B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Profil a technická specifikace magazínu

Struktura cílové skupiny

Jen těžko si lze představit širší cílovou skupinu potenciálních odběratelů služeb, než má obor, jakým je úklid. Dotýká se každého jednotlivce stejně jako státních institucí i soukromých společností a firem.
Struktura odběratelů magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ je proto sestavena tak, aby pokryla všechny součásti tohoto systému. Navíc je konkrétní a adresná, tak aby magazín s Vaší inzercí skončil skutečně u těch nejpovolanějších. Patří sem především manegement s rozhodující pravomocí v soukromých společnostech a firmách, státní správě, zdravotnických a ústavních zařízeních v české republice.
U magazínu ÚKLID+ [INFO] je struktura odběratelů navíc rozšířena i o další skupinu, která s úklidovým oborem přicházído styku především jako koncoví příjemci úklidových služeb, a to jak z komerční sféry, tak i ze sféry domácností.

Hlavní témata, kterým se magazíny věnují:

Úklid, praní a čištění/Úklidové, prádelenské a čisticí služby
Úklidová, prádelenská a čisticí technika/Technologie
Úklidová, prádelenská a čisticí chemie
Hygiena/Sanita
Rozhovory
Vítejte ve firmě…
Výstavy a veletrhy
Sekce V.I.P.
Legislativa
Sekce CAC
Sekce ApaČ
Sekce DDD
Ze světa
 


Technická specifikace

Titul: ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Podtitul: B2B magazín o úklidu a pro úklid
Periodicita: dvouměsíčník - vychází v sudém měsící
Náklad tištěné verze: 4 000 výtisků
Elektronické verze: Newsletter zasílán na minimálně 20 000 adres

Specifikace:

Formát strany: 210 x 297 mm
Sazební obrazec: 180 x 267 mm
Spadávka: + 4 mm
Barevná škála: evropská
Barvy: CMYK
Papír: křída 90 g
Obálka: 150 g + lamino
Vazba: V1
Cena předplatného tištěné verze: 420,- Kč

 

Titul: ÚKLID+ [INFO]

Podtitul: Magazín (nejen) o úklidu
Periodicita: dvouměsíčník - vychází v lichém měsící
Elektronické verze: Newsletter zasílán na minimálně 20 000 adres

Specifikace:

Formát strany: 210 x 297 mm
Sazební obrazec: 180 x 267 mm
Spadávka: + 4 mm
Barevná škála: evropská
Barvy: CMYK
Cena: zdarma – direct mailing


Možnosti prezentace

Prezentace v tištěné verzi

Plošná inzerce
Vkládaná inzerce
PR články

Prezentace v elektronické verzi magazínů a na www.uklidplus.cz

Plošná inzerce propojená s aktivními odkazy
PR články propojené s aktivními odkazy
Možnosti propojení na internetové prezentace a multimedia

Prezentace na www.uklidplus.cz

PR články (samostatné nebo v návaznosti na tištěnou verzi)
Propagace formou bannerových ploch
Inzerce v Oborovém adresáři

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz