B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Když skončí Dny NATO.....

Foto: Jagello 2000

Letošní dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR na letišti v Mošnově nedaleko Ostravy navštívilo o víkendu 19. - 20. září 225 000 lidí. Šlo o nejnavštěvovanější dvoudenní akci v České republice a jednu z nejnavštěvovanějších v celém středoevropském regionu. Novinářům to řekl Zbyněk Pavlačík, předseda sdružení Jagello 2000, jež je hlavním organizátorem akce. V sobotu do Mošnova dorazilo 155 000 lidí, což byl nový rekord prvního dne. V neděli bylo lidí výrazně méně, za což podle pořadatelů mohlo hlavně horší počasí.
Na rozdíl od jiných médií nás zajímaly zejména údaje týkající se úklidu, pořádku a čistoty areálu. Proto jsme požádali Ing. Bc. Pavla Boháče, vedoucího projektu Jagello 2000, o následující rozhovor.

*Kolik času potřebují organizátoři Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky na přípravu areálu před konáním akce?

„Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky (oficiální název akce) se připravují celoročně. Zároveň je potřeba podotknout, že řada jednání a organizačních příprav probíhá v kontextu příprav nadcházejících tří ročníků. Již nyní se proto zaměřujeme na roky 2016 až 2018.
Co se týče přípravy samotného areálu akce, bavíme se o přibližně dvou až třech týdnech, v průběhu kterých je budováno organizační zázemí a samozřejmě samotný servis pro návštěvníky.“

*Kdo a jakým způsobem se na přípravě areálu podílí?

„Areál se každoročně ´staví´ na volném prostranství letiště. Základní infrastrukturu zde budují firmy, které jsou námi nasmlouvány. Velkou měrou se pak na organizačním a logistickém zajištění akce podílejí samotní organizátoři, tedy letiště, česká armáda, policie, hasiči, záchranná služba a další subjekty. V další fázi, po vybudování organizačního zázemí, najíždějí do areálu samotní účastníci a partneři akce, kteří zde budují své expozice. Na závěr pak nastupují další dodavatelé a subdodavatelé služeb pro samotné návštěvníky, kteří zajišťují jejich nezbytný komfort.“ 

*Jak a kým je před konáním akce v areálu zajištěna instalace mobilních toalet a odpadkových košů? Kolik jich je návštěvníkům Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR k dispozici?

„Na zajištění instalace mobilních toalet a jejich provozu spolupracujeme již řadu let se společností Johnny Servis, která v areálu a na velkokapacitním parkovišti buduje několik stanovišť toalet pro veřejnost. Zajišťuje také toalety pro organizační zázemí a rovněž pro imobilní návštěvníky, kteří mají toalety, na rozdíl od návštěvníků, zdarma. K zpoplatnění toalet pro návštěvníky jsme přistoupili za účelem jisté garance provozuschopnosti a čistoty. Naši návštěvníci si již na tuto službu spojenou se servisem zvykli, berou ji jako samozřejmost a nemají k ní zásadní výhrady. Kromě společnosti Johnny Servis sanitární techniku zajišťuje rovněž armádní logistika pro své zázemí a společnost Algeco, další z partnerů akce, která poskytuje velkokapacitní kontejnery s toaletami. Servis i úklid je uskutečňován průběžně podle potřeby a odpad je odvážen do čistíren odpadních vod k dalšímu zpracování. Vzhledem ke skutečnosti, že v areálu není zdroj pitné vody, budujeme ve spolupráci s našimi partnery stanoviště na pitnou a užitkovou vodu formou cisteren a velkokapacitních tanků.
Svoz a likvidaci komunálního odpadu zajišťuje dlouholetý partner akce, společnost OZO Ostrava, která v areálu, na parkovišti a přístupových trasách do areálu, instaluje kontejnery a velkokapacitní vany. Dlouhodobě se snažíme být společensky zodpovědní. Proto nás těší, že většina odpadů vyprodukovaných na akci (každoročně okolo 12 tun) je druhotně zpracovávána. Na skládku se odváží pouze odpad, který nelze zpracovat k materiálovému či energetickému využití (jedná se například o zbytky potravin a obaly od nich znečištěné).“

Celý rozhovor si přečtěte v tištěné verzi B2B magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ. Vyjde 13. listopadu.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz