B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Všeobecné podmínky

1. Provozovatelem internetového portálu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, http://www.uklidplus.cz, je společnost Vydavatelství MAC, spol. s r.o., se sídlem U Plynárny 404/91, 101 00 Praha 10.

2. Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek www.uklidplus.cz, aby se řádně seznámili s těmito Všeobecnými podmínkami, které upravují podmínky přístupu a provozu internetových stránek www.uklidplus.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.

3. Jakékoliv užití internetových stránek www.uklidplus.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek www.uklidplus.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Vydavatelství MAC, spol. s r.o, a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek www.uklidplus.cz.

4. Na internetových stránkách www.uklidplus.cz jsou společností Vydavatelství MAC, spol. s r.o. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vydavatelství MAC, spol. s r.o.

5. Veškerý obsah internetových stránek www.uklidplus.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek www.uklidplus.cz byl získán ze zdrojů, které společnost Vydavatelství MAC, spol. s r.o. považuje za spolehlivé. Společnost Vydavatelství MAC, spol. s r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek www.uklidplus.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách www.uklidplus.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách www.uklidplus.cz.

6. Společnost Vydavatelství MAC, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.uklidplus.cz.

7. Každý návštěvník užívá internetové stránky www.uklidplus.cz na vlastní riziko. Společnost Vydavatelství MAC, spol. s r.o. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek www.uklidplus.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost Vydavatelství MAC, spol. s r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek www.uklidplus.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Společnost Vydavatelství MAC, spol. s r.o. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na internetových stránkách www.uklidplus.cz, neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na internetových stránkách www.uklidplus.cz.

8. Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek www.uklidplus.cz, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost Vydavatelství MAC, spol. s r.o. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti Vydavatelství MAC, spol. s r.o. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti Vydavatelství MAC, spol. s r.o.

9. Společnost Vydavatelství MAC, spol. s r.o. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

10. Společnost Vydavatelství MAC, spol. s r.o. upozorňuje návštěvníky svých stránek, že v souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je či bude společnost Vydavatelství MAC, spol. s r.o. povinna se řídit.

11. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách www.uklidplus.cz. Společnost Vydavatelství MAC, spol. s r.o. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit.

Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1.7. 2010.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz