B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Hygienické plány pro profesionální úklid

Hygienický plán je v současné době obecně chápán především jako povinnost daná neoblíbeným zákonem. A jeho vytváření je chápáno jako nutné zlo, které je třeba mít co nejdříve za sebou

 Často je pak výsledkem „univerzální“ plán vytvořený na základě předtištěného „mustru“. Tyto vzorové plány ale neřeší specifika daného provozu, včetně různých povrchů, které mohou vyžadovat speciální ošetření, nebo na nich lze bez rizika poškození používat jen úzkou paletu čisticích prostředků. Hygienický plán ale není jen zbytečnost, kterou vyžadují předpisy. Jde o nástroj, který úklidovým pracovníkům říká, co a čím uklízet. Pro příjemce služby je to vodítko pro snadnou kontrolu toho, nakolik úklidová služba plní své povinnosti.

Profesionální úklid chce především systém

Jeho součástí jsou i hygienické plány. Ty představují na míru konkrétnímu prostoru sestavený komplex čisticích prostředků spolu se stanovenou frekvencí jejich používání a také se stanoveným správným způsobem použití. Existují i obecné hygienické plány zpracované pro potřeby určité oblasti provozů – například pro hotely, nemocnice či kanceláře. Mnozí dodavatelé úklidové chemie mají podobné plány pro své zákazníky připraveny a v případě zájmu jim zpracují i hygienické plány na míru jejich konkrétním potřebám.
Ze strany zákazníků zájem o zpracování hygienických plánů od dodavatelů čisticích prostředků určitě je. V praxi se však často stává, že se z podrobně zpracovaného hygienického plánu, kde jsou přesně uvedeny jednotlivé čisticí prostředky pro různé povrchy a různé části provozu, stane jen cár papíru. Sice pěkně a podrobně vyvedený, v praxi se podle něj ale úklid neřídí a uklízí se levnějšími přípravky. Někdy i těmi, které nejsou určeny pro profesionální použití, ale pro použití v domácnosti. Taková varianta pak samozřejmě nepřináší efekty, které dává použití profesionální úklidové chemie – je ale alespoň na první pohled levnější.
Při sestavení hygienického plánu na míru konkrétnímu prostoru a provozu je nutné brát v potaz především typy podlah, obkladů a ostatních čištěných ploch, frekvence úklidu apod. Hygienické plány se zpracovávají pro každý prostor zvlášť - např. toalety a WC, podlahy, kanceláře... Výhodou profesionálně zpracovaného hygienického plánu je, že jde o ucelený program – jakmile se nastaví, stačí ho už jen dodržovat. Profesionální prostředky zajišťují vysokou mycí a dezinfekční účinnost, hygienický plán určuje nejen použité prostředky, ale i jejich přesné dávkování, což v konečném důsledku snižuje provozní náklady – samozřejmě pokud je hygienický plán dodržován.
Sestavení hygienického plánu ale nemusí nutně být něčím, co dělá dodavatel úklidové chemie. Někde si hygienické plány sestavuje sám koncový zákazník – a pro úklidovou firmu, která pro něj provádí úklid, je takový hygienický plán pak závazný. Podle něj pracovníci úklidové firmy volí jednotlivé dezinfekční a čistící prostředky.

Hygienické plány ve zdravotnictví

Pravidelný úklid a dodržování základních hygienických zásad v  prostředí zdravotnických zařízení ještě důležitější, než kde jinde. Při jejich nedodržení hrozí vysoké riziko tzv. nozokomiálních nákaz. Hygienické a dezinfekční plány by mělo mít zpracováno každé zdravotnické zařízení – ať už jde o nemocnici nebo o ordinaci praktického lékaře. Povinnost mít dezinfekční plán je dána vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Dezinfekční plán si může sestavit zdravotnické zařízení samo nebo může využít služeb specialistů. Měl by být schválen příslušnou autoritou, která je kompetentní – např. vedoucím oddělení hygieny a epidemiologie té které nemocnice, nebo příslušnou hygienickou stanicí.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz