B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Články

Hotely žijí z peněz, které u nich nechají hosté za dočasné ubytování. Péče o hosty však zahrnuje celou řadu činností – a patří k nim i nutnost zajistit praní a čištění prádla. Praní prádla je pro hotel službou, která na jedné straně výrazně ovlivňuje spokojenost hostů, na straně druhé patří k těm „neviditelným službám“, které host neocení. Pokud fungují perfektně. Naopak, jejich špatné provedení v něm zanechá nepříjemný dojem, který může rozhodnout o tom, že příště už nepřijede. Spaní na tuhém prostěradle připomínajícím smirkový papír nepatří k nejpříjemnějším zážitkům.

Provozy, v nichž dochází ke zpracování potravin, patří z hlediska dodržování hygieny v provozu k těm nejcitlivějším. Není divu. Vždyť nedostatek hygieny při zpracování potravin může vést k přímému ohrožení zdraví všech, kteří budou pak tyto potraviny konzumovat. Požadavky na hygienu v potravinářských provozech proto jsou stále přísnější.

Praní a údržba prádla je z energetického hlediska velice náročný proces. Spotřebuje se při něm spousta vody i elektřiny, což vzhledem k rostoucí ceně těchto komodit vyvolává stále větší tlak na úspory v této oblasti. Velká konkurence na trhu profesionálních prádelen navíc nedovoluje příliš promítnout navyšující se náklady za energie do ceny za praní.

Horká pára dokáže doslova divy. Za pomoci velmi horké páry lze snadno zbavovat povrchy mastnoty, pára odstraňuje i zašlé a „zažrané“ nečistoty. „Parní čističe jsou hojně využívány v provozech s nejvyššími nároky na čistotu a hygienu, jako jsou potravinářské provozy, zdravotnická zařízení a nákupní centra,“ říká Stanislav Kotlár, majitel společnosti Stanislav Kotlár – Parnicistic.cz. „Jsou vhodné také k čištění automobilů, nebo na odstraňování žvýkaček,“ dodává.

Stojím nějakých třicet metrů pod zemí v jedné z chodeb Chýnovské jeskyně, která provrtává Pacovu horu na Pelhřimovsku. Prostor připomíná kapli – však byl také pojmenován jako Kaple svatého Vojtěcha. Obdivuji kresby, které tvoří souhra mramoru s amfibolitem, která je pro zdejší jeskyni typická – nejsou tu prakticky žádné krápníky, zato je tu všude „pruhovaný“ mramor, v usazené hornině se střídají světlé pruhy mramoru a tmavé pruhy amfibolitu. Když ale přejedu pohledem po jedné ze stěn kaple, vidím ještě úplně jiné „ozdoby“. Na menší ploše jsou vedle sebe natěsnány podpisy těch, co sem zavítali, většinou i s daty návštěv. Tak i tady řádí graffiťáci – napadne mě. Pak se ale musím opravit – řádili. Některé z těch podpisů jsou ještě z 19. století, v době krátce po objevení Chýnovské jeskyně. Jak vidět, touha zvěčnit své ego nápisem či obrázkem na zdi není vynálezem moderní doby.

Asociace prádelen a čistíren České republiky pořádá v letošním roce zcela unikátní oborové setkání. V rámci každoroční mezinárodní konference INTERCLEAN se v letošním roce uskuteční také summit CEE-TEX platformy. Společná konference se bude konat 29. - 31. 10. 2015 v Brně, v hotelu Voroněž. Účastníky čeká bohatý odborný program, na jehož obsahu se podílí mezinárodní asociace pro údržbu textilu CINET.

Ti, kteří měli ve škole dobré známky z dějepisu, to vědí. A těm ostatním připomeňme, že hrad Sion býval sídlem Jana Roháče z Dubé, posledního husitského hejtmana, který vzdoroval císaři Zikmundovi. Dne 6. září 1437 Sion dobyla spojená vojska Hynka Ptáčka z Pirkštejna a uherského šlechtice Michala Orságha, bojující právě ve službách císaře. Roháč a osmapadesát jeho druhů byli zajati a v Praze oběšeni.

Úklidová firma Andílci s. r. o. nemá o zákazníky nouzi a má samé dobré reference, zároveň ale nepatří k žádným „gigantům“ – zaměstnává něco málo přes dvacet lidí. Přesto se právě tato menší firma pustila do úkolu, který se zatím nepodařilo uspokojivě vyřešit mnohem větším a z hlediska oborové specializace zdánlivě povolanějším řešitelům: Uspořádat úklidový veletrh. „Myslím, že důvodem, proč tyto akce neměly velký úspěch, bylo to, že je nepořádali lidé, které toto odvětví zajímá. Chybělo tomu srdce,“ míní Radovan Anděl. Kromě srdce a znalosti úklidového oboru navíc mají pořadatelé z firmy Andílci s. r. o. i zkušenosti s tím, co obnáší uspořádání akce, kde se má sejít větší množství lidí na jednom místě. „Dříve, než se stal úklid součástí našeho pracovního života, jsme se zabývali pořádáním kulturních a společenských akcí,“ potvrzuje Radovan Anděl.

Pokud má být prádlo dobře vyprané, neobejde se prádelna bez kvalitní a dostatečně dimenzované prací technologie. Jen ta sama o sobě ale dokonalé vyprání nezajistí. Do hry vstupuje i kvalita vody, výkon pracích prostředků – a také jejich správné nadávkování. Právě důležitost kvalitních pracích a pomocných pracích prostředků, stejně jako jejich správné dávkování však bývá v podmínkách menších prádelen, jako jsou například prádelny v hotelech nebo v zařízeních sociální péče (ale i různé menší komerční prádelny), opomíjena. A na prádle je to pak znát. „Je to velmi individuální v každém provozu. Většinou je to ale bohužel právě cena, která je jediným hodnotícím kritériem a tedy rozhoduje,“ říká Kateřina Konečná ze společnosti Ecolab Hygiene.

Není vysavač jako vysavač. Na vysávání panelákového 2+1 stačí malý vysavač určený pro domácí použití za dva tři tisíce. Pro profesionální použití například při úklidu většího hotelu či spousty kanceláří v administrativní budově ale tyto stroje z kategorie „hobby“ stačit nebudou.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz