B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Čistota autobusu je povinností řidiče

Foto:  ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a. s.

Dali jsme si za cíl informovat své čtenáře, jak je zajišťována čistota a úklid autobusů, což nebylo tak jednoduché, protože u dvou dopravců jsme neuspěli. Až ve firmě ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a. s. A u nich to konečně klaplo.
Díky pochopení Ing. Iva Novotného, marketingového a personálního ředitele, který je současně i tiskovým mluvčím společnosti, a následně díky informacím, které nám ochotně poskytl Ing. Bohumil Klempíř, provozně technický ředitel ARRIVA PRAHA s. r. o., se konečně mohly začít rodit následující řádky.
Nejprve si tedy představme naši hostitelskou společnost. ARRIVA PRAHA s. r. o. zajišťuje pravidelnou linkovou a městskou hromadnou dopravu na území hlavního města Prahy a v regionu středních Čech. Dále poskytuje městskou hromadnou dopravu v Příbrami, Neratovicích a v Roudnici nad Labem. Zajišťuje rovněž vnitrostátní i zahraniční linkovou dopravu. Tu konkrétně na linkách Praha – Zvolen a Praha – Bardejov. Nabízí i služby v oblasti zájezdové dopravy.
Dělí se na pět provozních oblastí – Praha-Vršovice (provozovny sídlí ve Vršovicích a v Jílovém u Prahy), Černý Most (provozovna v Satalicích), Příbram (provozovny v Příbrami a v Sedlčanech), Neratovice (provozovna tamtéž) a provozní oblast Praha-Stodůlky (provozovna tamtéž).
Zaměstnává momentálně 435 řidičů a disponuje asi 350 autobusy, od krátkých (8,5 metru), přes nízkopodlažní až po kloubové (18 metrů).

Čistota autobusu – řidičova povinnost
Když jsme inženýru Klempířovi řekli, že cílem našeho článku je popsat, jak se zajišťuje pro cestující veřejnost čistota autobusů a pořádek v nich, poznamenal: „Pokud jde o čistotu a pořádek, kladné ohlasy většinou nemáme. Lidé to považují za samozřejmost. Když už, pak si cestující tu a tam postěžují na nečistotu či nepořádek. Zapomínají přitom, že na vině jsou téměř vždy jiní cestující.“
Na rozdíl od velkých dopravních podniků v českých a moravských městech, kde každý autobus po skončení „šichty“ zajíždí do příslušných garáží, tady je to jinak. Celá řada autobusů, zejména na příměstských linkách, zůstává přes noc takříkajíc mimo depo.
„U nás je to tak, že oblast od oblasti záleží na charakteru provozu. A s tím souvisí i různé diference, pokud jde o zajištění úklidu,“ poznamenal inženýr Klempíř. „Zároveň je ovšem namístě dodat, že každý řidič, který k nám nastoupí, je informován o povinnosti starat se o čistotu autobusu a pořádek v něm. Ti řidiči, kteří končí na lince mimo provozovnu, zajišťují běžný úklid sami. Jde o úklid podlahy, vysypání koše s odpadky, umytí skel… Od společnosti k tomu dostávají běžné potřebné čisticí prostředky.“
V Praze, pokud autobus zajíždí do depa, se do práce pouští smluvní dodavatelé. „Například ve Vršovicích pro nás úklidová firma Ipodec – čisté město zajišťuje vždy od pondělí do pátku umytí a vyčištění třiceti autobusů denně. Jejich lidé tady udělají to, co jinak musí zajistit řidič mimo depo – tedy zametou interiér, umyjí skla, uklidí pracoviště řidiče, vynesou koš,“ vysvětlil ing. Klempíř. „Na Černém Mostě má stejná firma od pondělí do pátku jednu svou pracovnici. V Jílovém pak úklid a čištění zajišťuje také jedna pracovnice – ovšem od jiného dodavatele.“
Pokud jde o umytí exteriéru autobusů, ve Vršovicích funguje vlastní firemní myčka. Vozy z ostatních provozoven procházejí myčkami veřejnými.
A četnost mytí? „To závisí na počasí a na ročním období. Samozřejmě, pokud je na silnicích bláto, je třeba umýt autobus pokaždé, než vyjede. Jinak je to vlastně stejné jako s osobními automobily. Tedy podle potřeby,“ vysvětlil ing. Klempíř.

Velký úklid řečený „grunt“
Minimálně jednou ročně procházejí všechny firemní autobusy takzvaným velkým úklidem, kterému řidiči říkají „grunt“. Zajišťují jej velké dodavatelské společnosti a zahrnuje důkladný úklid interiéru, chemické vyčištění sedadel, umytí všech skel, vyčištění stropu, vytapetovaných míst či čalounění.
„Frekvence velkého čištění záleží na posouzení vedoucího provozovny, dispečera či garážmistra,“ dodal ing. Klempíř.
V Praze jinak než na venkově
Čím blíže k Praze, tím je potřebnější klást větší důraz na udržování čistoty a pořádku. Má to svou logiku. V rámci Pražské integrované dopravy jezdí více cestujících. Tedy existuje tu větší riziko znečištění, poházených odpadků, případně i devastace interiéru „busů“, než na venkovských linkách, kde jsou cestující víceméně stálí a navzájem se leckde i znají.

Vandalové a graffiti
Problémem jsou vandalové a graffiti… „Poměrně často se setkáváme s velkým znečištěním ploch autobusů a jejich skel. Posprejovaná skla někdy ani nejde vyčistit a musí se poté vyměnit. To všechno stojí hodně peněz… Nemluvím o nějakém tom klikyháku uvnitř autobusu, ten se dá vyčistit vlastními silami. Ale k velkým posprejovaným plochám zásadně voláme policii, jejíž záznam je nutný k dalšímu projednání škodní události s pojišťovnou,“ podotkl ing. Klempíř.
A vandalové? „Škoda mluvit…“ zamračil se náš průvodce. „Dokonce se nám stalo, že jsme na linku nasadili zcela nový autobus a vrátil se nám s poškrábanými okny i jinak poničený. Po jediném dnu provozu! Bohužel, sprejery a vandaly policie až na absolutní výjimky skoro nikdy nenajde…“

Florenc 13.30 a realita dneška
Pamatujete si na český film Florenc 13.30? Na řidiče Honzu Chalupu v podání Josefa Beka a na jeho skoro až něžný vztah ke škodověnce, s níž jezdil na trase Praha – Karlovy Vary? Film natočili v roce 1957, tedy před sedmapadesáti lety.
Jak je to dnes? Stále za volanty autobusů usedají takoví „Honzové Chalupové?“
„Kdysi to tak u bývalé ČSAD bývalo dost běžné. A dnes? Aspoň u nás jsou některé linky, na kterých jezdí řidiči stále se stejným autobusem,“ usmál se ing. Klempíř. „Ti samozřejmě mají k tomu ´svému busu´ a jeho stavu bližší vztah než jejich kolegové, kteří za dvacet směn měsíčně vystřídají i deset různých vozů. Ale i oni mají stejnou povinnost udržovat autobus v čistotě a pořádku,“ uzavřel ing. Klempíř.

-pvd-
Foto: ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a. s.
QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz