhruba dvakrát ročně,“ prozrazuje František Kavka. „Na těchto setkáních seznamuje naše zaměstnance s novými chemickými prostředky, s novými technologickými postupy a obsluhou nových strojů. Školení nejsou v žádném případě vedena "školsky", tedy účastníci se nesetkají se zkoušením, hodnocením. Naopak se všem maximálně věnujeme a poskytujeme jim podporu, snažíme se budovat jejich zájem, odpovědnost a samostatnost v rozhodování,“ vysvětluje.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz