Warning: Table 'fq_watchdog' is read only query: INSERT INTO fq_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:268:\"Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_949_0.MYI' (Errcode: 30)\nquery: SELECT t.* FROM fq_term_node r INNER JOIN fq_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN fq_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 16 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name\";s:5:\"%file\";s:71:\"/var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/taxonomy/taxonomy.module\";s:5:\"%line\";i:617;}', 3, '', 'http://www.uklidplus.cz/pg/profil-technicka-specifikace-magazinu', '', '107.21.16.70', 1548303243) in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table 'fq_watchdog' is read only query: INSERT INTO fq_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:336:\"Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_949_0.MYI' (Errcode: 30)\nquery: SELECT DISTINCT b.* FROM fq_blocks b LEFT JOIN fq_blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'uklidplus' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module\";s:5:\"%file\";s:65:\"/var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/block/block.module\";s:5:\"%line\";i:433;}', 3, '', 'http://www.uklidplus.cz/pg/profil-technicka-specifikace-magazinu', '', '107.21.16.70', 1548303243) in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/includes/database.mysqli.inc on line 128
Profil a technická specifikace magazínu | uklidplus.cz

B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Profil a technická specifikace magazínu

  • user warning: Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_949_0.MYI' (Errcode: 30) query: SELECT t.* FROM fq_term_node r INNER JOIN fq_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN fq_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 16 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_949_0.MYI' (Errcode: 30) query: SELECT DISTINCT b.* FROM fq_blocks b LEFT JOIN fq_blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'uklidplus' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/block/block.module on line 433.

Struktura cílové skupiny

Jen těžko si lze představit širší cílovou skupinu potenciálních odběratelů služeb, než má obor, jakým je úklid. Dotýká se každého jednotlivce stejně jako státních institucí i soukromých společností a firem.
Struktura odběratelů magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ je proto sestavena tak, aby pokryla všechny součásti tohoto systému. Navíc je konkrétní a adresná, tak aby magazín s Vaší inzercí skončil skutečně u těch nejpovolanějších. Patří sem především manegement s rozhodující pravomocí v soukromých společnostech a firmách, státní správě, zdravotnických a ústavních zařízeních v české republice.
U magazínu ÚKLID+ [INFO] je struktura odběratelů navíc rozšířena i o další skupinu, která s úklidovým oborem přicházído styku především jako koncoví příjemci úklidových služeb, a to jak z komerční sféry, tak i ze sféry domácností.

Hlavní témata, kterým se magazíny věnují:

Úklid, praní a čištění/Úklidové, prádelenské a čisticí služby
Úklidová, prádelenská a čisticí technika/Technologie
Úklidová, prádelenská a čisticí chemie
Hygiena/Sanita
Rozhovory
Vítejte ve firmě…
Výstavy a veletrhy
Sekce V.I.P.
Legislativa
Sekce CAC
Sekce ApaČ
Sekce DDD
Ze světa
 


Technická specifikace

Titul: ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Podtitul: B2B magazín o úklidu a pro úklid
Periodicita: dvouměsíčník - vychází v sudém měsící
Náklad tištěné verze: 4 000 výtisků
Elektronické verze: Newsletter zasílán na minimálně 20 000 adres

Specifikace:

Formát strany: 210 x 297 mm
Sazební obrazec: 180 x 267 mm
Spadávka: + 4 mm
Barevná škála: evropská
Barvy: CMYK
Papír: křída 90 g
Obálka: 150 g + lamino
Vazba: V1
Cena předplatného tištěné verze: 420,- Kč

 

Titul: ÚKLID+ [INFO]

Podtitul: Magazín (nejen) o úklidu
Periodicita: dvouměsíčník - vychází v lichém měsící
Elektronické verze: Newsletter zasílán na minimálně 20 000 adres

Specifikace:

Formát strany: 210 x 297 mm
Sazební obrazec: 180 x 267 mm
Spadávka: + 4 mm
Barevná škála: evropská
Barvy: CMYK
Cena: zdarma – direct mailing


Možnosti prezentace

Prezentace v tištěné verzi

Plošná inzerce
Vkládaná inzerce
PR články

Prezentace v elektronické verzi magazínů a na www.uklidplus.cz

Plošná inzerce propojená s aktivními odkazy
PR články propojené s aktivními odkazy
Možnosti propojení na internetové prezentace a multimedia

Prezentace na www.uklidplus.cz

PR články (samostatné nebo v návaznosti na tištěnou verzi)
Propagace formou bannerových ploch
Inzerce v Oborovém adresáři