B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Kdo pere prádlo nemocnicím?

Foto: Nemocnice Kutná Hora

Prádlo použité ve zdravotnických zařízeních lze rozdělit na jednorázové (ručníky, roušky, prostěradla na vyšetřovacích lůžkách), které je považováno za infekční odpad a nepere se, ale po použití se likviduje. A pak je tu prádlo k opakovanému použití (např. ložní textilie na lůžkách nemocničních pokojů, osobní prádlo pacientů, operační prádlo, pláště zdravotnických pracovníků, pracovní stejnokroje sester...). To všechno se musí pravidelně vyprat a být připraveno k opakovanému použití. Zároveň je ale veškeré takové prádlo považované automaticky za kontaminované – přestože jde například o lůžkoviny z neinfekčních oddělení. Požadavky na praní zdravotnického prádla jsou tak podstatně přísnější, než na praní prádla z jiných typů provozů. Tady totiž nejde „jen“ o dobré vyprání, ale doslova o dekontaminaci.

„Výsledkem pracího postupu a procesu musí být prádlo prosté chemické a bakteriální kontaminace,“ uvádí se ve vyhlášce o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

ODDĚLIT ŠPINAVÉ A ČISTÉ
Vyhláška nastoluje celkem jasné a konkrétní požadavky na to, jak má zacházení s použitým nemocničním prádlem vypadat. Vyhláška se zabývá už tím, co se děje ještě dříve, než se prádlo dostane do prádelny. Prádlo se k odbavení do prádelny třídí v místě použití a nepočítá se. Ukládá se do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami z něj. Před uložením do obalů na odděleních se neroztřepává. Personál manipulující s použitým prádlem používá ochranný oděv, rukavice a ústenku a dodržuje zásady hygieny. Prádlo, které bylo v kontaktu s tělními parazity, se ošetří vhodným insekticidem a do prádelny se předá až 24 hodin po tomto ošetření. Použité prádlo se odváží do prádelny v kontejnerech nebo ve vozech s uzavřeným ložným prostorem.
Prádelna, která pere zdravotnické prádlo, musí mít stavebně i funkčně oddělenou „špinavou“ a „čistou“ část – tedy to, kde dochází k příjmu a zpracování špinavého prádla a tu, kde už „leze“ ven vyprané prádlo. Lidé, kteří pracují na „špinavé“ a na „čisté“ straně musí odlišovat jejich pracovní oděv – nesmí vypadat pro obě skupiny stejně. Pohyb osob mezi oběma částmi je možný jen přes hygienický filtr.
Oddělení čistého a špinavého prádla musí být v prádelně zajištěno skutečně ve všech bodech cesty prádla prádelnou, od příjmu až po expedici. Při manipulaci s prádlem v prádelně i při transportu se dopravní a manipulační cesty čistého a použitého prádla prostě nesmějí nikde zkřížit. Čisté prádlo pak musí splňovat nejen podmínkumikrobiologické čistoty, ale zároveň také to, že neobsahuje rezidua pracích a dezinfekčních prostředků, která by mohla ohrozit zdraví těch, kteří ho používají.

INVESTICE DO NEMOCNIČNÍCH PRÁDELEN
Způsobů, jak zajistit praní prádla pro takový provoz, jako je nemocnice, je více – od vlastní prádelny přes svěření péče externí prádelně až po komplexní outsourcing. Na rozdíl od hotelů, kde je vlastní prádelna spíše výjimkou, ale u nemocnic mnohde dávají přednost praní ve vlastním.
Tam, kde historicky byla prádelna, obvykle zůstala zachována. Vlastní prádelnu mají třeba ve FN Motol, ve FN Plzeň či třeba v Oblastní nemocnici Trutnov. Nebo také nemocnice Kutná hora. Vlastní prádelnu berou v těchto nemocnicích jako výhodu - je zde úzká vazba mezi požadavky jednotlivých pracovišť a prádelnou, nemocnice má alespoň pocitově lepší kontrolu nad kvalitou praní a má zajištěny včasné dodávky prádla. Někde upozorňují i na to, že je vlastní prádelna vychází levněji, než na kolik by je přišlo praní v externí prádelně.
„Služby externího subjektu na praní již Nemocnice Kutná Hora v minulosti využívala. S touto službou nebyla spokojenost z hlediska termínu plnění, řešení reklamací a především při porovnání plnění péče o prádlo externím subjektem s praním ve vlastní režii, při plném využití kapacity, vycházejí náklady v trojnásobné výši pro praní externím subjektem,“ říká vedoucí prádelny Nemocnice Kutná Hora Jakub Horák. „Prádelna, byť externí, byla navíc v areálu nemocnice, takže tu odpadly i náklady na dopravu,“ podotýká Horák.
Ekonomiku provozu si nemocniční prádelny obvykle vylepšují také tím, že své volné kapacity nabízejí i dalším subjektům – neperou jen pro nemocnici. „Nemocniční prádelna prošla určitou konsolidací týkající se personálního obsazení, spotřeb jednotlivých nákladových položek a od začátku tohoto roku věnujeme velké úsilí k získání dalších externích zákazníků pro praní a péčio prádlo. Pochopitelně tedy nepereme pouze nemocniční prádlo. Pereme rovněž prádlo soukromých zdravotnických i nezdravotnických subjektů z Kutnohorska, prádlo Armády České republiky a příspěvkové organizace Mateřské školky Kutná Hora,“ vypočítává Jakub Horák z prádelny Nemocnice Kutná hora. „Externí odběratel praní prádla v současné době zohledňuje na prvním místě cenu praní a další doplňkové služby. Nejčastěji se jedná o termín a kvalitu plnění zakázky. Vzhledem k tomu, že jsme byli zvoleni jednotlivými zákazníky jako jejich dodavatel praní prádla, dovolujeme si říci, že jsme schopni cenově konkurovat ostatním komerčním prádelnám. Toto tvrzení je podtrženo faktem, že zákazníka Armády ČR pro zabezpečení praní prádla, oděvů a výstrojních součástek, jsme získali soutěží ve veřejných zakázkách na elektronickém tržišti,“ dodává.

Celý článek najdete v tištěné verzi magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, jehož letošní 3. číslo vyšlo 27. června.
Foto: Nemocnice Kutná Hora

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz