B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

V příštím čísle najdete

Foto: redakce

Pražskou 02 arenu už navštívily statisíce Pražanů, ale i dalších Čechů, Moravanů i Slezanů. Tahle multifunkční hala patří k nejmodernějším stánkům svého druhu v Evropě s kapacitou až 18 tisíc míst. Každoročně se stává dějištěm desítek atraktivních sportovních i kulturních událostí, na které přijde či přijede ze všech koutů naší země přes šest set tisíc zájemců.

Foto: redakce

Společnost Kärcher vyhrála v Německu soudní spor, který vedla proti konkurentovi, americkému koncernu Tennant. Ve sporu jde o marketingový „trhák“ Tennantu – technologii ec-H2O, která podle reklam Tennantu aktivuje a zesiluje čisticíc schopnosti vody, která se tak stává silným detergentem, bez nutnosti přidávat do ní čisticí chemii. Stuttgartský soud dal v červnu za pravdu žalobci. Podle něj je reklama, kterou Tennat propaguje své podlahové mycí stroje s tzv. ec-H2O technologií, klamavá a výroky v ní byly použity chybně.

Foto: internet

Mají si podnikatelé zřizovat vlastní podnikatelský účet? A pokud se pro něj rozhodnou, co by měli před jeho založení vědět? Právě o toto téma jsme se zajímali u renomovaných českých bankovních domů.
Především je třeba vědět, že neexistuje žádný právní předpis, který by komukoli stanovil povinnost zřízení podnikatelského účtu. Stejně tak žádný nezakazuje používat osobní (soukromý) účet k podnikatelským účelům.
K podnikání je tedy obecně možné použít jak účtu osobního, tak podnikatelského.

Zavíječ moučný. Foto: internet

Člověka od pradávna v jeho obydlích sužují různí škůdci. Mezi ty škodící vůbec nejúporněji patří nesporně potravinový mol. Známe ho také jako zavíječe moučného (Ephestia kuehniella). Je to nevelký motýlek z čeledi zavíječovitých. O něco menší je jiný nepříjemný škůdce, příbuzný shora zmíněného živočicha - zavíječ paprikový (Plodia interpunctella). Máme šanci zbavit se ho? Jak na něj?

Ilustrační foto: internet

Na stránkách Asociace inkasních agentur (AIA) se lze dočíst smutnou pravdu - Česko patří k zemím s nejhorší platební morálkou v Evropě!
Přímým důsledkem tohoto smutného faktu je skutečnost, že na zdejším trhu operují zhruba dvě stovky ekonomických subjektů zabývajících se inkasem pohledávek.

Ilustrační foto: internet

Mycí, čisticí, prací i kosmetické přípravky a produkty osobní hygieny jsou v současnosti neoddělitelně spojeny s termínem tenzidy. Možná to ani nevíte – asi nejznámějším příkladem tenzidu je mýdlo. 

Certifikát Asociace Grémium Alarm

Výběr bezpečnostní služby začněme doporučením – v tomto oboru se vybírá zejména na základě doporučení. Nefungují tu marketingové koše ani bombastické reklamy. Neméně důležitá je pak druhá záležitost – zvolit nejlepší hodnotu za nejnižší cenu. Nikoli nejhorší hodnotu za nejnižší cenu.

Jeden z Afghánců udržujících pořádek na koaliční vojenské základně. Autentické foto: AČR

Od 1. ledna 2005 máme plně profesionální armádu. A profesionální armáda důsledně ctí zásadu: voják musí cvičit, plnit úkoly v rámci bojové a fyzické přípravy. Kbelík, rejžák, hadr a smeták se ho netýkají – ať je nováček, nebo zkušený harcovník. Přesto musí být v kasárnách samozřejmě vzorná čistota, pořádek a musejí být dodrženy veškeré hygienické normy odpovídající počátku jednadvacátého století.“ To platí o všech vojenských prostorách v České republice. Ale – jak je tomu u českých vojáků jinde, kteří plní své úkoly na koaličních základnách v cizině?

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz