Warning: Table 'fq_watchdog' is read only query: INSERT INTO fq_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:270:\"Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_949_0.MYI' (Errcode: 30)\nquery: SELECT t.* FROM fq_term_node r INNER JOIN fq_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN fq_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 1059 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name\";s:5:\"%file\";s:71:\"/var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/taxonomy/taxonomy.module\";s:5:\"%line\";i:617;}', 3, '', 'http://www.uklidplus.cz/rubriky/kdo-jak-cim-cisti-tunel-blanka', '', '107.21.16.70', 1548307308) in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table 'fq_watchdog' is read only query: INSERT INTO fq_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:336:\"Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_949_0.MYI' (Errcode: 30)\nquery: SELECT DISTINCT b.* FROM fq_blocks b LEFT JOIN fq_blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'uklidplus' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module\";s:5:\"%file\";s:65:\"/var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/block/block.module\";s:5:\"%line\";i:433;}', 3, '', 'http://www.uklidplus.cz/rubriky/kdo-jak-cim-cisti-tunel-blanka', '', '107.21.16.70', 1548307308) in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/includes/database.mysqli.inc on line 128
Kdo, jak a čím čistí tunel Blanka | uklidplus.cz

B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Kdo, jak a čím čistí tunel Blanka

  • user warning: Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_949_0.MYI' (Errcode: 30) query: SELECT t.* FROM fq_term_node r INNER JOIN fq_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN fq_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 1059 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_949_0.MYI' (Errcode: 30) query: SELECT DISTINCT b.* FROM fq_blocks b LEFT JOIN fq_blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'uklidplus' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/block/block.module on line 433.
Foto: Pražské služby, a.s.

Tunelový komplex Blanka (TKB), do provozu uvedený 19. září 2015, je součástí Městského okruhu v Praze. A to mezi mimoúrovňovými křižovatkami Malovanka a Pelc-Tyrolka. MBK zahrnuje na sebe navazující Brusnický tunel, Dejvický tunel a Bubenečský tunel. Celková délka Blanky je 5 502 metrů, což znamená, že TKB představuje nejdelší silniční tunel v České republice. A co víc - také nejdelší městský tunel v Evropě.
A jak se vlastně TKB čistí? Jak často a s pomocí jakých technických prostředků?
O informace jsme požádali tiskového mluvčího akciové společnosti Pražské služby Mgr. Radima Manu.
Takže – pokud jde o práce, které Pražské služby, a.s. realizují v tunelu Blanka (a také v přilehlých stavbách), dvakrát týdně probíhá strojní čištění komunikací. Stejně tak dvakrát týdně se čistí chodníky.
Mytí stěn tunelu, stejně jako čištění odvodnění přichází na řadu čtyřikrát do roka. Jednou za rok se čistí i tunelový strop. Pro lepší představu - jde o dva šestikilometrové úseky.
Třikrát do roka pracovníci Pražských služeb, a.s. umyjí dopravní značení a také tlumiče nárazu.
Mytí havarijního dopravního značení a odstraňování grafitti nemá stanovený harmonogram. Na řadu přichází vždy tehdy, je-li to zapotřebí.
Zapomenout nesmíme ani na zimní údržbu vozovek i chodníků a údržbu zeleně.
„Celkově představuje roční objem prací částku cca 30 milionů Kč. Počet lidí, kteří je uskutečňují, závisí na typu práce. Od dvou až po dvacet osob,“ konstatoval Radim Mana.
Čtenáře nepochybně bude zajímat i to, jaké technické prostředky pracovníci Pražských služeb, a.s. v tunelu Blanka používají.
Zda a jaké chemické prostředky jsou jim k dispozici.
A také, kde končí nasbíraný odpad…
Celé znění článku najdete v letošním prvním čísle tištěné verze B2B magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, která vyjde koncem února!

Foto: Pražské služby, a.s.