B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Články

Na valné hromadě České asociace úklidu a čištění byli účastníci informováni i o nově přijatém Nařízení vlády č. 68/2010, kterým se mění Nařízení vlády č. 361/2007.  Tento dokument vzbudil v oboru nebývalý zájem a vyvolal řadu otázek. O jejich zodpovězení jsme požádali JUDr. Evu Dandovou, která se na oblast právních aspektů BOZP přímo specializuje.

Pro umývárenskou a sanitární oblast je charakteristická žlutá a červená barva kódování. Stěžejní je tu úklid umýváren, koupelen, sprch, umývadel, bazénů, saun – pro oblast umývárenskou, a především toalet a pisoárů – pro oblast sanitární. Jak si tedy poradit například s mastnou špínou, usazeninami vápenatých zbytků mýdel, vápenatých residuí vyloučených v důsledku tvrdosti používané vody či se šmouhami na zrcadlech?

Úklid nám zjednodušuje a ulehčuje systém barevného kódování. V praxi to znamená, že každá část objektu je zařazena do určité barevné skupiny a v ní jsou používány příslušné čistící prostředky a úklidové pomůcky. Systém barevného kódování je výhodný pro používání úklidových pomůcek, jako jsou především utěrky, mopy, kbelíky apod. U mycích a čistících prostředků dochází v mnoha případech k prolínání do jednotlivých oblastí úklidu. Nicméně pro orientační dělení úklidových přípravků dle použití v té které oblasti je to dostačující…

Zkusme z chemie jako vědy zjednodušenou optikou zjistit, co a jak nám v prostředcích vlastně funguje a na jakém principu. Poté se můžeme snadněji orientovat v technických informacích výrobců k jednotlivým prostředkům. Ať již bezpečnostních či technických listech, nebo pouze pomocí etikety výrobku, která základní informace o výrobku a jeho složení musí obsahovat vždy…

Hlavním důvodem vzniku chemického čištění, na které lze pohlížet jako na praní nikoliv ve vodě, ale v různých organických rozpouštědlech, byly tisícileté neblahé zkušenosti lidstva s praním vlněných oděvů. Historickým mezníkem pro chemické čištění se stal až rok 1825. Tehdy barvířský mistr Joly Belin začal provozovat novou živnost: praní šatstva v terpentýnu…

Tisíce let se lidstvo dívá na praní jako na fyzikální očistu špinavého prádla a oděvů především z důvodů estetických. Tento pohled se ale v posledních letech radikálně změnil ve prospěch čistoty hygienické. Není totiž vůbec jedno, zda po vyprání má prádlo nemocniční a zdravotnické, pracovní oděvy z potravinářského průmyslu či prádlo hotelové žádanou hygienickou úroveň...

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz