B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

  • user warning: Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_943_0.MYI' (Errcode: 2) query: SELECT t.* FROM fq_term_node r INNER JOIN fq_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN fq_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 24 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_943_0.MYI' (Errcode: 2) query: SELECT t.* FROM fq_term_node r INNER JOIN fq_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN fq_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 1065 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_943_0.MYI' (Errcode: 2) query: SELECT COUNT(*) FROM (SELECT DISTINCT(node.nid) AS nid, node.title AS node_title, node_data_field_titulka.field_titulka_fid AS node_data_field_titulka_field_titulka_fid, node_data_field_titulka.field_titulka_list AS node_data_field_titulka_field_titulka_list, node_data_field_titulka.field_titulka_data AS node_data_field_titulka_field_titulka_data, node.type AS node_type, node.vid AS node_vid, node_data_field_perex.field_perex_value AS node_data_field_perex_field_perex_value, node_data_field_perex.field_perex_format AS node_data_field_perex_field_perex_format, node.created AS node_created FROM fq_node node LEFT JOIN fq_content_field_titulka node_data_field_titulka ON node.vid = node_data_field_titulka.vid LEFT JOIN fq_content_field_perex node_data_field_perex ON node.vid = node_data_field_perex.vid WHERE (node.status <> 0 OR (node.uid = 0 AND 0 <> 0) OR 0 = 1) AND (node.type in ('clanek_rubriky')) GROUP BY nid ORDER BY node_created DESC ) count_alias in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 745.
  • user warning: Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_943_0.MYI' (Errcode: 2) query: SELECT DISTINCT(node.nid) AS nid, node.title AS node_title, node_data_field_titulka.field_titulka_fid AS node_data_field_titulka_field_titulka_fid, node_data_field_titulka.field_titulka_list AS node_data_field_titulka_field_titulka_list, node_data_field_titulka.field_titulka_data AS node_data_field_titulka_field_titulka_data, node.type AS node_type, node.vid AS node_vid, node_data_field_perex.field_perex_value AS node_data_field_perex_field_perex_value, node_data_field_perex.field_perex_format AS node_data_field_perex_field_perex_format, node.created AS node_created FROM fq_node node LEFT JOIN fq_content_field_titulka node_data_field_titulka ON node.vid = node_data_field_titulka.vid LEFT JOIN fq_content_field_perex node_data_field_perex ON node.vid = node_data_field_perex.vid WHERE (node.status <> 0 OR (node.uid = 0 AND 0 <> 0) OR 0 = 1) AND (node.type in ('clanek_rubriky')) GROUP BY nid ORDER BY node_created DESC LIMIT 0, 10 in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 771.
  • user warning: Can't create/write to file '/var/lib/mysqltmp/#sql_943_0.MYI' (Errcode: 2) query: SELECT DISTINCT b.* FROM fq_blocks b LEFT JOIN fq_blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'uklidplus' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /var/www/dynamichosts/uklidplus.cz/www/modules/block/block.module on line 433.
ÚKLID+ČIŠTĚNÍ 2/2016

Vyšlo 17. 6. 2016

Vážení čtenáři, vyšlo druhé číslo B2B magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v roce 2016. Od roku 2015 vychází magazín v tištěné a elektronické podobě jako čtvrtletník. Přinášíme Vám malou upoutávku jeho obsahu.

Krátce z obsahu