B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Praní, čištění

Ilustrační foto

Každý zná rčení o vytřídění zrna od plev. U prádelenství jde o vytřídění těch provozů prádelen a čistíren, které poskytují nadstandardní služby a poskytují zákazníkům něco navíc než provozy průměrné. K tomu je ovšem třeba zavést kritéria hodnocení a certifikaci těch nejlepších.

Foto fa Chrištof

Sto let existence je již úctyhodným výročím. Právě tolik let od založení oslavila v loňském roce prádelenská společnost CHRIŠTOF, spol. s r.o., z Vyškova.

Ilustrační foto

Hlavním důvodem vzniku chemického čištění, na které lze pohlížet jako na praní nikoliv ve vodě, ale v různých organických rozpouštědlech, byly tisícileté neblahé zkušenosti lidstva s praním vlněných oděvů. Historickým mezníkem pro chemické čištění se stal až rok 1825. Tehdy barvířský mistr Joly Belin začal provozovat novou živnost: praní šatstva v terpentýnu…

Ilustrační foto

Tisíce let se lidstvo dívá na praní jako na fyzikální očistu špinavého prádla a oděvů především z důvodů estetických. Tento pohled se ale v posledních letech radikálně změnil ve prospěch čistoty hygienické. Není totiž vůbec jedno, zda po vyprání má prádlo nemocniční a zdravotnické, pracovní oděvy z potravinářského průmyslu či prádlo hotelové žádanou hygienickou úroveň...

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz