B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Cenová úklidová alchymie

Ilustrační foto: internet

Všechno něco stojí. I poskytování úklidových služeb. A jako každé podnikání, i to v úklidu má za cíl generovat zisk. Cena za úklidové služby by proto měla pokrýt nutné náklady a umožnit prostor pro tvorbu zisku. Právě úklid je ale jedním z oborů, kde se v konkurenčním boji soupeří hlavně cenou. A cenová válka stlačuje prostor pro tvorbu zisku na minimum.

Úklidové firmy potřebují uklízet za takové ceny, aby byly schopny pokrýt náklady a ještě vytvořit alespoň mírný zisk. V ideálním případě co největší zisk. Zákazníci chtějí za úklid platit cenu co nejnižší, v ideálním případě by se jim líbilo, kdyby jim někdo uklízel kvalitně a zadarmo. Mezi těmito protichůdnými tlaky probíhá úklidová cenotvorba. Nejnižší cena většinou u zákazníka vyhrává. „V oblasti úklidových služeb se zákazník dívá primárně na cenu. Máme sice i zákazníky, kteří jsou ochotni si za kvalitně odvedenou práci připlatit. Těch ale není mnoho,“ říká Tomáš Worek, zakladatel úklidové firmy Rotto. „Myslím si, že cena téměř vždy rozhoduje o výběru úklidových služeb. Reference vás sice můžou dovést k potencionálnímu zákazníkovi, ale ve většině případů pak rozhodne téměř vždy cena,“ dodává.

Úklid – škoda peněz?
Podle Tomáše Worka z úklidové firmy Rotto je to dáno i nízkou prestiží, který má úklidový obor v očích veřejnosti. Vždyť přece uklízet umí každý. „Mám dojem, že v naší zemi je úklid brán stále jako podřadná práce, i když si myslím, že to je práce jako každá jiná a někdo ji udělat musí. Proto v mnoha případech jsou požadovány neadekvátně nízké ceny,“ říká. Poodbně mluví i František Kavka ze společnosti Bulldog úklidy. „V naší branži je velký problém v tom, že objednatelé většinou naši práci nepovažují za specializovanou. Vlastně nechtějí zaplatit kvalitu práce dobře proškolených zaměstnanců. Je snazší pro ně zaplatit levnou pracovní sílu a nakoupit mu materiál v supermarketu za rohem. Je to levnější. A mnohdy pouze cena je jediným kritériem výběru.“
Problém je i na straně poskytovatelů, kteří tomuto cenovému tlaku ustupují, až to hraničí se ztrátou soudnosti. „Nejde mi na mysl, jak je možné, že se dokážou v některých případech společnosti přetahovat o cenu až za hranicí rentability,“ říká Tomáš Worek. V takových případech se pak snaží ten, kdo zakázku získá, ušetřit doslova za každou cenu. Největší položkou v nákladech je právě lidská síla – mzdové náklady tvoří drtivou část nákladů na úklid. Proto je právě tato část nákladů tou, kde se se otevírá prostor k největším úsporám. Obvykle však ne ku prospěchu kvality. „Nejlevnější je najít někoho na ulici a hodit ho do vody. Buď se naučí plavat sám (styl špatný, ale asi se neutopí) nebo to vzdá. A následuje další výběr v duchu filozofie v dostatečném množství vzorků lze najít jeden vyhovující,“ říká František Kavka z firmy Bulldog úklidy. „Dalším záporným faktorem je zde levná pracovní síla ze zahraničí, kterou rádi využívají některé společnosti na úkor tuzemských potencionálních zaměstnanců a samozřejmě na úkor kvality odvedené práce,“ podotýká k tomu Tomáš Worek z úklidové firmy Rotto.
Jak ale podotýká Tomáš Worek, jsou situace, kdy má logiku přijmout zakázku, byť za cenu, která se pohybuje u samé hranice rentability. Určitě ne ale pod ní. „Může nastat shoda okolností a pro společnost má smysl a význam daný úklid provést téměř za náklady. Každý musí zhodnotit  svou minimální hranici, nikdy by však neměla být na úkor společnosti. Někdy méně může znamenat více, ne vždy vidina velkého zisku vede k úspěchu.“

Jednoduchá rovnice - náklady plus zisk?
V úklidové branži převažuje nákladová tvorba cen, která vychází z kalkulace úplných vlastních nákladů, k nimž se přičte žádoucí zisková přirážka. Nebo alespoň nějaká zisková přirážka. Důležité pro rentabilitu zakázek je pak mimo jiné zahrnout do kalkulace skutečně všechny náklady – aby bylo možné je správně promítnout do ceny. „Do nákladů na úklid se snažíme zahrnout vše, co s danou zakázkou souvisí, počínaje největšími položkami jako např. mzdy, čisticí prostředky, stroje a jejich údržba, spotřeba PHM, konče menšími položkami jako administrace, evidence úklidu, zasílání přehledů, praní a čištění pracovních pomůcek a pracovních oděvů, telefonní hovory a podobně,“ říká Tomáš Worek z úklidové firmy Rotto.
Způsob, jakým je cena pro zákazníka stanovena, je různý. Často se odvíjí od velikosti uklízené plochy, i když ta samozřejmě není jediným kritériem. Závisí i na charakteru daného prostoru, jeho specifik a z nich vyplývající náročnosti úklidu... „Ve většině případů - a pokud k tomu zákazník dá prostor - přizpůsobujeme kalkulaci na míru. V naší společnosti máme několik faktorů a způsobů pro vytvoření co nejefektivnější kalkulace,“ říká Tomáš Worek.
„Nepoužíváme žádný specializovaný software a Excel využíváme jen částečně. Máme speciální postup několika propočtů, které zajišťují co nejpřesnější odhad celkových nákladů. Pro ještě lepší efektivitu kalkulace nákladů provádíme aktivní prohlídky objektů k úklidu, zkoušíme funkčnost čistících prostředků na jednotlivé materiály, atp. Vyvarování se pozdějších komplikací a navyšování nákladů je pro nás velmi důležité,“ prozrazuje, jaks e kalkuluje cena za úklid.

Efektivita především
Firmy, které chtějí uspět a zároveň hrát fér –a zákazníkům nabídnout dobrou kvalitu úklidu za konkurenceschopnou cenu – musí hledat cesty ke zvyšování produktivity práce a celkové efektivity veškeré své činnosti. Zvýšené efektivity ale nelze dosáhnout šetřením za každou cenu – například na kvalitě úklidových prostředků nebo při pořizování úklidových pomůcek a strojů. Levnější z pohledu pořizovací ceny tu nutně neznamená nejlevnější z pohledu provozních nákladů. „Je nutné mít systém a ověřené způsoby práce. Přehnané šetření v oblasti čistící chemie a pracovního nářadí rozhodně není na místě, projeví se to na kvalitě odvedené práce, a to není naším cílem,“ potvrzuje Tomáš Worek z firmy Rotto. „Nakupujeme osvědčené prostředky, které jsme si dlouholetou praxí otestovali. Snažíme se daný výrobek zakoupit za co nejnižší cenu, ale nejdeme cestou nakoupit co nejlevnější produkty. V praxi se to neoplatí, protože utrpí hlavně kvalita práce, jak jsem již zmínil. Firma pak ztrácí nejen finančně, ale i časově a zaměstnanci i chuť do práce,“ dodává. Náklady lze šetřit třeba i tím, že se rozdělí do více zakázek. „Další úsporu nám zajišťuje vlastní servis oprav a údržby strojů a vybavení. Zjednodušeně řečeno, máme vlastní zaměstnance na zajištění vnitřního fungování firmy, nevyužíváme služeb cizích firem. Služeb externích firem využíváme jen v krizových situacích,“ prozrazuje Tomáš Worek z firmy Rotto.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz