B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Čisté ruce – půl zdraví? Hygiena rukou a moderní medicína

Ilustrační foto: internet

O tom, že je dobré si mýt ruce, ví každý. Správně si umýt ruce ale není zase tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Přitom, jak upozorňuje Vilma Benešová, vedoucí lékařka Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie FN Motol, právě tak banální opatření, jako větší pozornost věnovaná správnému mytí rukou, může výrazně ochránit zdraví. Ruce jsou totiž nejčastějším přenašečem infekcí - na jednom prstu ruky se nachází okolo 12 tisíc bakterií. Podle Vilmy Benešové má česká populace v tomto ohledu stále docela velké rezervy. „Podle jisté studie si 38 procent české populace nemyje ruce před jídlem,“ upozorňuje.

Ještě větší význam má hygiena rukou v nemocničním prostředí – týká se to zdravotníků, tak i dalších lidí, kteří přichází do styku s pacientem – třeba příbuzných, kteří za ním přišli na návštěvu. Podle studie Evropské komise se 8 až 12 % evropských pacientů (tedy sedm až patnáct milionů lidí ročně) potýká v souvislosti s poskytnutím zdravotní péče s nežádoucími účinky léčby. Na prvním místě mezi nimi figurují nozokomiální infekce – infekce, které pacient „získá“ v souvislosti s pobytem v nemocnici, s lékařským vyšetřením či ošetřením a projeví se během pobytu pacienta v nemocnici nebo krátce po propuštění z něj. Tyto „nemocniční infekce“ mají na svědomí až 37 000 úmrtí ročně. Pacienti tak neumírají na to, kvůli čemu do nemocnice přišli, ale na nemoc, kterou získali až poté, co přišli do nemocnice. Paradoxně je tak příčinou jejich smrti pobyt v nemocnici, který měl cíl zcela opačný – uzdravení nebo aspoň zmírnění obtíží.  Příčin postupného nárůstu nozokomiálních infekcí je celá řada. „Stoupá podíl seniorů, ale také počet imunokompromitovaných jedinců v populaci. Riziko přenosu infekce zvyšuje i stálý rozvoj vyšetřovacích metod a terapeutických postupů i technologií spojených s invazivitou, vyšší implantabilitou, ale i snížením obranyschopnosti organismu v důsledku radioterapie, chemoterapie. O narůstající míře rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům ani nemluvě," vysvětluje Benešová. Zdravotnické zařízení má navíc jedno velké úskalí – neustálou přítomnost původců nozokomiálních infekcí, pacienty, kteří přichází stále noví, přináší do nemocnice nové původce infekcí, a přitom je nelze před vstupem do nemocnice dekontaminovat,“ podotýká.

Čisté ruce – základ úspěchu medicíny
Řadě přenosů původce nemocniční infekce přitom je možné zabránit. „Studie, která běžela ve Spojených státech dvanáct let, zahrnula velké množství amerických nemocnic a zpracovala obrovský vzorek pacientů, zjistila, že celým 30 procentům nemocničních infekcí bylo možno zabránit účinnou prevencí,“ informuje Vilma Benešová. Jedním z nejúčinnějších (a také nejlevnějších) preventivních opatření proti vzniku nozokomiálních infekcí je právě taková zdánlivá banalita, jako je mytí rukou. I mezi zdravotníky je však tato oblast prevence často podceňována. Podle jedné studie jen 40 procent zdravotníků dodržuje skutečně důkladně zásady správného mytí a dezinfekce rukou. Velkou výjimkou jsou chirurgové, kde mytí rukou před výkonem na operačním sále patří k rituálu. To, že i lidé, kteří v nemocnicích pracují, mohou význam hygienických pravidel podceňovat, potvrzuje i ředitel FN Motol Miloslav Ludvík. „Když jsem před několika lety poprvé podepisoval směrnici týkající se správného mytí rukou, přiznám se, že jsem si z toho dělal legraci – ptal jsem se, kdy budeme mít také směrnici o správném mytí nohou,“ vzpomíná s úsměvem. Pak však zvážní: „Nicméně poté, co jsem viděl statistiky, podle kterých jsou přenosy přes ruce významným zdrojem nákaz, jež významně ovlivňují zdravotní stav pacientů, jsem se smát přestal a začal věnovat mytí rukou větší pozornost, než dříve.“ Motolská nemocnice se tak věnuje osvětě v oblasti čistoty rukou – a to jak směrem „dovnitř“, k vlastním zdravotnickým pracovníkům, tak směrem ven, k široké veřejnosti. Zapojila se například, spolu s některými dalšími českými nemocnicemi, do informační kampaně Chraňte život čistýma rukama, která probíhá již několik let v rámci Světového dne hygieny rukou a její součástí jsou instruktážní stánky v nemocnicích, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet, zda si umí skutečně správně umýt ruce a dozví se mnohé o správné hygieně rukou.

Čistota půl zdraví – špína celé?
Doporučení věnovat více pozornosti hygieně rukou i v běžném životě ale neznamená, že by si měl člověk mýt ruce každých pět minut a raději chodit v rukavicích – to už není známka pečlivého dodržování hygienických zásad, ale spíš psychické poruchy (tzv. obsedantně kompulzivní porucha). „Bakteriím se samozřejmě nevyhneme – svět není sterilní místo a člověk se nemůže zavřít do igelitového stanu,“ říká Vilma Benešová. „Ani s mytím rukou se to samozřejmě nemůže přehánět, protože na nich je ochranná vrstva, která také částečně chrání tělo před přenosem nebezpečných infekcí. Stačí dodržovat základní hygienické návyky – jako mýt si ruce před jídlem a po použití záchodu – a když už si ruce myju, umět si je umýt správně,“ dodává.

Jak si správně mýt ruce
Nejdřív sundejte šperky, hodinky. Pod jejich plochou se rády drží bakterie. Bez nich si můžete ruce v pohodlí omýt až k předloktí.
Opláchněte důkladně teplou vodou. Naneste mýdlo (nejlépe tekuté, na tuhých mýdlech, především na veřejných toaletách mohou přežívat bakterie) velmi důkladně po celé ploše dlaní a začněte třít dlaněmi o sebe.
Postupně omývejte prsty a hřbety dlaní, nezapomeňte na bříška prstů, meziprstní plochy.
Místem, které je velmi rizikové a zapomíná se na něj, je prostor pod nehty. Ideálně k důkladné hygieně poslouží malý ruční kartáček. Po alespoň 20 vteřinách čištění opláchněte mýdlo z rukou.
Pro osušení používejte pouze vlastní ručník nebo jednorázové papírové utěrky. Výzkumy zjistily, že používáním horkovzdušných sušičů (ty by měly být zapnuty alespoň po dobu 30 sekund) se mohou bakterie šířit do značné vzdálenosti (až do 2 metrů). Nový typ osušovače, který za 10 vteřin stáhne vodu extra silným proudem vzduchu, však lze používat  bez obav i v potravinářských a zdravotnických zařízeních.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz