B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Úklidové služby

Irena Bartoňová Pálková

Prestiž úklidové profese v očích veřejnosti není valná. Převažuje mínění, že na úklidu není nic složitého – nakonec každý někdy doma uklízí. I Irena Bartoňová Pálková, zakladatelka České asociace úklidu a čištění, měla kdysi na úklid podobný náhled. Než řízením osudu vystudovala britský Institut úklidových věd a zjistila, že profesionální úklid ve skutečnosti není vůbec žádná legrace a že klasika v podobě trojice „hadr, koště, smeták“ na něj zdaleka nestačí. „Když jsem poprvé slyšela slovní spojení ´úklidových věd´, také jsem si říkala, co je to za nesmysl. Ale pak jsem zjistila, že skutečně profesionální úklid opravdu je věda,“ vzpomíná.

Na čistotu ve veřejných dopravních prostředcích, zejména pak v autobusech, se zaměřil redaktor tištěného magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v letošním posledním, tedy 6. čísle. A co se dozvěděl? Podle vyjádření dopravců je čistota nejen zájmem cestujících, ale i společností, které veřejnosti poskytují dopravní služby.

Komunální úklid je častým důvodem kritiky městských a obecních úřadů. Nejvíce v zimě, kdy – aspoň z pohledu obyvatel města – zima zpravidla silničáře „zaskočí“, nestíhají zprůjezdňovat namrzlé a zasněžené silnice. A stejně bolavým místem komunálního úklidu se stává úklid chodníků. Hněv občanů se snáší na hlavy obecních radních a na firmu, která pro město komunální úklid zajišťuje.

Tématem „kvalita a její úloha v konkurenčním boji“ se zabývá článek nazvaný Razítko na kvalitu, který přináší tištěná verze oborového B2B magazínu Úklid + čištění ve svém nejnovějším čísle 5/2011. Konkurence na trhu úklidových firem je vysoká. Firmy o své zákazníky bojují cenou, ale i kvalitou poskytovaných služeb. Jak může ale firma svým zákazníkům přesvědčivě sdělit, že opravdu umí poskytnout za danou cenu kvalitní služby? Cosi jako „razítko na kvalitu“ opravdu existuje. A skrývá se pod tajemnou zkratkou „ISO 9001“.

Dne 23. června 2011 se v Hotelu Olympik (Praha) uskutečnilo první diskusní fórum, které si jako své zahajovací téma zvolilo „Konferenci ve školství“. Diskusní fórum bylo volným navázáním na loňskou konferenci, která se koná jedenkrát za dva roky.

Z achivu CAC

Profesionální úklid není pouhé odklízení viditelného nepořádku, ale dlouhodobá údržba svěřených hodnot.  A z praxe v soukromém i státním sektoru víme, že tuto údržbu lidé bez odborných znalostí a dovedností nejsou schopni vykonávat tak, aby špatnými technologiemi, nebo nesprávně použitými chemickými prostředky, anebo svým příslovečným šmudláním a zanášením nečistoty majetek klienta nepoškozovali.“ Tak začíná svůj článek ve 4. čísle tištěné verze dvouměsíčníku Úklid + čištění Mgr. Irena Bartoňová Pálková, odborná poradkyně úklidu, předsedkyně představenstva České asociace úklidu a čištění a viceprezidentka Evropské asociace úklidového průmyslu.

Kalkulace nákladů úklidových prací a efektivní nástroje jejich tvorby – tak zní celý titulek článku, který pro tištěnou verzi magazínu Úklid + čištění napsal autor Jan Talášek z pit Software, s.r.o., Ostrava. Letošní 4. číslo, kde zajímavou stať najdete, vychází 31. srpna.

Blokové čištění komunikací v Praze. Zdroj: praha8.cz

Blokové čištění komunikací vypuklo v hlavním městě republiky od soboty 2. dubna. Technická správa komunikací (TSK) ho odstartovala v první městské části. Denně čistí až sedm bloků, což znamená desítky ulic. TSK adresuje motoristům svou žádost, aby projevili pochopení, respektovali dopravní značku zákaz zastavení a svá vozidla na dobu určenou pro čištění příslušné ulice přeparkovali.

O osudu skládky v Nasavrkách ještě není rozhodnuto. Zdroj: rozhlas.cz

Plánované rozšíření a navýšení místní skládky tuhých komunálních odpadů, které hodlá realizovat společnost AVE Nasavrky, se zatím odkládá. Důvodem je fakt, že krajský úřad zrušil rozhodnutí Městského úřadu v Nasavrkách, jež umístění stavby povolovalo. Firma AVE bude muset předložit některé dosud chybějící podklady. Teprve pak bude o případném rozšíření skládky definitivně rozhodnuto.

 Blokové čištění – ilustrační foto. Zdroj: infoportaly.cz

Úklid silnic a chodníků startuje v těchto dnech v kraji Vysočina, které potrvá několik týdnů. Zahrnuje především zametání zimního posypu, čištění obrubníků i kanalizačních vpustí potrvá několik týdnů. V některým městech přitom vypomůžou nezaměstnaní a počítá se i s nasazením pachatelů trestných činů, odsouzených k výkonu veřejně prospěšných prací.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz