B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Aby byl Roháčův Sion čistý a upravený

Památné místo české historie - Sion

Ti, kteří měli ve škole dobré známky z dějepisu, to vědí. A těm ostatním připomeňme, že hrad Sion býval sídlem Jana Roháče z Dubé, posledního husitského hejtmana, který vzdoroval císaři Zikmundovi. Dne 6. září 1437 Sion dobyla spojená vojska Hynka Ptáčka z Pirkštejna a uherského šlechtice Michala Orságha, bojující právě ve službách císaře. Roháč a osmapadesát jeho druhů byli zajati a v Praze oběšeni.

Sion dnes, byť už z něj zbyly jen ruiny, je památným místem obce Chlístovice na Kutnohorsku a zdejší občané považují za věc osobní prestiže, aby tu bylo pěkně čisto a příjemně. Vždyť i dnes se patří Sion k nejzajímavějším historickým lokalitám Kutnohorska.
Jedné slunné neděle jsme se zajeli podívat, jak to vypadá, když Chlístovičtí – a také Zdeslavičtí a Chroustkovští, tedy lidé z nejbližších sousedních obcí – vyhrnou rukávy a pustí se do přerostlé i uschlé trávy, polozbořených zídek i poházených odpadků.
Takže jsme prošli dřevěnou bránou, postavenou na okraji hradiště u příležitosti 570. výročí dobytí Sionu, a uvítal nás sloupec dýmu a rachot motorové sekačky s benzínovým motorem.
Kouřilo se z hořící hromady staré trávy a uschlých větviček, které sekačkou kosil předseda občanského sdružení Roháčův Sion Bohuslav Ryšánek.
Parta mužských opravovala zbytky zdiva, ženy většinou operovaly s hráběmi. Suchá stařina mizela na zmíněné hromadě, kde na šlehající plameny zkušeně dohlížel známý chlístovický sportovec, běžec a cyklista Bohumil Strnad.
Hrábě i pákové nůžky odváděly dobrou práci. Pracovalo se poctivé dvě hodiny a stojí za zmínku, že kromě Ryšánkových a Strnadových se tu činili i Baťovi, Tvrdíkovi, Lupínkovi, Náhlovští a další sousedé.
Celkem se tu sešly asi čtyři desítky obětavých lidí, mužů i žen, kteří ochotně a bez nároku na odměnu věnovali nedělní odpoledne pro dobrou věc. Však taky areál hradiště viditelně prohlédl.  Nahlas to oceňovali i turisté, kteří na Sion přicházeli v průběhu práce té party nadšenců. Jejich zásluhou se areál Sionu se zříceninou a plastikou Jana Roháče na skalisku nad tokem říčky Vrchlice proměnil v místo, kterým se střední Čechy mohou během turistické sezony opravdu pyšnit.

Celé znění článku najdete v tištěné verzi B2B magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, čísle 3/2015, které vyjde 28. srpna.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz