B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

AFC: Nový úklidový veletrh přichází

Organizátoři se těší na první účastníky. Foto: redakce


Úklid je přehlíženou popelkou. Přitom co do množství lidí, které zaměstnává, a také sumy peněz, která se v něm každý rok „protočí“, patří k největším odvětvím. Jako jedno z nejdynamičtějších odvětví v Evropské unii má obrat mnoha milionů EUR a zaměstnává miliony pracovníků většinou v malých podnicích. Uklízet se totiž musí všude. Zároveň ale patří k těm službám, které dokud fungují, jsou pro uživatele prakticky „neviditelné“ – vnímat jejich potřebnost začnou až ve chvíli, kdy nejsou prováděny pořádně či zcela chybí. K „neviditelnosti“ úklidu coby respektu hodného oboru přispívá v tuzemských podmínkách i skutečnost, že mu chybí veřejná prezentace v podobě zavedeného, fungujícího specializovaného veletrhu. To by se mělo letos, slibují organizátoři veletrhu AFC – All For Clean, který si svou premiéru odbude koncem září.

Zatímco za hranicemi nejsou veletrhy zaměřené na úklid a úklidovou techniku nic až tak výjimečného a kromě velkých mezinárodních veletrhů typu CMS či Interclean probíhá v zemích na západ od nás řada lokálně zaměřených veletrhů (dobrým příkladem může být například Velká Británie), v Česku již delší dobu žádná akce tohoto typu neproběhla. Pokusy tu byly, ale zanechaly po sobě jen rozpaky.
Před čtyřmi lety se uskutečnily dvě veletržní akce deklarující své zaměření na úklidový průmysl – první byl veletrh FOR WASTE&CLEANING na letňanském výstavišti, druhý CLEAN Expo na výstavišti v Holešovicích. Obou těchto akcí se zúčastnil i časopis ÚKLID+ČIŠTĚNÍ. Nejen jako mediální partner, ale i jako jeden z vystavovatelů. Problémy, se kterými se obě akce potýkali, jsme tak měli v redakci doslova „z první ruky“. Problémem obou veletrhů z hlediska účastníků z úklidové branže bylo, že úklid tu hrál druhé housle. V případě veletrhu FOR WASTE&CLEANING šlo o akci zaměřenou především na ono slovíčko „waste“ v názvu – tedy na odpadový průmysl. Úklid tu poněkud zanikal – nakonec i vzhledem k ne právě vysoké účasti vystavovatelů z tohoto oboru. Veletrhu CLEAN Expo na holešovickém výstavišti byl zase jen „trpěným“ přívažkem k tematicky absolutně nekorespondujícímu veletrhu Fitness Expo, jemuž patřila většina prostoru výstavní haly. Na konec haly, kde se na skromném prostoru nacházely stánky vystavovatelů z úklidového oboru, dorazilo jen pár návštěvníků – a ti sem zabloudili spíše omylem, než ze zájmu. Kdo by snad na veletrh vyrazil plánovitě, měl by problém ho najít - organizátor jaksi zapomněl veletrh CLEAN Expo jakkoliv prezentovat jak přímo v rámci Výstaviště (informace o něm chyběla na vstupní bráně i panelech uvnitř areálu), tak v rámci reklamní a informační kampaně. Veletrh Clean Expo skončil rozčarováním a další ročník už neproběhl. Z veletrhu FOR WASTE&CLEANING vypadlo slůvko CLEANING a s ním i náznak zaměření na úklid, který před tím měl. A dlouhé tři roky se tu žádný veletrh zaměřený na úklidový obor nekonal.

ABF: Úklidový veletrh jinak
Letos ale je vše jinak. Od 24. do 25. září se v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové uskuteční první ročník veletrh AFC (All For Clean) 2015, který bude zaměřen čistě a jen na úklidový obor a nebude jen „přívažkem“ k další sadě souběžně přobíhajících veletrhů. „Chtěli jsme, aby měl úklidový obor svou samostatnou akci – a tak nám nezbylo, než se do jejího pořádání pustit sami,“ říká s úsměvem Radovan Anděl spoluzakladatel úklidové firmy Andiílci s. r. o., která veletrh pořádá.
Veletrh AFC 2015 nabídne řadu novinek z oblasti čisticích technologií, chemie, pomůcek a služeb. „Veletrh AFC je koncipován jako prostor pro prezentaci dodavatelů vybavení pro profesionální úklid a jako kontraktační výstava. Místo, kde se dodavatelé mohou setkat se svými potenciálními klienty z řad úklidových firem,“ vysvětluje Radovan Anděl.  Chybět nebude ani zajímavý doprovodný program.
Organizátoři veletrhu AFC 2015 rozhodně nechtějí, aby se z této akce stal jen další „výkřik do tmy“.. „Naším cílem není uspořádat jednorázovou akci, ale založit dlouhodobou tradici profesního veletrhu, který se bude konat každý rok,“ potvrzuje Radovan Anděl.

Radovan Anděl: „Není důvod, proč by úklid neměl mít svůj veletrh“
Úklidová firma Andílci s. r. o. nemá o zákazníky nouzi a má samé dobré reference, zároveň ale nepatří k žádným „gigantům“ – zaměstnává něco málo přes dvacet lidí. Přesto se právě tato menší firma pustila do úkolu, který se zatím nepodařilo uspokojivě vyřešit mnohem větším a z hlediska oborové specializace zdánlivě povolanějším řešitelům: Uspořádat úklidový veletrh. „Myslím, že důvodem, proč tyto akce neměly velký úspěch, bylo to, že je nepořádali lidé, které toto odvětví zajímá. Chybělo tomu srdce,“ míní Radovan Anděl. Kromě srdce a znalosti úklidového oboru navíc mají pořadatelé z firmy Andílci s. r. o. i zkušenosti s tím, co obnáší uspořádání akce, kde se má sejít větší množství lidí na jednom místě. „Dříve, než se stal úklid součástí našeho pracovního života, jsme se zabývali pořádáním kulturních a společenských akcí,“ potvrzuje Radovan Anděl.

Co vás přivedlo na nápad uspořádat veletrh zaměřený na úklid?

Nápad uspořádat něco jako oborově zaměřený veletrh či profesní setkání, se nám v hlavách zrodil už někdy před deseti lety. Vzhledem k tomu, že v oboru působíme už zhruba třináct let, z toho prvních deset let jako fyzické osoby, to bylo poměrně brzy poté, co jsme v úklidu začali podnikat. Je to logické. Když jsme s úklidem začínali, snažili jsme se zjistit si informace o nových pracovních postupech, kde a jaké koupit stroje, čisticí prostředky, mopy a podobně – podle jakých parametrů se orientovat, co je dobré, na co si dát pozor... Žádný veletrh, který by byl určen pro úklidové firmy, tady v Čechách nebyl. Sem tam se objevil nějaký pokus, který neměl valný úspěch, protože samotným pořadatelům těchto akcí chyběl větší zájem o úklid coby obor. Nedávali do toho srdce. To se odrazilo na „úspěchu“ každé takové akce, která byla většinou ztrátová a po prvním ročníku proto vždy skončila.

Potřebuje ale úklid mít svůj veletrh? Má vůbec smysl pokoušet se o uspořádání takto zaměřené akce?

Určitě ano. Někde jsme četl, že úklid je druhým největším průmyslovým odvětvím. Všechna ostatní odvětví, od automobilového průmyslu přes stavebnictví až po cestovní ruch u nás mají své veletrhy a kongresy. Úklid nic takového, přes svou nesporně důležitou roli, nemá. Přitom každé odvětví potřebuje ke svému růstu jak zdravé konkurenční prostředí, tak profesní platformu, na níž může probíhat sdílení zkušeností, předávání nových poznatků, i diskuse o problémech, s nimiž se všichni hráči na úklidovém trhu potýkají. Kromě toho úklidové firmy potřebují mít možnost osahat si nové technologie a porovnat výhody a nevýhody konkurenčních řešení – ideálně tehdy, když mají možnost potkat všechny na jednom místě. To všechno jsou důvody, proč pořádat úklidový veletrh.

Komu je veletrh určen?

Vystavovateli na veletrhu budou dodavatelé všech potřeb pro profesionální úklid - výrobci a prodejci úklidových strojů, výrobci a prodejci čisticích prostředků a dalších pomůcek – ochranných pracovních prostředků, pytlů, padů, kartáčů apod. Návštěvníky pak bnudou především zástupci úklidových firem, ale nejen jich. Veletrh je určen i pro firmy působící v oboru facility managementu, pro manažery hotelů, penzionů, zdravotnických zařízení, domovů seniorů... zkrátka pro všechny, jimž není čistota v jimi provozovaných zařízeních lhostejná.

Veletrh AFC 2015
Na veletrhu AFC uvidíte:
- výrobce a prodejce úklidové a čistící techniky
- sanitární a hygienické prostředky
- novinky ze světa úklidových postupů
- čistící prostředky
- specializovaný úklid
- úklidové vozíky
Veškeré podrobnosti a dokumenty najdete na www.veletrhklidu.cz , www.afc-hk.cz

Kdy: 24. – 25. 9.
Kde: Kongresové centrum Aldis
Eliščino nábřeží 375 500 03
Hradec Králové
www.aldis.cz

Organizační zajištění akce:
Radovan Anděl
E-mail: andel@veletrhuklidu.cz
             andilcisro@seznam.cz

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz