B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Akce „spadané listí“

Foto: Magistrát města Havířova

„Úklid listí z komunikací ve správě Statutárního města Karlovy Vary je odstraňován společností AVE CZ, která zajišťuje úklid komunikací ve městě. Tato společnost zajišťuje ruční úklid spadaného listí (metení, naložení a odvoz). Na tuto činnost má společnost vyčleněno 20 pracovníků ručního úklidu,“ informovala tisková mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary Helena Kyselá.
„Úklid spadaného listí je ve Zlíně realizován několika způsoby. Na zpevněných plochách, tedy chodnících, silnicích, parkovištích atd., listí uklízí Technické služby Zlín, které zřizuje město. Na zelených plochách se o úklid stará Odbor městské zeleně magistrátu. Část zelených ploch uklízí i firmy, které pro město zajišťují sečení trávy. V těchto třech případech je minimálně využívána ruční práce,“ vysvětlil naší redakci Mgr. Zdeněk Dvořák, tiskový mluvčí Magistrátu města Zlína.
„Městská část Praha 9 zajišťuje přednostně sběr spadaného listí z chodníků, na to máme zametací stroj, a z dětských hřišť,“ sdělila nám Bc. Linda Urbášková, tisková mluvčí Městské části Praha 9. „Chodníky a dětská hřiště jsou uklízena průběžně dle potřeby tak, aby na nich listí dlouho neleželo. Ostatní plochy, tedy plochy pod stromy a trávníky, uklízí odbor životního prostředí později, podle situace. Část listí (například pod keři či pod stromy), necháváme ležet na místě přes zimu.“
Více – a také bližší informace z Liberce a Havířova - najdete v 6. čísle tištěného magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, které vyjde před koncem roku 2014.

Foto: Magistrát města Karlových Varů

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz